Ročišnik / Javne sjednice

< 13.03.2024. > >>
08:00
Općinski sud u Koprivnici

Prekršajni odjel, poslovni broj: 20. Pp-1968/2023

Tužitelj: Policijska postaja Koprivnica

Okrivljeni: Marko Kuzmić

Prekršaj: čl. 199. st. 6. i dr. Zakon o sigurnosti prometa na cestama

Soba broj 37/II

Općinski sud u Koprivnici

Prekršajni odjel, broj predmeta 22. Pp-2014/2023

Tužitelj: Policijska postaja Koprivnica

Okrivljenik: Božidar Mojsilov

Prekršaj iz čl. 229. st. 7. Zakona o sigurnosti prometa na cestama

Ročište dana 13. ožujka 2024. u 8:00 sati 

Hrvatske državnosti 5a, II kat soba broj 17,

Sudac: Dubravka Končar-Brodarić

Općinski sud u Koprivnici

Prekršajni odjel, broj predmeta 23. Pp-2050/2023

Tužitelj: Policijska postaja Koprivnica

Okrivljenik: Danijel Cifer

Prekršaj iz čl. 13. st. 1. Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira

Glavna rasprava dana 13. ožujka 2024. u 08:00 sati

Hrvatske državnosti 5a, II kat soba broj 26,

Viši sudski savjetnik-Andrijana Erdec

 

Općinski sud u Koprivnici

Prekršajni odjel, broj predmeta: 21 Pp-1784 /2023

Okrivljeni: Nikola Posavec

Tužitelj: Policijska postaja Đurđevac

Prekršaj: čl.199. i dr. Zakon o sigurnosti prometa na cestama

Stalna služba u Đurđevcu

soba br. 18/I, sudac Dario Kuzmić

 

Općinski sud u Slavonskom Brodu

16. P-354/2023, pripremno ročište

Simeon - Raiffeisenbank Austria d.d.

Radi: utvrđenja ništetnosti i isplate

Općinski sud u Slavonskom Brodu

Kov-10/2024

Okrivljeni Matej Opačak

Predsjednik vijeća Vedran Pavelić, sudnica 36/I

Općinski sud u Virovitici

Općinski sud u Virovitici, Stalna služba u Slatini, Ref. 17, sudac Zoran Šljivac, sudnica broj 2

P-142/2024

Parnični postupak:

Tužitelj: Ivan Kiš

Tužena: Republika Hrvatska

Radi: utvrđenja prava vlasništva

Općinski sud u Vinkovcima

Ročište radi naknadno pronađene imovine, SS Borna Mišić, soba br. 24

Općinski sud u Zlataru

broj predmeta: Pp-1673/2022

Sutkinja: Marija Bračun

Sudnica broj 13 - SS u Zaboku, Prekršajni odjel, M. Gupca 22

Općinski sud u Slavonskom Brodu

pripremno ročište

08:05
08:10
08:15
Općinski sud u Slavonskom Brodu

16. Povrv-130/2020, ročište za glavnu raspravu

Iljazović - Jagodanović

Radi: isplate

Općinski sud u Slavonskom Brodu

pripremno ročište

08:20
08:25
08:30
Općinski sud u Koprivnici

Prekršajni odjel, poslovni broj: 20. Pp-1834/2023

Tužitelj: Policijska postaja Koprivnica

Okrivljeni: Velimir Kraljić

Prekršaj: čl. 53. st. 4. Zakon o sigurnosti prometa na cestama

Soba broj 37/II

Općinski sud u Koprivnici

Ovrhovoditelj:Stanko Cifer                                                                                                   

Ovršenik: Zdravko Cifer                                       

Radi: ovrhe na nekretninama

Viša sudska savjetnica: Nikolina Valent – ročište za dražbu

 

Općinski sud u Koprivnici

Kazneni postupak

3 K-214/2023.

Ročište dana: 13.3.2023. godine u 08:30 sati

Privatni tužitelj: Mladen Janušić

Okrivljenik: Vladimir Leskovar

Zbog: kaznenog djela iz članka 149. stavak 2. KZ/11

Općinski sud u Koprivnici

Koprivnica, Hrvatske državnosti 5a

II kat, soba br.33

Sutkinja Vesna Piškorec Kuzmić

 

 

Općinski sud u Koprivnici

Prekršajni odjel, broj predmeta 22. Pp-2016/2023

Tužitelj: Policijska postaja Koprivnica

Okrivljenik: Dejan Nasipak

Prekršaj iz čl. 59. st. 5. Zakona o sigurnosti prometa na cestama

Ročište dana 13. ožujka 2024. u 8:30 sati 

Hrvatske državnosti 5a, II kat soba broj 17,

Sudac: Dubravka Končar-Brodarić

Općinski sud u Virovitici

Općinski sud u Virovitici, Stalna služba u Slatini

Referada broj 16, sudac Tomislav Kuči, soba broj 3

Broj predmeta: 16 P-439/2023

Pripremno ročište

Tužiteljica: Ružica Lincmajer, Pitomača

Tuženik: Erste & Steiermärkische Bank d.d., Rijeka

Radi: isplate

Općinski sud u Zlataru

13.03.2024. u 8,30 sati

broj predmeta P Ob-116/2021

sutkinja Nataša Večković Jurman

sudnica br. 18, SS u Krapini

Općinski sud u Zlataru
Općinski sud u Zlataru
P-577/2023
Sudnica 4
Sudac Neven Kucelj
Općinski sud u Virovitici

Općinski sud u Virovitici

Sudnica - 11/I

Tužitelj: ODO u Virovitici

Okr. Denis Vukomanović

Zbog kaznenog djela iz čl. 279. st. 1. KZ/11.

Općinski sud u Bjelovaru

Općinski sud u  Bjelovaru,  Prekršajni odjel,

Soba 5

Pp -   2664/2023

Tužitelj: Policijska postaja Križevci

Okrivljenik:   Ivan Posavec

- radi prekršaja iz čl.   199. st. 8.  Zakona o  sigurnosti prometa na  cestama

 

Općinski sud u Bjelovaru

Stalna služba u Pakracu, Prekršajni odjel, soba br. 2.

Broj predmeta: Pp-2360/2023

Tužitelj: PP Pakrac

Okrivljenik: Krešimir Čulina 

Zbog prekršaja iz čl.53. st.4. Zakona o sigurnosti prometa na cestama

Općinski sud u Bjelovaru

R1-10/2024

Predlagatelj: Ivica Brkić 

Protustranke: Jungić Milan i dr.     

