Ročišnik / Javne sjednice

< 24.01.2023. > >>
08:00
Općinski sud u Zlataru

K-106/2021

Sutkinja mr. sc. Aleksandra Leljak

Općinski sud u Zlataru, soba 204/II

Općinski sud u Koprivnici

Prekršajni odjel, broj predmeta 22. Pp-355/2022

Tužitelj: Policijska postaja Koprivnica

Okrivljenik: Davor Branović

Svjedok: Boris Arambašić

Prekršaj iz čl. 282. st. 9. Zakona o sigurnosti prometa na cestama i čl. 17. st. 1. Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira

Glavna rasprava dana  24. siječnja 2023. godine u 08:00 sati

Hrvatske državnosti 5a, II kat soba broj 17,

Sutkinja: Dubravka Končar-Brodarić

Općinski sud u Vinkovcima

M5 Pr 346/22, sudska savjetnica Mia Mišić

Općinski sud u Slavonskom Brodu

P-297/2022, pripremno ročište

Brod-plin d.o.o. - Radić i dr.

Radi: pobijanja dužnikovih pravnih radnji

Općinski sud u Bjelovaru

Općinski sud u Bjelovaru, Stalna služba u Daruvaru, Pp-2197/2022

Tužitelj: PP Daruvar
Okrivljenik: Josip Dobrenić
Svjedok: Goran Grandić

čl. 53. st. 4. Zakona o sigurnosti prometa na cestama

Općinski sud u Vinkovcima

Ovr-832/2021, sudski savjetnik Borna Mišić, soba broj 24

Općinski sud u Virovitici

Općinski sud u Virovitici

Stalna služba u Slatini,

ref. 15, Sutkinja Bićanić, soba br. 6.

 

P-488/2022

 

Tužitelj: Mario Jaklić

Tuženik: Zdenko Tot

Radi: duga

Općinski sud u Virovitici

Općinski sud u Virovitici

Sudnica - 14/I

Tužitelj: ODO u Virovitici

Okr. Mirko Plivalić

Zbog kaznenog djela iz čl. 139. st. 2. KZ/11.

Općinski sud u Koprivnici

Prekršajni odjel, poslovni broj: 20. Pp-939/2022

Tužitelj: Policijska postaja Koprivnica

Okrivljeni: Đuro  Horvat

Prekršaj: čl. 199. st.6. i dr.  ZSPC

Soba broj 37/II

Općinski sud u Vinkovcima

Pp G-83/2020, glavna rasprava, Stalna služba u Županji, 1. kat soba broj 3, viša sudska savjetnica Sanja Bušić

Općinski sud u Vinkovcima

Pp-12/2023, glavna rasprava, soba br. 3, sudac Nada Mišić

Općinski sud u Vinkovcima

Pp-1804/2021, glavna rasprava, Stalna služba u Županji, 1. kat, soba broj 1, sudac Dražen Goda

Općinski sud u Slavonskom Brodu

žurni postupak

Općinski sud u Požegi

Pp-1122/2021

okrivljena Karla Marić

članak 54. stavak 3. Zakona o suzbijanju zlouporabe droga

Općinski sud u Požegi, Prekršajni odjel, soba broj 3

Općinski sud u Zlataru

predsjednica optužnog vijeća Snježana Fotivec

soba 201, sudnica 1/II. kat - odluka o istražnom zatvoru

08:05
Općinski sud u Slavonskom Brodu

pripremno ročište

Sudac: Gordana Mahovac

Tužitelj: Dubravka Franješević

Tuženik: Opća bolnica dr J.Benčević Slavonski Brod

08:10
Općinski sud u Slavonskom Brodu

pripremno ročište

Sudac: Gordana Mahovac

Tužitelj: Stanko Hodak

Tuženik: Opća bolnica dr J.Benčević Slavonski Brod

Općinski sud u Slavonskom Brodu

žurni postupak

08:15
Općinski sud u Slavonskom Brodu

pripremno ročište

Sudac: Gordana Mahovac

Tužitelj: Nevenka Đurić

Tuženik: Opća bolnica  dr J.Benčević Slavonski Brod

Općinski sud u Slavonskom Brodu

Povrv-139/2022, pripremno ročište

MARINSKI KOMUNALAC d.o.o. - Pilipović

Radi: isplate

Općinski sud u Sisku

Kov-341/2022

Okrivljenik: Perica Andrić

Radi: kaznenog djela iz čl. 139. st. 3. i 

čl. 235. st. 1. Kaznenog zakona

Općinski sud u Vinkovcima

Pp-2213/2022, glavna rasprava, soba br. 3, sudac Nada Mišić

08:20
Općinski sud u Slavonskom Brodu

žurni postupak

08:25
08:30
Općinski sud u Koprivnici

Kazneni postupak

3 K-63/2022

Rasprava dana: 24.1.2023.

