Kontakti Općinskog Suda u Zadru

 

 

 

Glavno sjedište Općinskog suda u Zadru, Borelli 9
Odjeli: telefon/fax: mail adrese:
CENTRALA tel: 023/309-940
Ured Predsjednika tel: 023/309-942 fax: 023/213-196 ured.predsjednika@oszd.pravosudje.hr 
Ovršna Pisarnica tel: 023/309-969 fax: 023/213-196 ovrsnapisarnica@oszd.pravosudje.hr
Parnična Pisarnica tel: 023/309-961 fax: 023/213-196 parnicnapisarnica@oszd.pravosudje.hr
Zemljišnoknjižna Pisarnica tel: 023/309-953 zk.pisarnicazadar@oszd.pravosudje.hr
Općinski sud u Zadru, Dr. Franje Tuđmana 35
Odjeli: telefon/fax: Mail adrese:
CENTRALA 023/292-000
Izvanparnična i Ostavinska Pisarnica tel: 023/292-196 izvanparnicni.odjel@oszd.pravosudje.hr
Kaznena Pisarnica tel: 023/292-217 fax: 023/292-220 kaznena.statistika@oszd.pravosudje.hr
Prekršajna Pisarnica tel: 023/292-180 prekrsajnapisarnica@oszd.pravosudje.hr