Radi: razvrgnuća suvlasničke zajednice

Stalna služba u Daruvaru, soba broj 7

Općinski sud u Slavonskom Brodu

pripremno ročište

Općinski sud u Zlataru

Pp-2066/2023

sutkinja Jadranka Kiš Šaulovečki

Prekršajni odjel, soba 14

Općinski sud u Slavonskom Brodu

Pripremno ročište

Sudac: Gordana Mahovac

Tužitelj: HŽ Infrastruktura d.o.o. Zagreb

Tuženik: Krešimir Vučković

08:35
08:40
Općinski sud u Koprivnici

Prekršajni odjel, broj predmeta: 21 Pp-2263/2023

Okrivljeni: Danijela Kokotić

Tužitelj: Policijska postaja Đurđevac

Prekršaj: čl.53. Zakon o sigurnosti prometa na cestama

Stalna služba u Đurđevcu

soba br. 18/I, sudac Dario Kuzmić

 

08:45
Općinski sud u Koprivnici

P-169/2019

Stalna služba u Đurđevcu, Soba br. 15 - sudac Siniša Rajnović

Ročište za glavnu javnu raspravu

Tužitelj: Darko Halusek, Tuženik: Privredna banka Zagreb d.d., Radi: ništetnosti

Općinski sud u Bjelovaru

Općinski sud u  Bjelovaru,  Prekršajni odjel,

Soba 5

Pp -   2668/2023

Tužitelj: Policijska postaja Križevci

Okrivljenik:   Danijel  Poljak

- radi prekršaja iz čl. 199. st. 7.    Zakona o  sigurnosti prometa na  cestama

Općinski sud u Slavonskom Brodu

pripremno ročište

08:50
Općinski sud u Zlataru

Pp-2067/2023

sutkinja Jadranka Kiš Šaulovečki

Prekršajni odjel, soba 14

08:55
09:00
Općinski sud u Zlataru

K-306/2020

Sutkinja mr. sc. Aleksandra Leljak

Općinski sud u Zlataru, soba 204/II

Općinski sud u Bjelovaru

Tužitelj: Kristijan Špoljarić

Tuženik: Silvana Bugarinović

Radi: bračne stečevine

Sudnica broj 5

Općinski sud u Sesvetama

Općinski sud u Sesvetama

Ostavitelj - Mijo Kralj NPI

soba 35/II kat

Općinski sud u Koprivnici

Prekršajni odjel, poslovni broj: 20. Pp-1365/2023

Tužitelj: Policijska postaja Koprivnica

Okrivljeni: Alen Hlevnjak 

Prekršaj: čl. 53. st. 4. Zakon o sigurnosti prometa na cestama

Soba broj 37/II

Općinski sud u Bjelovaru

Općinski sud u Bjelovaru, Stalna služba u Garešnici

Tužitelj: Marko Benčak

Tuženik: Croatia osiguranje d.d.

radi: naknade štete

Općinski sud u Sisku

Općinski sud u Sisku, Trg Ljudevita Posavskog 5

Tužitelj: Vlado Brlečić

Tuženik: Zagrebačka banka d.d.

Radi: isplate

Sutkinja: Sanda Navara Sladović

Soba broj 108

Općinski sud u Sisku

Tužitelj: Željko Savić

Tuženik: LD Jelen Divuša

Umješač: Croatia osiguranje

Radi: isplate

glavna rasprava, soba 22, 1 kat

Općinski sud u Sesvetama

Tužitelj: Tihomir Marton 

Tuženik: LJiljana Špičić

Radi: smetanja posjeda

Općinski sud u Osijeku

Opt. Tomislav Marčik, čl. 293 KZ/97, sudac Ivan Sajter 

Općinski sud u Novom Zagrebu

P-391/2023

TUŽITELJICA: Mirjana Dragović

TUŽENIK: Anže Vujčić

RADI: utvrđenja

Općinski sud u Osijeku

Okr. Jovan Borojević, čl. 139 st. 2 KZ/11, sudac Jadranka Seletković 

Općinski sud u Bjelovaru

Općinski sud u Bjelovaru, Stalna služba u Grubišnom Polju - Sudnica br. 3

Poslovni broj: R1-180/2023 (Raniji broj: R1-98/2018)

Ročište

PRAVNA STVAR:
PREDLAGATELJ: Ferdinand Cvetko
PROTUSTRANKA: Renato Bišćanin
RADI:    razvrgnuća suvlasničke zajednice nekretnina

Općinski sud u Sesvetama

OS Sesvete P-518/2023

Tužitelj Maja Nekić

Tuženik Svea ekonomi d.o.o. 

Radi - ovrhe -spor

Sudnica 37/II kat, sutkinja Iva Raos

Općinski sud u Vinkovcima

16 P Ob-66/2021, pripremno ročište u redovnom postupku, 

Stalna služba u Županji, soba broj 2, sudac Helena Zetić. 

Općinski sud u Zlataru
Općinski sud u Zlataru
P-895/2023
Sudnica 4
Sudac Neven Kucelj
Općinski sud u Požegi

Tužitelj: Marinka Bonić

Tuženik: Irena Ećimović Štimac

Radi: utvrđenja 

Općinski sud u Slavonskom Brodu

16. Povrv-197/2023, pripremno ročište

KOMUNALAC d.o.o. - Močilac

Radi: isplate

Općinski sud u Virovitici

OPĆINSKI SUD U VIROVITICI

Sudac: Darko Barišić

Sudnica: 19

Tužitelj: Zvjezdana Grahovac

Tuženi: Raiffeisenbank d. d.

Radi: isplate

Županijski sud u Zagrebu

3 K-43/2023 opt. Nikola Starčević, čl. 291. st. 2. KZ/11 (zlouporaba položaja i ovlasti) rasprava će se održati u sudnici 100/III

Općinski sud u Sisku

Tužitelj: Emil Jajčinović

tuženik: ZAGREBAČKA BANKA DIONIČKO DRUŠTVO

radi: obvezno-isplata

ostala ročišta

soba 14, 0. kat 

Županijski sud u Osijeku

K-10/2021, opt. Rudika Gmajnić i dr., čl. 291. st. 2. KZ/11, sudac Davor Mitrović

Općinski sud u Slavonskom Brodu

Pn-150/2017

Orašinović - Barišić i dr.

Radi: naknade štete

Ročište za glavnu raspravu

Općinski sud u Slavonskom Brodu

K-49/2023

Prvooptuženi Josip Amić i dr.

Sudac Vedran Pavelić, sudnica 36/I

Općinski sud u Požegi

Povrv-72/2023

Tužitelj: Tekija d.o.o.