Tužitelj: ODO u Koprivnici

Okrivljenici:

1. okr. Marko Jukić i 2. okr. Media grupa d.o.o.

Zbog: kaznenog djela iz članka 256. KZ/11 i dr.

Općinski sud u Koprivnici

Koprivnica, Hrvatske državnosti 5a

II kat, soba br.33

sutkinja Vesna Piškorec Kuzmić

Općinski sud u Bjelovaru

Općinski sud u Bjelovaru, Prekršajni odjel

Broj predmeta: Pp-3766/2021

Tužitelj: Postaja prometne policije Bjelovar

Okrivljeni:  SILVIA KOLARIĆ

Oštećenik ĐURO MARTINČIĆ

Branitelj: ZORAN VUKELIĆ

Sudnica broj 6.

Radi prekršaja iz članka 59. stavka 5. Zakona o sigurnosti prometa na cestama

 

 

Općinski sud u Bjelovaru

Općinski sud u Bjelovaru, Stalna služba u Križevcima

Tužitelj: Zdravko Kolarić

Tuženik: Addiko bank d.d.

Radi: utvrđenja

soba 6/II

 

Općinski sud u Vinkovcima

M5 Pr 354/22, sudska savjetnica Mia Mišić

Općinski sud u Virovitici

Općinski sud u Virovitici

Sudnica - 23/II

Tužitelj: ODO u Virovitici

Okr. Ivica Krsnik

Zbog kaznenog djela iz čl. 236. st. 1.  KZ/11 

Općinski sud u Virovitici

Općinski sud u Virovitici

Sudnica - 11/I

Tužitelj: ODO u VIrovitici

Okr. Josip Vengert

Zbog kaznenog djela iz čl. 139. st. 3. i 1. KZ/11.

Općinski sud u Zlataru

24.01.2023. u 8,30 sati

broj predmeta Pn-53/2022

Nataša Večković Jurman

sudnica br. 18, SS u Krapini

Općinski sud u Zlataru

P-817/2022

Općinski sud u Zlataru, SS Krapina,

sutkinja Barbara Čuček, soba broj 3

Županijski sud u Varaždinu

Sudac Dejan Repić

Optuženi S. V., zbog kaznenih djela iz čl. 153. st. 2. i dr. Kaznenog zakona - glavna rasprava

Općinski sud u Slavonskom Brodu

sutkinja: Marina Smaić

poslovni broj predmeta: P-504/2022

pripremno ročište, sudnica 27/I. kat

Tužitelj:   Stjepan Šofić

Tuženik:  Antun Baričić

Radi:      isplate

Općinski sud u Zlataru

K-240/2022

Sutkinja mr. sc. Aleksandra Leljak

Općinski sud u Zlataru, soba 204/II

Općinski sud u Bjelovaru

Općinski sud u Bjelovaru, Stalna služba u Daruvaru, 55. Pp-2193/2022

Tužitelj: PP Daruvar
Okrivljenica: Emina Frelih

čl. 199. st. 6. Zakona o sigurnosti prometa na cestama

Općinski sud u Novom Zagrebu

70 Pp-4592/2022

Okrivljenik: D. G., soba 110, glavna rasprava,

radi prekršaja iz članka 22.Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji

Općinski sud u Novom Zagrebu

Pp-4559/2022

tžlj II. Postaja prometne policije Zagreb

okr. Nikola Peh

čl. 216.st.1.t.3. i dr. Zakon o sigurnosti prometa na cestama

čl. 16.st.1. Zakon o osobnoj iskaznici

Općinski sud u Vinkovcima

Pp-536/2022, glavna rasprava, Vladimira Nazora 4, 1. kat, sudski savjetnik Ivana Dujmić Živković

Općinski sud u Koprivnici

6 Pr-64/2019

Tužitelj: Nenad Vrček

Tužena. RH MUP 

Radi: isplate

-ročište za glavnu raspravu, Općinski sud u Koprivnici, soba broj 16/I, sutkinja: Vlatka Ljepojević-Novak

