Sudska Praksa

Suci i sudski savjetnici određeni za praćenje i proučavanje sudske prakse:

  • Sutkinja Jasna Ančić Barić – kazneni predmeti,
  • Sudska savjetnica Petra Kaštropil – prekršajni predmeti,
  • Viša sudska savjetnica Marijana Zelić – parnični predmeti, prati i proučava praksu Europskog suda za ljudska prava i Suda Europske unije,
  • Viša sudska savjetnica - specijalist Nikolina Grancarić – ovršni, izvanparnični i ostavinski predmeti ,
  • Sudska savjetnica Helena Štuc – zemljišnoknjižni predmeti.