Tuženik: Ruža Čuljak

Radi: isplate

Općinski sud u Koprivnici

Kazneni postupak

3 K-10/2024.

Rasprava dana: 13.03.2024. godine u 09:00 sati

Tužitelj: Općinsko državno odvjetništvo u Koprivnici

Okrivljenici:

1. okrivljenik Damir Horvat

2. okrivljenik Senad Bogdan

3. okrivljenik Gordan Oršoš

4. okrivljenik Goran Horvat

Zbog: kaznenog djela iz članka 122. stavak KZ/11

Općinski sud u Koprivnici

Koprivnica, Hrvatske državnosti 5a

II kat, soba br.33

Sutkinja Vesna Piškorec Kuzmić

Općinski sud u Dubrovniku

Kzd-29/2022, sutkinja Ilka Markić, raspravna dvorana br. 75

Županijski sud u Osijeku

K-20/2023 opt. Leonard Opančar zbog kaznenog djela iz čl. 111. toč. 6. u svezi čl. 34. st. 1. i dr. KZ/11 -  sudac Voller-Jakšić

Općinski sud u Slavonskom Brodu

25 R2-2/2024 - Ročište radi ovjere ugovora o doživotnom uzdržavanju

Općinski sud u Bjelovaru

Stalna služba u Garešnici, soba br. 42

Predmet: 45. Pp-1869/2023

Tužitelj: Policijska postaja Križevci

Okrivljenik: Oliver Glavočević

Svjedok: Ljiljana Đurđević

zbog prekršaja iz čl. 10. st. 1. t. 1. i 3. kažnjivo po čl. 22. st. 1. Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji

Općinski sud u Zlataru

Pn-86/2021

Općinski sud u Zlataru, Stalna služba Krapina, 

sutkinja Barbara Čuček, 

očevid na licu mjesta u Krapini,  Kralja Tomislava 46

Općinski sud u Bjelovaru

Općinski sud u  Bjelovaru,  Prekršajni odjel,

Soba 5

Pp -  2653/2023 

Tužitelj: Policijska postaja Križevci

Okrivljenik:   Krunoslav Miklečić

- radi prekršaja iz čl.  199.st.8.   Zakona o  sigurnosti prometa na  cestama

Županijski sud u Splitu

Sutkinja Tea Budimlić, K-18/2023 Ivan Božić  čl.111. KZ/11

Općinski sud u Novom Zagrebu

Tužitelj: Sanda Bubanović

Tuženik: Lanište Real Estate d.o.o.

Radi: naknade štete

Općinski sud u Koprivnici

Općinski sud u Koprivnici, Stalna služba u Đurđevcu, soba 13, ovrhovoditelj H-Abduco d.o.o., ovršenik Đuro Šimunić i dr., radi ovrhe na nekretninama, sutkinja Augustina Muršić

Općinski sud u Koprivnici

7 Pn-40/2021

Tužitelj: Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje

Tuženik: Nikola Nasipak

Radi: naknade štete

Ročište za glavnu raspravu, Općinski sud u Koprivnici, soba broj 22/I, sutkinja: Draga Parag

Općinski sud u Zadru

3 P-1383/2023 Stalna služba u Benkovcu

Općinski sud u Vinkovcima

30 K-486/2021, optuženi Pero Marušinac

sudac Niko Skoblar, sudnica broj 7

Županijski sud u Zagrebu

16 K-US-33/2019, optuženi Nenad Vukelić, čl. 291. st. 2. u vezi stavka 1. KZ/11 (kazneno djelo protiv službene dužnosti - zlouporaba položaja i ovlasti), rasprava će se održati u sudnici 69/II kat

Općinski sud u Bjelovaru

Stalna služba u Pakracu, Prekršajni odjel, soba br. 2.

Broj predmeta: Pp-2367/2023

Tužitelj: PP Pakrac

Okrivljenik: Vlado Šurkalović 

Zbog prekršaja iz čl.53. st.4. Zakona o sigurnosti prometa na cestama

 

Županijski sud u Zagrebu

1 K-Us-13/2022, I okrivljeni Stjepan Prnjat i drugi, čl. 279. st. 3. KZ/11 (kazneno djelo protiv krivotvorenja - krivotvorenje službene ili poslovne isprave), rasprava će se održati u sudnici 107/III kat

Županijski sud u Zagrebu

14 Kov-EPPO-8/2023, okrivljeni Josip Mačak, čl. 258. st. 1., 3. i 5. KZ/11 (kazneno djelo protiv gospodarstva - subvencijska prijevara) sjednica optužnog vijeća će se održati u sudnici 106/III kat

Općinski sud u Virovitici

10 P-21/2024

Tužitelj - Marin-Dino Križić, Bjelovar,

Tuženik - OTP banka d.d., Split,

Radi - isplate.

Pripremno ročište, soba broj: 11B/I.

Općinski sud u Slavonskom Brodu

pripremno ročište

Općinski sud u Požegi

K-140/2023

Okr. Marinko Nadišić

Zbog kaz.djela iz čl. 2. KZ/11

Općinski sud u Zadru

Pripremno ročište

Stalna služba u Pagu, soba 5

Sudac Josip Dušević

Visoki kazneni sud Republike Hrvatske

I Kž-448/2023, okrivljenik Goran Jarić, kazneno djelo protiv života i tijela - ubojstvo u pokušaju, Članak 110. u svezi Članka 34. KZ/11.

Općinski sud u Virovitici

Pravna stvar:

Tužitelj: Maurović Ana

Tuženik: Zvonko Maurović

Radi: utvrđenja prava vlasništva

Općinski sud u Virovitici, Referada 5, Sudac: Arsen Vanek 

09:05
09:10
Općinski sud u Zlataru

Pp-2099/2023

sutkinja Jadranka Kiš Šaulovečki

Prekršajni odjel, soba 14

09:15
Općinski sud u Puli-Pola

Okrivljenik: Aleksandar Vukosavljević

Zbog kaznenog djela iz čl. 172. st. 2. KZ/11

Općinski sud u Puli-Pola

Sudac Miljenko Matić

Općinski sud u Bjelovaru

Općinski sud u Bjelovaru Stalna služba u Garešnici, soba broj 16

PRAVNA STVAR:
TUŽITELJ:   Snježana Abramović i dr.  

TUŽENIK:   Sava osiguranje d.d.

