Uvjerenja o kaznenom postupku

Pred Općinskim sudom u Zadru i njegovim stalnim službama u Benkovcu, Biogradu na Moru i Pagu izdaju se uvjerenja da se protiv fizičke ili pravne osobe ne vodi kazneni postupak.

Uvjerenje o kaznenom postupku Općinski sud u Zadru i njegove stalne službe u Benkovcu, Biogradu na Moru i Pagu izdaju uvjerenja da se ne vodi kazneni postupak neovisno o mjestu prebivališta osobe koja zahtjeva izdavanje takvog uvjerenja.

Kada uvjerenje zatraži osoba koja nema prijavljeno prebivalište u Republici Hrvatskoj (bez obzira na to da li je takva osoba hrvatski državljanin ili nije, ima li OIB ili nema) ili kada uvjerenje za takvu osobu zatraži upravno tijelo, uvjerenje je dužan izdati općinski sud od kojeg je uvjerenje zatraženo uz predočenje dokumenta druge države kojim se može utvrditi identitet te osobe.

Pristojba na potvrdu o kaznenom postupku se ne naplaćuje u slučajevima kada se potvrda traži:

1. u svrhu zasnivanja radnog odnosa,
2. ostvarivanje prava na dodatak za djecu,
3. ostvarivanje prava iz zdravstvenog, invalidskog ili mirovinskog osiguranja,
4. ostvarivanja prava na socijalnu zaštitu.

U ostalim slučajevima osobe koje traže izdavanje takve potvrde plaćaju sudsku pristojbu u obliku državnih biljega u iznosu od 30,00 kuna za svako izdano uvjerenje (Tar. br. 35. Zakona o sudskim pristojbama).


Općinski sud u Zadru – Kaznena pisarnica - Zadar, Dr. Franje Tuđmana 35, Zadar, soba 31.
Radno vrijeme sa strankama je svakog radnog dana od 08,30 do 11,15 sati
Kontakt telefon: 023/292-217 

Mail: kaznena.statistika@oszd.pravosudje.hr


Općinski sud u Zadru - Pisarnica Stalne službe u Biogradu n/m , Biograd n/m, Kralja Tomislava 2 A, soba br. 3
Radno vrijeme sa strankama je svakog radnog dana od 08,00 do 11,30 sati
Kontakt telefon: 023/383 - 400


Općinski sud u Zadru – Pisarnica Stalne službe u Benkovcu, Benkovac, Ul. Stjepana Radića 10

Radno vrijeme sa strankama je svakog radnog dana od 08,00 do 11,30 sati
Kontakt telefon: 023/684 - 900


Općinski sud u Zadru – Pisarnica Stalne službe u Pagu, Pag, Trg Petra Krešimira IV, Knežev Dvor

Radno vrijeme sa strankama je svakog radnog dana od 08,30 do 11,30 sati
Kontakt telefon: 023/600 - 883 


 

Uvjerenja se izdaju uz predočenje osobne iskaznice i to:
FORMULAR ZA PREUZIMANJE- KLIKNI OVDJE