Općinski sud u Vinkovcima

Pp J-525/2020, glavna rasprava, soba broj 6, sudac Ida Jurić

Općinski sud u Vinkovcima

Pp J-579/2020, glavna rasprava, Stalna služba u Županji, 1. kat soba broj 3, viša sudska savjetnica Sanja Bušić

Općinski sud u Vinkovcima

Pp-23/2023, glavna rasprava, soba br. 3, sudac Nada Mišić

Općinski sud u Vinkovcima

Pp-1736/2021, glavna rasprava, Stalna služba u Županji, 1. kat, soba broj 1, sudac Dražen Goda

Općinski sud u Slavonskom Brodu

žurni postupak

Općinski sud u Požegi

Pp-1769/2021

okrivljeni Goran Klepić

članak 53 stavak 4. Zakona o sigurnosti prometa na cestama

Općinski sud u Požegi, Prekršajni odjel, soba broj 3

Općinski sud u Slavonskom Brodu

18 K-433/2022

ODO Slavonski Brod - Antun Pereković

Sutkinja Silvija Sajfert, sudnica 20/ I. kat

 

08:35
08:40
Općinski sud u Bjelovaru

Predlagatelj: CZSS Bjelovar

Posebni skrbnici: Angela Trgovac i Nikola Trgovac

Sudnica broj 5

Općinski sud u Slavonskom Brodu

žurni postupak

08:45
Općinski sud u Zadru

Stalna služba u Benkovcu, soba br. 6

Ročište za glavnu raspravu

Sudac Igor Berghaus

Općinski sud u Slavonskom Brodu

sutkinja: Marina Smaić

poslovni broj predmeta: P-505/2022

pripremno ročište, sudnica 27/I. kat

Tužitelj:   Stjepan Šofić

Tuženici: Antun Baričić i Baričić j.d.o.o. Gornja Bebrina

Radi:      isplate

Općinski sud u Sisku

Pp P-95/2020, soba 6 - prizemlje, okr. Željko Cindrić 

Općinski sud u Koprivnici

Prekršajni odjel, poslovni broj: 20. Pp-1019/2022

Tužitelj: Policijska postaja Koprivnica

Okrivljeni: Zoran Jajetić

Prekršaj: čl. 238. st.7. ZSPC

Soba broj 37/II

Općinski sud u Vinkovcima

Pp-2216/2022, glavna rasprava, soba br. 3, sudac Nada Mišić

08:50
Općinski sud u Bjelovaru

Predlagatelj: CZSS Bjelovar

Protustranka: Darko Valanović

Radi: lišenja poslovne sposobnosti

Sudnica broj 5

Općinski sud u Slavonskom Brodu

žurni postupak

08:55
09:00
Općinski sud u Osijeku

Kzd-47/2017, I-okr. Dragana Petrović, II-okr. Nenad Ganić, III-okr. Danijela Petrović, čl. 177.st.1. KZ/11, sudac Mladen Radičević

Općinski sud u Bjelovaru

Posl.broj: Pn-208/2021

Tužitelj: Marijan Bereknaj

Tuženik: I V E T A  d.o.o.

Radi: naknade štete

Općinski sud u Bjelovaru, Stalna služba u Čazmi, soba br. 1

Općinski sud u Bjelovaru

Općinski sud u Bjelovaru, Prekršajni odjel

Broj predmeta: Pp-3821/2021

Tužitelj: Postaja prometne policije Bjelovar

Okrivljeni:  KARLO KRMPOTIĆ

Sudnica broj 6.

Radi prekršaja iz članka 199. stavka 7. Zakona o sigurnosti prometa na cestama

 

 

Općinski sud u Bjelovaru

Glavna rasprava

Općinski sud u Bjelovaru, Stalna služba u Garešnici, sudnica broj 18

Poslovni broj: 25 P-121/2022.

PRAVNA STVAR:

Tužitelj:  Branko Krušec

Tuženik: Alen Burčul

Radi: isplate

Općinski sud u Sisku

Ostavina iza pok. Barbare Blažević

Općinski sud u Zadru

3 P-2405/2021 Stalna služba u Benkovcu, Soba br. 13/I

Općinski sud u Sesvetama

OS Sesvete, Stalna služba u Dugom Selu

Tužiteljica: Andreja Šantić

Tuženik: B 4 SPORT d.o.o.