Radi:  naknade štete

Općinski sud u Požegi

Pn-127/2022

Tužitelj: Zlatko Mižurić

Tuženik: Hrvatska osiguravajuća kuća

Radi: naknade štete 

Općinski sud u Osijeku

okr. M. Markus, čl. 236. st. 1. KZ/11, sudac D. Vukušić

Općinski sud u Bjelovaru

Općinski sud u  Bjelovaru,  Prekršajni odjel,

Soba 5

Pp - 2656/2023  

Tužitelj: Policijska postaja Križevci

Okrivljenik: Stjepan  Boroša  

- radi prekršaja iz čl.   199. st. 8.  Zakona o  sigurnosti prometa na  cestama

Općinski sud u Slavonskom Brodu

pripremno ročište

09:20
Općinski sud u Koprivnici

Prekršajni odjel, broj predmeta: 21 Pp-1832/2023

Okrivljeni: Azmina Bogdan

Tužitelj: Policijska postaja Đurđevac

Prekršaj: čl.43. Zakon o sigurnosti prometa na cestama

Stalna služba u Đurđevcu

soba br. 18/I, sudac Dario Kuzmić

 

09:25
09:30
Općinski sud u Dubrovniku

P.76/2020, William Dale Montgomery - Ocinje-market d.o.o., isplate, soba broj 5

Općinski sud u Sesvetama

Općinski sud u Sesvetama

Ostavitelj - Mato Balog

soba 35/II kat

Općinski sud u Koprivnici

Prekršajni odjel, poslovni broj: 20. Pp-1885/2023

Tužitelj: Policijska postaja Koprivnica

Okrivljeni: Ranko Lončarić

Prekršaj: čl. 53. st. 4. Zakon o sigurnosti prometa na cestama 

Soba broj 37/II

Općinski sud u Osijeku

I. opt. Zorica Mihajlović idr. , čl. 236. st 1. i 2. u svezi čl. 38. KZ/11, sutkinja Iva Ćorković Kozari

Općinski sud u Bjelovaru

Posl. broj: P-814/2021

Tužitelj: RH i dr.

Tuženik: Sunčanica Janušić  Feher

Radi: isplate

Općinski sud u Bjelovaru, Stalna služba u Čazmi, soba br. 4

Općinski sud u Bjelovaru

P-453/2023

Tužitelj: Milan Radanović

Tuženik: Mlađan Pucarević

Radi: utvrđenja prava vlasništva 

Stalna služba u Daruvaru, soba broj 8 

Općinski sud u Koprivnici

Prekršajni odjel, broj predmeta 22. Pp-2018/2023

Tužitelj: Policijska postaja Koprivnica 

Okrivljenik: Dejan Geršić

Prekršaj iz čl. 199. st. 6. Zakona o sigurnosti prometa na cestama

Ročište dana 13. ožujka 2024. u 9:30 sati  

Hrvatske državnosti 5a, II kat soba broj 17,

Sudac: Dubravka Končar-Brodarić

Općinski sud u Sisku

Općinski sud u Sisku, Trg Ljudevita Posavskog 5

Tužitelj: Željko Dunaj

Tuženik: Hrvatska poštanska banka d.d. 

Radi: isplate

Sutkinja: Sanda Navara Sladović

Soba broj 108

Općinski sud u Zadru

3 P-1851/2020 Stalna služba u Benkovcu, Soba br. 13/I

Županijski sud u Zagrebu

13 K-Us-14/2016, optužena Marija Šola i drugi, čl. 333. st. 1. i 3. i dr. KZ/97 (udruženje za počinjenje kaznenih djela i dr.), rasprava će se održati u dvorani 103/III

Općinski sud u Sisku

20. R1 Ob-406/2023

Stalna služba u Petrinji, soba 2

Predlagatelj: D.B.

Predlagateljica: D.B.

radi: sporazumni razvod braka

Općinski sud u Gospiću

R1-167/2023

 • Predlagatelj: THE RESORT COMPANY d.o.o.
 • Protustranka: Josipa Starčević
 • Radi: razvrgnuća suvlasničke zajednice 
 • Ročište 
Općinski sud u Zlataru

13.03.2024. pripremno ročište u 9,30 sati

broj predmeta P-11/2024

sutkinja Nataša Večković Jurman

sudnica br. 18, SS u Krapini

Općinski sud u Koprivnici

Prekršajni odjel, broj predmeta 23. Pp-1412/2023

Tužitelj: FINA Regionalni centar Zagreb

Okrivljeni: "DMIK INDUSTRY j.d.o.o.

                   MARTINA KOVAČ

Prekršaj iz čl. 42.st.1.t.35 i st. 2. Zakona o računovodstvu

Ročište dana 13. ožujka 2024. u 09:30 sati

Hrvatske državnosti 5a, II kat soba broj 26,

Viši sudski savjetnik-Andrijana Erdec

Županijski sud u Dubrovniku

K-17/2021, Sudac Nikša Lučić, II. kat, sudnica br. 7

Općinski sud u Puli-Pola

Okrivljenik: Kristijan Rigi

Zbog kaznenog djela iz čl. 228. st. 1. KZ/11

Općinski sud u Puli-Pola

Sudac Miljenko Matić

Viša sudska savjetnica 

Katarina Stipkov Crljenica

Soba 10

Županijski sud u Velikoj Gorici

TIHANA KUHAR, čl. 246. st. 2. KZ/11–sudnica 3

Općinski sud u Sesvetama

Općinski sud u Sesvetama, Stalna služba u Dugom Selu
Referada broj 32, sudac Lovro Tomičić, soba broj 10
Broj: P-194/2023
ročište za glavnu raspravu - saslušanje svjedokinja i stranaka
Tužitelj: Goran Kozlinger
Tuženik: Dražen Zabok

Svjedoci: Marija Erjavec i Đurđa Puž 
Radi: predaje u posjed i stjecanja bez osnove

Općinski sud u Vinkovcima

16 Povrv-131/2023, pripremno ročište u SMV,

Stalna služba u Županji, soba broj 2, sudac Helena Zetić.

Visoki kazneni sud Republike Hrvatske

I Kž-444/2023, optuženi Dejan Šajnović, kazneno djelo razbojništva iz članka 230. stavka 2. KZ/11, DORH: KŽ-DO-1571/2023

Općinski sud u Bjelovaru

Općinski sud u  Bjelovaru,  Prekršajni odjel,

Soba 5

Pp -   2657/2023

Tužitelj: Policijska postaja Križevci

Okrivljenik:  Mladen Lončarić 

- radi prekršaja iz čl. 199. st. 8.    Zakona o  sigurnosti prometa na  cestama

Općinski sud u Bjelovaru

Stalna služba u Pakracu, Prekršajni odjel, soba br. 2.

Broj predmeta: Pp-2498/2023

Tužitelj: PP Garešnica

Okrivljenik: Danijel  Tišljarić 

Zbog prekršaja iz čl.199. st.8. Zakona o sigurnosti prometa na cestama

 

Općinski sud u Sisku

38 K-72/2021

Okrivljeni Zoran Muža

zbog kaznenog djela iz članka 228. stavak 1. i 3. Kaznenog zakona, u vezi članka 51. Kaznenog zakona

Općinski sud u Sisku, Trg Ljudevita Posavskog 5, Sudnica 118

Sutkinja Gordana Muža Andreić

Općinski sud u Virovitici

10 Pn-8/2024

Tužitelj - Zlatko Strčić, Bjelovar,

Tuženik - KLIX d.o.o., Bjelovar,

Radi - naknade štete - mediji.

Pripremno ročište soba broj: 11B/I.

