Ročišnik

<< < 22.12.2020. > >>
08:00
08:15
Općinski sud u Zlataru

Sutkinja Jasmina Pižir

soba broj 108, sudnica 3/I. kat

08:30
Općinski sud u Novom Zagrebu

70 Pp J-988/2019, okrivljenik P.K., soba 110,

Glavna rasprava radi prekršaja iz članka 22. Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji

Općinski sud u Bjelovaru

R1 Ob-437/2020

Predlagatelj: Centar za socijalnu skrb Daruvar

Protustranka: Zoran Filipec, Kip

Zbog: djelomičnog vraćanja poslovne sposobnosti  

Stalna služba u Daruvaru, soba broj 7

08:45
09:00
Županijski sud u Zadru

I-opt. Dražen Špinderk, čl. 337.st.4. i dr. KZ/97, Marković, K.3/17

Općinski sud u Dubrovniku

sudac Lovre Sardelić, soba br.4

Trgovački sud u Varaždinu

St-387/2016

Stečajni dužnik GALA d.o.o. u stečaju, Čakovec

Općinski sud u Vinkovcima

Pr-285/2020 Marić-Hrvatske šume d.o.o., Pripremno ročište - soba 18

Općinski sud u Sisku

K-460/2016

ODO Sisak

Optuženi Ivan Mihajlović

Radi: 236. st. 1. KZ/11

Općinski sud u Gospiću

K-55/2013 - KAREL KOES HIRANJGARBH MISSIER PARAGHA - Okrivljenik i dr. - čl. 293 st 2 KZ97 i dr. - rasprava

Trgovački sud u Varaždinu

St-387/2016

Stečajni dužnik: GALA d.o.o. u stečaju, Čakovec

Završno ročište

Općinski sud u Sisku

P-282/2020

Soba 110, I kat

Tužitelj: Vlatka Brandić

Tuženik: Addiko bank d.d.

Županijski sud u Osijeku

K-Us-4/2019, I-opt. Dragan Baković i dr., čl. 328. i dr. KZ/11, sutkinja Vlasta Šimenić-Kovač

Općinski sud u Bjelovaru

R1 Ob-440/2020

Predlagatelj: Centar za socijalnu skrb Daruvar

Protustranka: Libor Horak, Ljudevit Selo

Zbog: djelomičnog vraćanja poslovne sposobnosti  

Stalna služba u Daruvaru, soba broj 7

Općinski sud u Novom Zagrebu

Stalna služba u Zaprešiću

Psp-42/16  

Tužitelj:  Verica Janton    

Tuženik:    Krešimir Jedvaj  

Radi:      smetanja posjeda

Soba 14/I

Županijski sud u Rijeci

Sudac Jesenka Kovačić - 1. opt. Andrej Butković i dr.

09:15
Općinski sud u Bjelovaru

Privatni tužitelj: Jaroslav Starčević

Opunomoćenik privatnog tužitelja: ZOU Doneski i dr.

Okrivljena: Branka Starčević

Branitelj: Borka Mihović, odvjetnica iz Daruvara

Rasprava zakazana u sudnici broj 4.

Zbog: kaznenog djela iz čl. 229. st. 1. Kaznenog zakona.

09:30
Općinski sud u Bjelovaru

Posl.br.: O-1978/2020

Ostavitelj: Dragutin Matijašević

Ročište za naknadno pronađenu imovinu

zakazano kod Općinskog suda u Bjelovaru,

Stalna služba u Pakracu, soba broj 7.

