Informacije za stranke > Rješenja o nasljeđivanju i arhiva suda

Rješenja o nasljeđivanju

Uz zahtjev za izdavanje kopije rješenja o nasljeđivanju nužno je dostaviti dokaz o postojanju pravnog interesa i po potrebi punomoć za zastupanje stranke koja traži izdavanje kopije rješenja.

Obavještavaju se stranke da se zatražene kopije rješenja o nasljeđivanju izdaju nakon što podmire troškove kopiranja. 

Arhiva suda

Temeljem odredbe čl. 242. Sudskog poslovnika, opći arhiv je zajednički za sve vrste spisa i drži se odvojeno od sudske pisarnice u posebnoj prostoriji. U općem arhivu čuvaju se svi spisi koji su izdvojeni iz priručnog arhiva u smislu odredbe čl. 241. st. 1. Sudskog poslovnika. Uz uložene spise u općem arhivu čuvaju se i odgovarajući upisnici i pomoćne knjige iz ranijih godina.U općem arhivu vodi se pregledna tablica s podacima gdje se čuvaju pojedine vrste spisa.

Temeljem čl. 245. st. 2. Sudskog poslovnika, arhivska građa (pojedini spisi, grupa spisa, upisnika, imenika i drugih pomoćnih knjiga) čuva se i izdaje po posebnim propisima o čuvanju, prikupljanju i povremenom izdavanju arhivske građe, kao i po odredbama Sudskog poslovnika.

Pisarnica sudske arhive ne prima sudske stranke, nego se arhivirani sudski spisi za potrebe uvida stranaka i odvjetnika naručuju u uredovno vrijeme putem sudskih pisarnica.