Općinski sud u Slavonskom Brodu

pripremno ročište

Općinski sud u Zlataru

Pp-2100/2023

sutkinja Jadranka Kiš Šaulovečki

Prekršajni odjel, soba 14

Općinski sud u Bjelovaru

OPĆINSKI SUD U BJELOVARU Stalna služba u Križevcima

Tužitelj: Jasminka Kovačević

Tuženik: Addiko Bank dd

Radi: ništetnost

Soba br. 11/I kat

Općinski sud u Bjelovaru

Stalna služba u Pakracu

pripremno ročište, soba br. 7

tužitelj: Željko Teodorović

tuženik: Branko Merkaš

radi: naknada štete

Općinski sud u Novom Zagrebu

50 R1-39/2024

Predlagatelj: Jela Bilješković

Protustranka: Bare Vardić

radi razvrgnuća suvlasničke zajednice

Trgovački sud u Varaždinu

Poslovni broj: 6 St-147/2020.

Stečajni postupak nad stečajnim dužnikom HIDRAULIČNI SISTEMI d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge, u stečaju, Trnovec, Gospodarska 1.

Ročište za diobu kupovnine ostvarene prodajom nekretnina stečajnoga dužnika

09:35
09:40
09:45
Općinski sud u Bjelovaru

Povrv-312/2023

Tužitelj: SVEA EKONOMI d.o.o. Zagreb

Tuženik: Martina Đurđević

Radi: isplate

Stalna služba u Daruvaru, soba broj 8

Općinski sud u Bjelovaru

Općinski sud u  Bjelovaru,  Prekršajni odjel,

Soba 5

Pp - 2658/2023  

Tužitelj: Policijska postaja Križevci

Okrivljenik:  Vladimir Markovec

- radi prekršaja iz čl.   199.st.8.  Zakona o  sigurnosti prometa na  cestama

Općinski sud u Slavonskom Brodu

 ročište

Općinski sud u Zadru

Pripremno ročište

Stalna služba u Pagu, sob a5

Sudac Josip Dušević

09:50
Općinski sud u Osijeku

okr. M. Cvetković, čl. 228. st. 1. KZ/11, sudac D. Vukušić 

Općinski sud u Zlataru

Pp-2134/2023

sutkinja Jadranka Kiš Šaulovečki

Prekršajni odjel, soba 14

09:55
10:00
Općinski sud u Dubrovniku

P-991/2017, sutkinja Neva Lukin, sudnica broj 21

Općinski sud u Bjelovaru

Posl. broj: P-184/2023

Tužitelj: Ivan Rovišćanec

Tuženik: Slavko Kadić

Radi: isplate

Općinski sud u Bjelovaru, Stalna služba u Čazmi, soba br. 4

Općinski sud u Požegi

P-392/2023

Tužitelj: Krešo Gerstman

Tuženik: Zagrebačka banka d.d.

Radi: isplate

Općinski sud u Zlataru

13.03.2024. u 10 sati

broj predmeta Pn-455/2022

sutkinja Nataša Večković Jurman

sudnica br. 18, SS u Krapini

Općinski sud u Zlataru
Općinski sud u Zlataru
P-1042/2023
Sudnica 4
Sudac Neven Kucelj
Općinski sud u Dubrovniku

R1 Ob.193/2021, A.D. - M.M., utvrđenja izvanbračne zajednice, soba broj 5

Općinski sud u Sesvetama

OS Sesvete P-74/2023

Tužitelj Marija Novosel

Tuženik Snježana Keleminović

Radi prava vlasništva nekretnine

Sudnica 37/2 kat, sutkinja Iva Raos

Općinski sud u Slavonskom Brodu

P-115/2023

ročište za gl. raspravu - ništetnost

Općinski sud u Slavonskom Brodu

P-115/2023

ročište za gl. raspravu - ništetnost

Općinski sud u Sisku

Tužiteljica: IRENA NOVOSEL

Tuženik: Hrvatska poštanska banka d.d.

Radi: obvezno-ništetnost

pripremno ročište 

soba 14.

0 kat 

Općinski sud u Vinkovcima

16 P-272/2023, pripremno ročište u redovnom postupku,

Stalna služba u Županji, soba broj 2, sudac Helena Zetić.

Općinski sud u Zadru

3 P-436/2023 Stalna služba u Benkovcu

Općinski sud u Bjelovaru

Općinski sud u  Bjelovaru,  Prekršajni odjel,

Soba 5

Pp -  2660/2023 

Tužitelj: Policijska postaja Križevci

Okrivljenik:  Siniša Lasić 

- radi prekršaja iz čl.  199.st.7.   Zakona o  sigurnosti prometa na  cestama

Općinski sud u Sesvetama

Općinski sud u Sesvetama

Ostavitelj Katarina Podvorec

soba 35/II Kat

 

Općinski sud u Zlataru

Broj predmeta: Pp-705/2023

Sutkinja Marija Bračun

Sudnica broj 13 - SS u Zaboku, Prekršajni odjel, M. Gupca 22

Općinski sud u Bjelovaru

Stalna služba u Pakracu, Prekršajni odjel, soba br. 2.

Broj predmeta: Pp-2502/2023

Tužitelj: PP Bjelovar 

Okrivljenik: Darko Mikacinić 

Zbog prekršaja iz čl.199. st.8. Zakona o sigurnosti prometa na cestama

 

Općinski sud u Slavonskom Brodu

pripremno ročište

Općinski sud u Požegi

P-42/2023

Tužitelj: Antun Švajda

Tuženik: Raiffeisenbank Austria d.d.

radi: utvrđenje ništetnosti

Općinski sud u Dubrovniku

Ref. 7: K-287/2014 - sutkinja Marta Jelić - sudnica br. 2

Općinski sud u Vinkovcima

Pripremno roč. P-411/23, soba 9

Sudac Ivana Božić Pišćak

10:05
10:10
Općinski sud u Zlataru

Pp-2135/2023

sutkinja Jadranka Kiš Šaulovečki

Prekršajni odjel, soba 14

10:15
Općinski sud u Slavonskom Brodu

pripremno ročište

10:20
10:25
10:30
Općinski sud u Požegi

P-167/2023

Tužitelj: Franc Flisar

Tuženik: Nova hrvatska banka d.d.

Radi: isplate

Općinski sud u Slavonskom Brodu

16. P-631/2023, pripremno ročište

Veber - Raiffeisenbank Austria d.d.

Radi: isplate

Općinski sud u Vinkovcima

16 P-1371/2019, pripremno ročište u redovnom postupku, 

Stalna služba u Županji, soba broj 2, sudac Helena Zetić.

Općinski sud u Sesvetama

Općinski sud u Sesvetama

Ostavitelj - Želimir Bezjak

soba 35/II Kat

Općinski sud u Virovitici

Općinski sud u Virovitici, Stalna služba u Slatini, Ref. 17, sudac Zoran Šljivac, sudnica broj 2

P-156/2023

Parnični postupak:

Tužitelj: Stanislav Berger

Tuženik: Raiffeisenbank Austria d.d.

