Parnični odjel

 • Predsjednica parničnog odjela:   Sutkinja  Ivana Čačić Brčić
 • Zamjenik predsjednice odjela:     Sudac Tomislav Bago
 • Sutkinja  Katarina  Dragičević                         
 • Sutkinja  Maja Ivković
 • Sudac    Marko Baraka
 • Sutkinja  Melita Lisica
 • Sutkinja  Iva Abfal
 • Sutkinja  Ivana Klišmanić
 • Sutkinja  Marija Dukić
 • Sutkinja  Katja Morić Arambašić
 • Sutkinja  Tatjana Domijan Mrva
 • Sutkinja  Jasenka Glavan
 • Sutkinja  Sonja Miljak
 • Sudac     Vladimir Rončević
 • Viša sudska savjetnica-specijalist   Antea Barešić Lukić
 • Viša sudska savjetnica-specijalist   Željana Vidović Labor
 • Viša sudska savjetnica                    Marijana Zelić