Radi: naknade štete

Sudac Ranka Memišević

Općinski sud u Zadru

Stalna služba u Benkovcu, soba br. 6

Ročište za glavnu raspravu

Sudac Igor Berghaus

Općinski sud u Osijeku

okr. Marijan Gorski, čl. 177.st.2.KZ/11

sudac Marina Bušbaher Oberkirš, sudnica br. 15

Općinski sud u Koprivnici

Prekršajni odjel, broj predmeta 22. Pp-697/2022

Tužitelj: Postaja prometne policije Koprivnica

Okrivljenik: Noa Golubić

Prekršaj iz čl.114. st. 3. i dr. Zakona o sigurnosti prometa na cestama

Ročište dana 24. siječnja 2023. godine u 09:00 sati

Hrvatske državnosti 5a, II kat soba broj 17,

Sutkinja: Dubravka Končar-Brodarić

Općinski sud u Novom Zagrebu

Tužitelj: M.D.

Tuženik: M.G.

Radi: uzdržavanja drugih osoba

Općinski sud u Zlataru

sutkinja Snježana Fotivec

soba 201, sudnica 1/II. kat

Općinski sud u Osijeku

K-23/2020, okr. Dario Knežević, čl. 118. st. 1. KZ/11., sudac Predrag Bertić 

Općinski sud u Dubrovniku

K-381/2021, sutkinja Ilka Markić, raspravna dvorana br. 75

Općinski sud u Vinkovcima

M5 Pr 246/22, sudska savjetnica Mia Mišić

Općinski sud u Sesvetama

Općinski sud u Sesvetama, Stalna služba u Dugom Selu
Referada broj 32, sudac Lovro Tomičić, soba broj 10
Broj: Pn-678/2019
ročište za glavnu raspravu
Tužitelj: Interkapital d.d. i dr., saslušanje zakonskih zastupnika 1.-3. tužitelja
Tuženik: Index promocija d.o.o.
Radi: naknade štete-mediji

Općinski sud u Zlataru

24.01.2023.  pripremno ročište u 9 sati

broj predmeta Pn-400/2022

Nataša Večković Jurman

sudnica br. 18, SS u Krapini

Općinski sud u Slavonskom Brodu

Pn-24/2022

ročište za gl. raspravu - naknada štete

Općinski sud u Zlataru

Ostavinski postupak iza pok. Katarine Golub, O-1052/2022

Ročište nije javno.

Ročište s pozvanim nasljednicima održat će se u sobi broj 22, kod

Stalne službe u Krapini, a predmet vodi viši sudski savjetnik-specijalist

Ksenija Krklec.

Općinski sud u Novom Zagrebu

Tužitelj: Vladimir Mihalec

Tuženik: Pjetar Kćira

Radi: pravo vlasništva nekretnine

Općinski sud u Vinkovcima

9 K-416/2021, optuženi Nikola Raguž

sudac Julka Vučinić-Jurić, sudnica broj 7

Općinski sud u Vinkovcima

6 Povrv-47/2019, sudac Hrvoje Smital, soba broj 21

Općinski sud u Zlataru

Pp-2809/2021

Sudac: Jasna Pleško Grahovac
Soba broj 1 - Stalna služba u Donjoj Stubici, Matenačka 3

Općinski sud u Sesvetama

SS Vrbovec

16 Ps-12/2019

Tužitelj: MT

Tuženik: ST

Radi: iseljenja

Soba broj: 5

Općinski sud u Bjelovaru

Predlagatelj: Giulianno Đurđević i Željana Stojčić

Radi: odobravanja plana

Sudnica broj 5

Općinski sud u Slavonskom Brodu

P-117/2020

Mato Bilić-Mirko Stanojlović i dr., isplata, gl.rasprava, 52/II

Općinski sud u Koprivnici

Općinski sud u Koprivnici, SS Đurđevac, soba 13, tužitelj Goran Bogdan, tuženik Adriatic osiguranje, radi naknade štete, sutkinja Augustina Muršić

Općinski sud u Gospiću
 • Kzd-9/22
 • opt. Ivan Toljan
 • kazneni, čl. 163/2 KZ/11
 • rasprava 
Općinski sud u Virovitici

OPĆINSKI SUD U VIROVITICI

Sudac: Darko Barišić

Sudnica: 19

Tužitelj: Kristina Jakupec

Tuženik: Ivan Jakupec

Radi: utvrđenja prava vlasništva pokretnina

Općinski sud u Požegi

Pr-23/2022

Tužitelj: Nada Kerner 

Tuženik: Dječji vrtić "Šareni svijet"