Radi: utvrđenja ništetnosti i isplate

Općinski sud u Požegi

P-214/2023

Tužitelj: Rajko Smiljanić

Tuženik: Nova hrvatska banka d.d.

Radi:  isplate

Općinski sud u Slavonskom Brodu

pripremno ročište

Općinski sud u Zlataru

Pp-2136/2023

sutkinja Jadranka Kiš Šaulovečki

Prekršajni odjel, soba 14

Općinski sud u Virovitici

Općinski sud u Virovitici 

Sudnica 14/I

Tužitelj: ODO u Virovitici

Okr: Darko Lazarević

Zbog kaznenog djela iz čl. 139. st. 2. i dr. KZ/11

Općinski sud u Vinkovcima

Pripremno roč. P-258/23, soba 9

Sudac Ivana Božić Pišćak

10:35
10:40
10:45
Općinski sud u Koprivnici

Kazneni postupak

3 Kov-79/2023.

Sjednica vijeća dana: 13.3.2024. godine u 10:45 sati

Tužitelj: Općinsko državno odvjetništvo u Koprivnici

Okrivljenici: 1. okrivljenik Luka Hanžeković i 2. okrivljenik Valentino Šestak

Zbog: kaznenog djela iz članka 190. stavak 2. i 1. KZ/11 i dr.

Općinski sud u Koprivnici

Koprivnica, Hrvatske državnosti 5a

II kat, soba br.33

Predsjednica vijeća Vesna Piškorec Kuzmić

10:50
10:55
11:00
Općinski sud u Virovitici

Općinski sud u Virovitici

Stalna služba u Slatini

Sutkinja. Jasminka Jirsak

Tužitelj: Tihomir Nerovčić

Tuženik: Republika Hrvatska

Radi naknade štete

Općinski sud u Koprivnici

Prekršajni odjel, broj predmeta 22. Pp-2128/2023

Tužitelj: Policijska postaja Koprivnica

Okrivljenik: Marko Potroško

Branitelj: odvjetnik Krešimir Papac

Prekršaj iz čl. 176. st. 5. i dr. Zakona o sigurnosti prometa na cestama

Ročište dana 13. ožujka 2024. u 11:00 sati 

Hrvatske državnosti 5a, II kat soba broj 17,

Sudac: Dubravka Končar-Brodarić

Općinski sud u Osijeku

okr. Danijel Gudelj, čl. 177.st.2.KZ/11

sudac Marina Bušbaher Oberkirš, sudnica br. 15

Općinski sud u Koprivnici

Općinski sud u Koprivnici,

Optuženi: Ferid Isaković

Radi kaznenog djela iz čl. 306. st. 1. KZ/11

Sutkinja: Lidija Vuljak

Općinski sud u Bjelovaru

Općinski sud u Bjelovaru, Stalna služba u Garešnici, sudnica broj 18

Poslovni broj 25 P-887/2019, sudac Jarmilka Kučera Slivar

PARNIČNI PREDMET:

Tužiteljica: Elvira Rijetković

Tuženik:  Zagrebačka banka d.d. Zagreb

Radi: isplate

Općinski sud u Dubrovniku

P Ob.134/2023, mlljt. F.P. - L.P., uzdržavanja djeteta, soba broj 5

Općinski sud u Koprivnici

Prekršajni odjel, broj predmeta: 21 Pp-1012/2023

Okrivljeni: Matija Ivanović

Tužitelj: Policijska postaja Đurđevac

Prekršaj: čl.102. i dr. Zakon o sigurnosti prometa na cestama

Stalna služba u Đurđevcu

soba br. 18/I, sudac Dario Kuzmić

 

Općinski sud u Koprivnici

9 P-69/2022
Tužitelj: Katica Marčec i dr.
Tuženik: Općina Koprivnički Ivanec
Radi:  brisovne tužbe

Sutkinja Marijana Jurenec
Soba broj 31/II, ročište glavne rasprave
 

Općinski sud u Slavonskom Brodu

K-301/2018

Optuženi Damir Japundžić

Predsjednik vijeća Vedran Pavelić, sudnica 36/I

Općinski sud u Slavonskom Brodu

Tužitelj: LIndita Qetaj Pavić

Tuženik: Zagrebačka banka d.d.

Radi: ništetnosti

Općinski sud u Koprivnici

Prekršajni odjel, broj predmeta 23. Pp-206/2024

Tužitelj: Policijska postaja Koprivnica

Okrivljenik: Josip Rasinec

Svjedok: Štefica Rasinec

Prekršaj iz čl. 22. st. 5. t. 3. Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji

Glavna rasprava dana 13. ožujka 2024. u 11:00 sati

Hrvatske državnosti 5a, II kat soba broj 26,

Viši sudski savjetnik-Andrijana Erdec

Općinski sud u Požegi

P-271/2023

Tužitelj: Anto Pavličević

Tuženik.: Zagrebačka banka d.d.

Radi: ništetnosti

Općinski sud u Koprivnici

7 P Ob-120/2018.

Tužiteljica: Z.D.G.

Tuženik: Z.G.

Radi: utvrđenja i isplate

- ročište za glavnu raspravu, Općinski sud u Koprivnici, soba broj 22/I, sutkinja: Draga Parag

Općinski sud u Slavonskom Brodu

Ročište za glavnu raspravu

Sudac: Gordana Mahovac

Tužitelj: Albert Butina

Tuženik: Saint Jean Industries d.o.o. Slavonski Brod

11:05
11:10
11:15
Općinski sud u Gospiću

P-20/2024

 • Tužitelj: Nataša Drobac i dr.
 • Tuženik: Svetislav Mileusnić i dr.
 • Radi: utvrđenja prava služnosti 
 • Pripremno ročište 
11:20
11:25
11:30
Općinski sud u Osijeku

K-385/2020 okr. Zlatko Ištuk, čl.236. st. 1 KZ/11, sutkinja Špigel, soba 26

Općinski sud u Osijeku

Okr. Damir Andračenko, čl. 118 st. 1 KZ/11, sudac Jadranka Seletković 

Općinski sud u Puli-Pola

Okrivljenik: Aleksa Pavletić

Zbog kaznenog djela iz čl. 139. st. 2. i 3. KZ/11

Općinski sud u Puli-Pola

Sudac Miljenko Matić

Općinski sud u Sisku

Tužitelj; Ivica Kujundžić

Tuženica: Žikica Kujundžić

Radi: rastave braka

soba 22, 1 kat

Općinski sud u Slavonskom Brodu

16. Ps-3/2023, pripremno ročište

DDM REO Adria d.o.o. - Boić 

Radi: iseljenja 

Općinski sud u Virovitici

Općinski sud u Virovitici, Stalna služba u Slatini

Referada broj 16, sudac Tomislav Kuči, soba broj 3

Broj predmeta: 16 R1-6/2024

Predlagatelj: Daniel Mandl, Slatina

Protustranka: Republika Hrvatska

Radi: uređenja međe

Općinski sud u Koprivnici

Prekršajni odjel, broj predmeta 22. Pp-1470/2023.

