Služba za mirenje

  •  Suci miritelji:
  •  Sutkinja Katarina Dragičević
  •  Sutkinja Marija Dukić

 

  •  Povjerenica mirenja:
  •  Sudska savjetnica Helena Štuc

 

  • Službenica pisarnice zadužena za predmete mirenja (Mir):
  •  Upisničar  Maja Mijić