Radi: utvrđenja nedopuštenosti otkaza Ugovora o radu i poništenja Odluke o otkazu ugovora o radu i vraćanje radnika na rad 

Općinski sud u Bjelovaru

Općinski sud u Bjelovaru, Stalna služba u Daruvaru, 55. Pp-2273/2022

Tužitelj: PP Daruvar
Okrivljenik: Mladen Banovski

čl. 53. st. 4. Zakona o sigurnosti prometa na cestama

Županijski sud u Varaždinu

Sutkinja Mirna Mavriček 

K-33/2022 opt. Igor Lovrić, kazneno djelo iz čl. 230. st. 2. u vezi st. 1. KZ/11. - rasprava ODGOĐENO

Županijski sud u Zagrebu

6 Kmp-2/2022, opt. Ivan Nikolić i dr., čl. 166/2 KZ/11 (teško kazneno djelo spolnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta), rasprava će se održati u zgradi Županijskog suda u Zagrebu, Zrinjevac 5, sudnica 77b/II

Općinski sud u Zadru

44 P-2011/2020

1) Miroslav Mandić i dr. c/a 1) Milan Matijević i dr.

Radi utvrđenja prava vlasništva

Sudac Nediljka Dereta

Općinski sud u Sesvetama

SS Vrbovec 

Tužitelj: R.P. 

Tuženik: V.V: 

Radi: bračne stečevine 

Soba broj 3. 

Općinski sud u Sisku

K-86/2017

Okrivljenik: Alen Huzejrović

Radi: kaznenog djela iz čl. 236. st. 1. 

Kaznenog zakona

Županijski sud u Varaždinu

Sudac Alan Pretković

K-8/2022, opt. T. O., čl. 153. st. 2. u vezi st. 1.  KZ/11 i dr. - rasprava isključena za javnost. 

Županijski sud u Zagrebu

3 K-Us-34/2021, optuženi Stjepan Stilinović, čl. 328. st. 1. KZ/11 (kazneno djelo protiv javnog reda - zločinačko udruženje), rasprava će se održati na Općinskom kaznenom sudu u Zagrebu, Ilica 207, sudnica 113/I kat 

Općinski sud u Virovitici

5 Ovr-559/2022

Ovrhovoditeljica - Mirjana Novačić, Pitomača,

Ovršenik - Damir Djanić, Pitomača,

Radi - ovrhe na pokretninama.

Ročište zakazano radi saslušanja ovršenika, soba broj: 11A/I.

Općinski sud u Vinkovcima

Pp-750/2022, glavna rasprava, Vladimira Nazora 4, 1. kat, sudski savjetnik Ivana Dujmić Živković

Općinski sud u Zadru

95 Pr-1071/2021, pripremno ročište, sudnica 105/I

Sudski savjetnik Nikola Bilan

Općinski sud u Zadru

96 Povrv-381/2020, Pripremno ročište, Sudnica 103/I

Viša sudska savjetnica Marijana Zelić

Općinski sud u Vinkovcima

Pp J-565/2020, glavna rasprava, soba broj 6, sudac Ida Jurić

Općinski sud u Osijeku

sjednica vijeća, mlt. H.B. i dr., čl. 228. KZ/11, sudac M. Grgić

Općinski sud u Zadru

soba br. 45

Sudska savjetnica: Božana Mihalj

Županijski sud u Splitu

Sudac Dinko Mešin, Kus-10/20 Dean Majstorović i dr. čl.328. st.1. KZ/11

Općinski sud u Virovitici

Tužitelj; Josip Arambašić, tuženik; Raiffeisenbank Austria d.d. , radi; Isplate,

Sudac: Zoran Mandić, sudnica: 10/I

Općinski sud u Bjelovaru

P-694/2019

PRAVNA STVAR:

Tužitelj: MATEJ BOLČIĆ

Tuženi: Erste&Steiermärkische bank DD

Radi: ništetnosti

soba br. 11/i kat.