Tužitelj: Policijska postaja Koprivnica

Okrivljenik: Luka Đorđević

Prekršaj iz čl. 43. st. 3. Zakona o sigurnosti prometa na cestama

Ročište dana 13. ožujka 2024. godine u 11,30 sati

Hrvatske državnosti 5a, II kat soba broj 17,

Sutkinja: Dubravka Končar-Brodarić

Općinski sud u Virovitici

10 Pn-33/2020

Tužitelj - Ivan Topić, Turanovac,

Tuženik - Hrvatska osiguravajuća kuća d.d., Zagreb,

Radi - naknade štete.

Ročište za glavnu raspravu, soba broj: 11B/I, na kojem će se izvoditi dokaz saslušanjem

tužitelja te svjedoka.

Općinski sud u Bjelovaru

Općinski sud u  Bjelovaru,  Prekršajni odjel,

Soba 5

Pp -  1892/2023 

Tužitelj: Policijska postaja Križevci

Okrivljenik:   Antonijo Šostarić

- radi prekršaja iz čl.  199. st. 7.   Zakona o  sigurnosti prometa na  cestama

Općinski sud u Koprivnici

Prekršajni odjel, poslovni broj: 20. Pp-141/2024

Tužitelj: Policijska postaja Koprivnica

Okrivljeni:Auto kuća Spid i Gjergj Bardheci

Prekršaj: čl.252. st.8.  Zakona o sigurnosti prometa na cestama

Soba broj 37/II

11:35
11:40
11:45
Općinski sud u Bjelovaru

Općinski sud u  Bjelovaru,  Prekršajni odjel,

Soba 5

Pp -   1957/2023

Tužitelj: Policijska postaja Križevci

Okrivljenik:   Luka Dončević

- radi prekršaja iz čl.  199. st. 7.   Zakona o  sigurnosti prometa na  cestama

11:50
11:55
12:00
Općinski sud u Zlataru

13.03.2024. uviđaj u 12 sati

broj predmeta Ovr-195/2022

sutkinja Nataša Večković Jurman

sudnica br. 18, SS u Krapini

Općinski sud u Zlataru

K-91/2020

Sutkinja mr. sc. Aleksandra Leljak

Općinski sud u Zlataru, soba 204/II

Općinski sud u Virovitici

Općinski sud u Virovitici

Sudnica - 23/II

Tužitelj: ODO u Virovitici

Okr. Marin Živko

Zbog kaznenog djela iz čl. 235. st. 1. i dr.  KZ

Općinski sud u Osijeku

Opt. Zlatko Kučinac, čl. 249. st. 3. KZ/11, sudac Ivan Sajter 

Općinski sud u Novom Zagrebu

P-520/2023

TUŽITELJ: Robert Ratkajec

TUŽENIK: Zagrebačka banka d.d.

RADI: isplate

Općinski sud u Sesvetama

SS Vrbovec

16 Pn-31/2023

Tužitelj: BG

Tuženik: MI i dr.

Radi: naknade štete

Soba broj: 5

Općinski sud u Bjelovaru

Općinski sud u Bjelovaru, Stalna služba u Garešnici

Ovrhovoditelj: Privredna banka Zagreb d.d.

Ovršenik: Mario Kliček

radi: naplate novčane tražbine

Županijski sud u Zagrebu

14 Kzd-16/2022, optuženi Fran Novotny, čl.153/2 KZ/11 (silovanje), rasprava će se održati u sudnici 106/III 

Općinski sud u Zlataru

Objava presude, P-973/2022, 13.3.2024. 12:00 sati

Općinski sud u Zlataru, Stalna služba u Krapini

Sutkinja Jasmina Božić  (soba broj  26)

Općinski sud u Koprivnici

Kazneni postupak

2 K-78/23.

Rasprava dana: 13.3.2024.g. u 12,00 sati

Tužitelj: ODO u Koprivnici

Okrivljenik: Danijel Serec

Zbog: kaznenog djela iz članka 139. stavak 3. KZ/11 i dr.

Općinski sud u Koprivnici

Koprivnica, Hrvatske državnosti 5a

II kat, soba br.34

Sutkinja Lidija Vuljak

Općinski sud u Bjelovaru

R1-151/2022

Predlagatelj: Klančišar Anđelka

Protustranke: Dražetić Mijat i dr

Radi: obnove međe

očevid - Stalna služba u Daruvaru

Općinski sud u Bjelovaru

Općinski sud u  Bjelovaru,  Prekršajni odjel,

Soba 5

Pp -   2069/2023

Tužitelj: Policijska postaja Križevci

Okrivljenik:   Stjepan  Golubić

- radi prekršaja iz čl.  289.st.4.   Zakona o  sigurnosti prometa na  cestama

Županijski sud u Zagrebu

17 K-Us-28/2019, optuženi Dražen Krznarić, čl. 291. st. 1. KZ/11 (kazneno djelo protiv službene dužnosti - zlouporaba položaja i ovlasti) rasprava će se održati u sudnici 102/III

Općinski sud u Koprivnici

Prekršajni odjel, broj predmeta 22. Pp-1668/2023.

Tužitelj: Policijska postaja Koprivnica

Okrivljenik: Ivan Šef

Branitelj: odvjetnik Josip Mađarić

Prekršaj iz čl. 282. st. 9. Zakona o sigurnosti prometa na cestama

Glavna rasprava dana 13. ožujka 2024. godine u 12,00 sati

Hrvatske državnosti 5a, II kat soba broj 17,

Sudac: Dubravka Končar-Brodarić

Općinski sud u Koprivnici

Prekršajni odjel, poslovni broj: 20. Pp-9/2024

Tužitelj: Policijska postaja Koprivnica

Okrivljeni: Marko Booz

Prekršaj: čl. 176. st.5. i  dr.  Zakona o sigurnosti prometa na cestama

Soba broj 37/II

Općinski sud u Bjelovaru

Stalna služba u Pakracu, Prekršajni odjel, soba br. 2.