 

Općinski sud u Bjelovaru

R1 Ob-438/2020

Predlagatelj: Centar za socijalnu skrb Daruvar

Protustranka: Ana Katić, Blagorodovac

Zbog: djelomičnog vraćanja poslovne sposobnosti  

Stalna služba u Daruvaru, soba broj 7

09:45
Općinski sud u Vinkovcima

3 P-420/2019 Zubić-Zubić, pripremno ročište - soba 18

Općinski sud u Vinkovcima

3 P-420/2019 Zubić-Zubić, pripremno ročište - soba 18

10:00
10:15
Općinski sud u Vinkovcima

3 P Ob-249/2019 Dir-Tovilo, glavna rasprava - soba 18

10:30
Općinski sud u Sisku

P Ob-116/2020

Sudnica broj 116, I kat

Tuženik: Nikola Mikulčić

10:45
11:00
Općinski sud u Dubrovniku

Pn-1/2019, sutkinja Petronela Jakobušić, soba br. 23

Općinski sud u Bjelovaru

Općinski sud u Bjelovaru, Stalna služba u Garešnici, soba br. 16

Pravna stvar: 

Tužitelj: Dragutin Varga

Tuženik: Raiffeisenbank Austria d.d.

Radi: isplate 

Županijski sud u Rijeci

Sudac Domagoj Vučkov - opt. Fikret Abdić

11:15
11:30
11:45
12:00
Općinski sud u Zlataru

Predsjednica vijeća Jasmina Pižir

soba broj 108, sudnica 3/I. kat

Općinski sud u Sisku

Pn-59/2020

I kat soba 22, SS Hrvatska Kostajnica

Bio Dvor d.o.o.-LD Jelen-OBJAVA ODLUKE

Općinski sud u Bjelovaru

Posl.br.: O-393/2019

Ostavitelj: Marija Sabo

Ročište za naknadno pronađenu imovinu

zakazano kod Općinskog suda u Bjelovaru,

Stalne službe u Pakracu, soba broj 7.

Općinski sud u Zlataru

K-392/2020

Sutkinja mr. sc. Aleksandra Leljak

Soba 204/II, Općinski sud u Zlataru

12:15
12:30
Općinski sud u Slavonskom Brodu

Pr-132/2019 - Ročište za glavnu raspravu

12:45
13:00
Općinski sud u Sisku

P-323/2010

I kat soba 22, SS Hrvatska Kostajnica

Željko Muža-Croatia osiguranje d.d.-OBJAVA ODLUKE

Općinski sud u Zlataru

Predsjednica vijeća Jasmina Pižir

referada 7

Općinski sud u Novom Zagrebu

STALNA SLUŽBA U SAMOBORU

POJEDINAČNI ISPRAVNI POSTUPAK

PREDLAGATELJ: Marko Ugarković

očevid na licu mjesta  ročište

Općinski sud u Novom Zagrebu

Stalna služba u Jastrebarskom

R1-146/2020 - očevid

Predlagatelj: Dragutin Fabijanić

Protustranka: Diana Eršek i dr.

Radi: razvrgnuća suvlasništva

13:15
13:30
Općinski sud u Novom Zagrebu

Stalna služba u Zaprešiću

P-69/17     

Tužitelj:  Stipo Karajica 

Tuženik:  Ruža Karajica

Radi:  zabrane uznemiravanja suvlasništva i isplate    

Soba 14/I

Općinski sud u Novom Zagrebu

STALNA SLUŽBA U SAMOBORU

POJEDINAČNI ISPRAVNI POSTUPAK

PREDLAGATELJA DRAGICE GRIVEC

očevid na licu mjesta  ročište

13:45
14:00
Općinski sud u Novom Zagrebu

Stalna služba u Samoboru

Ovrhovoditelj: B2 KAPITAL d.o.o.

Ovršenik: EUROANODIZACIJA d.o.o.

Radi: ovrhe na nekretninama

Općinski sud u Sisku

Pr-4/2020, sudnica 119, I. kat

Tužitelj Branka Bubaš

Tužena Republika Hrvatska

14:15
14:30
Općinski sud u Novom Zagrebu

STALNA SLUŽBA U SAMOBORU

POJEDINAČNI ISPRAVNI POSTUPAK

PREDLAGATELJA ROBERTA BALAŠKO i dr.

očevid na licu mjesta  ročište

14:45
15:00
Općinski sud u Dubrovniku

P-1002/2011, sutkinja Neva Lukin, soba broj 21

15:15
Općinski sud u Dubrovniku

Pr-4/2019, sutkinja Neva Lukin, soba broj 21

15:30
15:45