Općinski sud u Virovitici

Općinski sud u Virovitici
Tužitelj: Simona Posavec
Tuženik: Deus d.o.o.za ugostiteljstvo, trgovinu i usluge
-radi isplate
-pripremno ročište
-sudnica broj 13

Općinski sud u Sisku

Pp-507/2022, soba 6 - prizemlje, okr. Matija Banović, branitelj Mersiha Mulalić

Županijski sud u Zagrebu

5 K-48/2022, optuženi Dražan Kovač, čl. 337.st.4. KZ i dr.(zlouporaba položaja i ovlasti), rasprava će se održati u zgradi Županijskog suda u Zagrebu, Zrinjevac 5, sudnica 105/III

Trgovački sud u Varaždinu

Poslovni broj: 6 P-1/2023.

Tužitelj: SINDIKAT DRŽAVNIH I LOKALNIH SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA, Zagreb

Tuženik: TOPLICE SVETI MARTIN d.o.o. Toplice Sveti Martin

Radi: brisanja zemljišno-knjižnog stanja

Općinski sud u Vinkovcima

Pp-2201/2022, glavna rasprava, soba br. 3, sudac Nada Mišić

Općinski sud u Virovitici

Općinski sud u Virovitici, Stalna služba u Slatini, Ref. 17, sudac Zoran Šljivac, sudnica broj 2

Povrv-89/2022

Parnični postupak:

Tužitelj: Slatina Kom d.o.o.

Tuženik: Mesoprerada d.o.o. 

Radi: isplate 

Županijski sud u Rijeci

Sutkinja Ika Šarić - opt. Vlado Škorić i dr. - odgođeno

Županijski sud u Rijeci

Sudac Domagoj Vučkov - opt. Vanja Fabijan

Općinski sud u Gospiću
 • P-79/2017-SS Otočac
 • Tužitelj: Ivica Lončar i dr.
 • Tuženik: Grad Otočac
 • Stvarno-pravo vl. nekretnine 
 • Glavna rasprava
Općinski sud u Gospiću
 • Kmp-15/2021
 • Denis Gašparović
 • kazneni, čl. 235. st. 1. KZ/11
 • Glavna rasprava
Općinski sud u Vinkovcima

Pp-619/2022, žurni postupak, Stalna služba u Županji, 1. kat, soba broj 1, sudac Dražen Goda

Općinski sud u Požegi

Ostavinski postupak:

Ostavitelj: Ivan Lučivnjak

Općinski sud u Slavonskom Brodu

3. K-19/2023

Okrivljenik: Rudolf Blažević, zbog kaznenog djela iz članka 117. stavak 2. KZ/11

Sudac: Jasna Krnić, sudnica broj 17/I

Općinski sud u Slavonskom Brodu

žurni postupak

Trgovački sud u Varaždinu

P-77/2022 - pripremno ročište

Tužitelj: DABO d.o.o. Čakovec

Tuženik: DIRECTA d.o.o. Pribislavec

Radi: naknade štete

Općinski sud u Virovitici

Općinski sud u Virovitici

Pripremno ročište: 24. siječnja 2023. u 9,00 sati

sudnica 24/II

Tužitelj: Jelisava Krmić

Tuženik: Luka Nadjaković i dr. 

Radi: stvarno pravo vlasništva nekretnine

Županijski sud u Zagrebu

2 K-89/2013, optuženi Petar Tonković i dr, čl. 337 st. 4 i dr. KZ/97 (zlouporaba položaja i ovlasti), rasprava će se održati u zgradi Županijskog suda u Zagrebu, Zrinjevac 5, sudnica 107/III

Trgovački sud u Osijeku

Ročište za glavnu raspravu.

TS OS, soba br. 34/II

Općinski sud u Slavonskom Brodu

Ovršni predmet:

Ovrhovoditelj: PBZ dd

Ovršenik: Jurica Marčić

radi: ovršne tražbine

Općinski sud u Slavonskom Brodu

Ostavina iza pok. Prokopa Borojevića

09:05
09:10
Županijski sud u Vukovaru

Rasprava u predmetu broj K-28/2019 protiv okrivljenika S. P.  i dr., zbog kaznenog djela iz čl. 246. st. 1. i 2.  KZ/11. i dr., sudnica 216/I sudac Anica Filipović.