Broj predmeta: Pp-1733/2023

Tužitelj: PP Pakrac

Okrivljenik: Željko Zuber 

Svjedoci: Matija Jozipović i Ivan Bosanac 

Zbog prekršaja iz čl.43. st.3. u sv. čl.293. st.1. i dr.  Zakona o sigurnosti prometa na cestama

 

Općinski sud u Zlataru

Pp-2137/2023

sutkinja Jadranka Kiš Šaulovečki

Prekršajni odjel, soba 14

Općinski sud u Virovitici

Općinski sud u Virovitici, Stalna služba u Slatini, Ref. 17, sudac Zoran Šljivac, sudnica broj 2

P-501/2023

Parnični postupak:

Tužitelj: Dražen Goluska

Tužena: Republika Hrvatska

Radi: utvrđenja

Općinski sud u Zlataru

sutkinja Snježana Fotivec

soba 201, sudnica 1/II. kat

Županijski sud u Zagrebu

12 Kov-Us-62/2023, I okrivljeni Josip Mišković i drugi, čl. 291. st. 1. KZ/11 (kazneno djelo protiv službene dužnosti - zlouporaba položaja i ovlasti), sjednica optužnog vijeća će se održati u sudnici 72/II kat

12:05
12:10
12:15
Općinski sud u Zadru

3 P-132/2018 Stalna služba u Benkovcu, Soba br. 13/I

Općinski sud u Bjelovaru

Općinski sud u Bjelovaru, Stalna služba u Garešnici

Tužitelj: Danijel Dimitrijevski

Tuženik: Terezija Bedi

radi: prava vlasništva nekretnine

Općinski sud u Slavonskom Brodu

ročište za objavu odluke

Općinski sud u Bjelovaru

Općinski sud u  Bjelovaru,  Prekršajni odjel,

Soba 5

Pp -  2073/2023 

Tužitelj: Policijska postaja Križevci

Okrivljenik:  Dubravko  Bilen 

- radi prekršaja iz čl.  289.st.4.   Zakona o  sigurnosti prometa na  cestama

12:20
12:25
12:30
Općinski sud u Sisku

Općinski sud u Sisku, Trg Ljudevita Posavskog 5

Tužitelj: Mladen Geršak

Tuženik: Zagrebačka banka d.d. i dr.

Radi: isplate

Sutkinja: Sanda Navara Sladović

Soba broj 108

Općinski sud u Požegi

R1-30/2022

Tužitelj: Marica Mesić

Tuženik: Danica Šakota i dr.

Radi: razvrgnuća suvlasničke zajednice

Općinski sud u Slavonskom Brodu

ročište za objavu odluke

Općinski sud u Gospiću

K-9/2024

 • okr. Zlatko Koričić
 • članak 139. st. 2. i 3. KZ/11 
 • glavna rasprava
12:35
12:40
12:45
12:50
12:55
13:00
Općinski sud u Bjelovaru

Općinski sud u Bjelovaru Stalna služba u Garešnici, soba broj 16

PRAVNA STVAR:
TUŽITELJ:  Komunalac d.o.o.

TUŽENIK:  Damir Devčić

Radi:  isplata

Općinski sud u Sisku

37. P-375/2023

Stalna služba u Petrinji, soba 2

Tužitelj: Mario Fabijančić 

Tuženik: Ivan Karaturović

radi: isplate

Općinski sud u Bjelovaru

Z-21204/2023

Predlagatelj:  Damir Tršek 

Radi: pojedinačnog  ispravnog postupka

Stalna služba u Daruvaru, očevid na licu mjesta u k.o. Koreničani 

Općinski sud u Požegi

Pn-114/2023

Tužitelj: HZMO

Tuženik: Kutjevo d.d.

Radi: naknade štete

Općinski sud u Slavonskom Brodu

ročište za objavu odluke

Općinski sud u Koprivnici

Zemljišnoknjižni predmet:

Predlagateljica: Marija Njerš 

Radi: zemljišnoknjižnog  ispravnog postupka

očevid na nekretninama u k.o. Drnje

Viša sudska savjetnica: Nikolina Valent – očevid na nekretninama

Općinski sud u Virovitici

Općinski sud u Virovitici, Stalna služba u Slatini

Referada broj 16, sudac Tomislav Kuči, soba broj 3

Broj predmeta: 16 P-104/2024

Glavna rasprava

Tužitelj: Republika Hrvatska

Tuženici: Krešimir Kapelčan, Đurđevac i Ivan Jukić, Trapari

Radi: isplate

Općinski sud u Zlataru

Z-10459/2023

Općinski sud u Zlataru, Stalna služba Krapina, 

sutkinja Barbara Čuček, očevid na licu mjesta na k.č. 2110 i dr. k.o. Krapina 

13:05
13:10
Općinski sud u Sisku

Tužitelj: Jan Vukelić

Tuženik: Hrvatska osiguravajuća kuća d.d.

Radi: naknada štete-osiguranje

ročište za glavnu raspravu

soba 14, 0 kat 

13:15
Općinski sud u Puli-Pola

Okrivljenik: Igor Cukon

Zbog kaznenog djela iz čl. 227. st. 2. i dr. KZ/11

Općinski sud u Puli-Pola

Sudac Miljenko Matić

Općinski sud u Bjelovaru

Općinski sud u Bjelovaru, Stalna služba u Garešnici

Tužitelj: ŠRD "Šaran" Mala Mlinska

Tuženik: Marko Oršić

radi: prava vlasništva nekretnine

Općinski sud u Zadru

3 P-1053/2023 Stalna služba u Benkovcu, Soba br. 13/I

13:20
13:25
13:30
Općinski sud u Dubrovniku

P-281/2023, sutkinja Neva Lukin, sudnica broj 21

Općinski sud u Sisku

37. P Ob-183/2023

Stalna služba u Petrinji, 1. kat, soba 15

Tužitelj: Karmela Bogdanić

Tuženik: Ivica Kosturin

radi: uzdržavanje bračnog druga

13:35
13:40
13:45
13:50
13:55
14:00
Općinski sud u Bjelovaru

Općinski sud u Bjelovaru, Stalna služba u Grubišnom Polju - Sudnica br. 3

Poslovni broj: Pn-191/2020

Ročište za donošenje, objavu i uručenje presude

PRAVNA STVAR:
TUŽITELJ: Slobodan Bukva
TUŽENIK: Generali osiguranje d.d.
RADI: naknade štete

 

14:05
14:10
14:15
14:20
14:25
14:30
Općinski sud u Zlataru

13.3.2024. u 14,30 sati.

Objava odluke

Broj predmeta: P-1280/2022

Sutkinja Romana Mališ

Sudnica br. 16, SS u Krapini

Općinski sud u Koprivnici

9 P-118/2023
Tužitelj: Martina Lukačević
Tuženik: Erste & Steiermarkische bank d.d.
Radi:  utvrđenja ništetnosti i isplate

Sutkinja Marijana Jurenec
Soba broj 31/II, ročište radi objave i uručenja presude

14:35
14:40
14:45
14:50
14:55
15:00
15:05
15:10
15:15
15:20
15:25
15:30
15:35
15:40
15:45
15:50
15:55
16:00
16:05
16:10
16:15
16:20
16:25
16:30
16:35
16:40
16:45
16:50
16:55
17:00
17:05
17:10
17:15
17:20
17:25
17:30
17:35
17:40
17:45
17:50
17:55
18:00