Informacije za stranke > Predaja pismena i primanje stranaka

 • Predaja podnesaka na prijemu/otpremi pošte: od ponedjeljka do petka od 08:00 do 15:00 sati.

 • Stranke i druge osobe koje dolaze nepozvane u sud radi traženja obavijesti, razgledavanja, fotografiranja, preslikavanja i prijepisa spisa, dobivanja službenih potvrda i slično, primaju se u sudskim pisarnicama od ponedjeljka do petka  od 08:00 do 11:00 sati. 

  Napomena: Javni pristup osnovnim podacima o sudskim predmetima ili e-Predmet je javna i besplatna usluga strankama, punomoćnicima i drugim zainteresiranim osobama  koje sudjeluju u sudskim postupcima. Pretragom po sudu i poslovnom broju predmeta posjetitelju se omogućuje informiranje o tijeku i dinamici rješavanja predmeta u redovnom postupku i postupku po pravnom lijeku. Dostupno na    https://e-predmet.pravosudje.hr/

  Dodatno, kako bi komunikacija s pravosudnim tijelima bila što brža i jednostavnija elektronička usluga e-Komunikacija dostupna i na portalu e-Građani. Tako će od sada u korisnički pretinac e-Građani pristizati notifikacije o pošiljkama pristiglim sa suda. Omogućeno je elektroničko potpisivanje kroz aplikaciju preko platforme e/m potpis/pečat. Dodana je funkcionalnost Pregled ročišta u kojem korisnik može vidjeti sva zakazana ročišta po mjesecima uz mogućnost dohvata pojedinačnog predmeta i uvida u konkretan predmet u kojem je zakazano ročište. Dostupno na   https://e-komunikacija.pravosudje.hr/

  Za ostale potrebne informacije koje eventualno nisu dostupne putem e-Predmeta ili e-Komunikacije stranke se upućuju na kontakte putem telefona:
  - parnična pisarnica: 042/401-851
  - ovršna pisarnica: 042/401-852
  - izvanparnična i ostavinska pisarnica: 042/401-937
  - kaznena pisarnica: 042/401-853
  - prekršajna pisarnica: 042/401-919
  - sudska pisarnica u Stalnoj službi u Ivancu: 042/770-728
 • Odvjetnici, zastupnici odnosno punomoćnici stranaka i sudski vještaci koji dolaze nepozvani u sud radi traženja obavijesti, razgledavanja, fotografiranja, preslikavanja i prijepisa spisa odnosno preuzimanja spisa, dobivanja službenih potvrda i slično, primaju se u posebnim sudskim pisarnicama: od ponedjeljka do petka  od 08:00 do 11:00 sati
   
 • Primanje stranaka u Zemljišnoknjižnim odjelima: ponedjeljkom od 08:00 do 11:00 sati i od 13:00 do 15:00 sati odnosno od utorka do petka od 08:00 do 11:00 sati

  Napomena: Unosom odgovarajućeg zemljišnoknjižnog odjela i zemljišnoknjižnog predmeta u mogućnosti ste pregledati stanje zemljišnoknjižnog predmeta koristeći uslugu Pregled stanja zemljišnoknjižnog predmeta. Dostupno na     https://oss.uredjenazemlja.hr/public-services/lr-file-status
 • Primanje stranaka u Uredu predsjednika suda četvrtkom od 09:00 do 11:00 sati, uz prethodnu najavu