09:15
Općinski sud u Zadru

Stalna služba u Benkovcu soba br. 6

Ročište za glavnu raspravu

Sudac Igor Berghaus

Općinski sud u Zadru

17 Povrv-361/21, isplata

Stalna služba u Pagu

Viša sudska savjetnica

Maja Nevešćanin

Općinski sud u Osijeku

I-okr. M. Vidaković i dr., čl. 233. st. 1. KZ/11, sudac D. Vukušić

Općinski sud u Slavonskom Brodu

Glavna rasprava

Općinski sud u Vinkovcima

SS Županja 

Sudac Anica Pastović

Sudnica broj 1

P-366/2022

Općinski sud u Virovitici

OPĆINSKI SUD U VIROVITICI

Sudac: Darko Barišić

Sudnica: 19

Tužitelj: Kovačević Petar

Tuženik: Nepoznati nasljednici iza pok. Stjepana Kolendarića

Radi: utvrđenja prava vlasništva nekretnina

Općinski sud u Slavonskom Brodu

sutkinja: Marina Smaić

poslovni broj predmeta: Povrv-183/2022

pripremno ročište, sudnica 27/I. kat

Tužitelj:   Svea ekonomi d.o.o. Zagreb

Tuženik:  Mato Vinković

Radi:      novčane tražbine

Općinski sud u Vinkovcima

Ps-16/2019., sudac Ivan Katičić, soba broj 3

Općinski sud u Sisku

Pp-3031/2022, soba 6 - prizemlje, okr. Dubravko Milković

Općinski sud u Vinkovcima

Pp-2207/2022, glavna rasprava, soba br. 3, sudac Nada Mišić

09:20
Općinski sud u Bjelovaru

Općinski sud u Bjelovaru, Prekršajni odjel

Broj predmeta: Pp-3826/2021

Tužitelj: Postaja prometne policije Bjelovar

Okrivljeni:  ZVONIMIR ŠVENDA

Sudnica broj 6.

Radi prekršaja iz članka 199. stavka 8. Zakona o sigurnosti prometa na cestama

 

 

Općinski sud u Zadru

Ročište za glavnu raspravu

Stalna služba u Pagu, soba 5

Sudac Sonja Miljak

Općinski sud u Vinkovcima

Pp-496/2022, žurni postupak, Vladimira Nazora 4, 1. kat, sudski savjetnik Ivana Dujmić Živković

Općinski sud u Slavonskom Brodu

žurni postupak

09:25
09:30
Općinski sud u Bjelovaru

Poslovni broj: Psp-27/2022

Općinski sud u Bjelovaru, Stalna služba u Pakracu

Tužitelj:  Nada Kelemen, Živko Kelemen i Stjepan Kelemen

Tuženi: Tugomir Sudar

radi: smetanja posjeda

 

Općinski sud u Bjelovaru

P-1021/2021

Tužitelj: Mijo Drašković

Tuženik: Vodoprivreda Daruvar d.d. Daruvar 

Radi:  uklanjanja otpadnog materijala, uspostave prijašnjeg stanja,  naknade  za korištenje zemljišta 

Stalna služba u Daruvaru, soba broj 8 

Općinski sud u Dubrovniku

P-443/2022-sutkinja Jadranka Klečak, soba br. 6

Općinski sud u Sisku

Ostavina iza pok. Sime Graovca

Općinski sud u Sisku

37. P-148/2021

Stalna služba u Petrinji, soba 2

Tužitelj: Josip Horvat

Tuženik: Stečajna masa Ekonomska analiza d.o.o.

radi: poništenje ugovora i uspostava ZK stanja

 

Općinski sud u Bjelovaru

Općinski sud u Bjelovaru, Stalna služba u Križevcima

Tužitelj: Danica Medač

Tuženik: Josip Jelić

Radi: nedopustivosti ovrhe

soba 6/II

Općinski sud u Sisku

38 K-69/2020

Općinski sud u Sisku, Trg Ljudevita Posavskog 5

Sudnica broj 118, 1. kat

Tužitelj: ODO

Okrivljeni: Tomo Šiprak

Općinski sud u Vinkovcima

M5 Pr 267/22, sudska savjetnica Mia Mišić

Općinski sud u Zlataru

24.01.2023. u 9,30 sati

broj predmeta Psp-10/2021

Nataša Večković Jurman

sudnica br. 18, SS u Krapini

Općinski sud u Zlataru

Pp-2812/2021

Sudac: Jasna Pleško Grahovac
Soba broj 1 - Stalna služba u Donjoj Stubici, Matenačka 3

Općinski sud u Požegi

P-218/2022

Tužitelj: Darija Javor

Tuženik: Addiko bank d.d.

Radi: utvrđenja ništetnosti i isplate

Općinski sud u Zlataru

P-958/2022

Općinski sud u Zlataru, SS Krapina,

sutkinja Barbara Čuček, soba broj 3

Općinski sud u Bjelovaru

Predlagatelj: Marino Petrović i Sanja Petrović

Radi: razvoda braka

Sudnica broj 5

Općinski sud u Zadru

Tužitelj: Marija Nakić

Tuženik: 1. LD ZEC Stankovci, 2. Hrvatske autoceste d.o.o.

Radi: naknade štete

pripr. roč., soba 10 SS Benkovac, VSS specijalist: Jadranka Longin

Općinski sud u Slavonskom Brodu

sutkinja: Marina Smaić

poslovni broj predmeta: Pl-42/2022

pripremno ročište, sudnica 27/I. kat

Tužitelj:   Brod-plin d.o.o. Slavonski Brod

Tuženik:  Mirela Mašić-Alibegović

Radi:      novčane tražbine

Općinski sud u Novom Zagrebu

P-88/22

Tužitelj: Ingrid Kotter

Tuženik: Erste Card Club d.o.o.

Radi: proglašenja ovrhe nedopuštenom

Općinski sud u Bjelovaru

Općinski sud u Bjelovaru, Stalna služba u Daruvaru, 55. Pp-2275/2022

Tužitelj: PP Daruvar
Okrivljenica: Bernarda Radić

čl. 53. st. 4. Zakona o sigurnosti prometa na cestama

Općinski sud u Sesvetama

SS Vrbovec 

Tužitelj: S.M. 

Tuženik: D.L. 

Radi. bračne stečevine 

Soba broj 3. 

Županijski sud u Zagrebu

9 K-US-20/2016, I optuženi Marko Svalina i drugi, čl. 333. st. 1. i dr. KZ/97 (udruživanje za počinjenje kaznenog djela i dr.), rasprava će se održati na Županijskom sudu u Zagrebu, Trg Nikole Šubića Zrinskog 5, sudnica 106/III kat 

Općinski sud u Novom Zagrebu

Predlagatelj. L.B.

Protustranka: J.B.

Radi: privremene mjere s kim će dijete živjeti

Općinski sud u Vinkovcima

Pp J-240/2020, glavna rasprava, soba broj 6, sudac Ida Jurić

Općinski sud u Bjelovaru

P-878/2019

PRAVNA STVAR:

Tužitelj: Josip Kos

Tuženi: Zagrebačka banka d.d.

Radi: isplate

soba br. 11/I kat.

Općinski sud u Sisku

Pp-504/2022, soba 6 - prizemlje, okr. Mario Silaj

Općinski sud u Koprivnici

Prekršajni odjel, poslovni broj: 20. Pp-1018/2022

Tužitelj: Policijska postaja Koprivnica

Okrivljeni:Zoran Crnčić

Prekršaj: čl. 238. st.8. ZSPC

Soba broj 37/II

 

Općinski sud u Vinkovcima

Pp J-573/2020, glavna rasprava, Stalna služba u Županji, 1. kat soba broj 3, viša sudska savjetnica Sanja Bušić

Općinski sud u Vinkovcima

Pp-710/2022, glavna rasprava, soba br. 3, sudac Nada Mišić

Županijski sud u Rijeci

Sutkinja Damira Delost - opt. Vladimir Benac

Općinski sud u Vinkovcima

Pp-54/2022, glavna rasprava, Stalna služba u Županji, 1. kat, soba broj 1, sudac Dražen Goda

Županijski sud u Puli-Pola

K-22/2022

- opt. GLENN LOWELL SAGERT

čl. 111. toč. 5. i dr. KZ/11

dvorana 1/I

09:35
09:40
Općinski sud u Bjelovaru

Općinski sud u Bjelovaru, Prekršajni odjel

Broj predmeta: Pp-3894/2021

Tužitelj: Postaja prometne policije Bjelovar

Okrivljeni:  DOMAGOJ PALATA

Sudnica broj 6.

Radi prekršaja iz članka 199. stavka 7. Zakona o sigurnosti prometa na cestama

 

 

Općinski sud u Vinkovcima

Pp-394/2022, žurni postupak, Vladimira Nazora 4, 1. kat, sudski savjetnik Ivana Dujmić Živković

Općinski sud u Slavonskom Brodu

žurni postupak

09:45
Općinski sud u Vinkovcima

Pp-947/2022, žurni postupak, soba br. 3, sudac Nada Mišić

09:50
09:55
10:00
Općinski sud u Bjelovaru

Općinski sud u Bjelovaru, Prekršajni odjel

Broj predmeta: Pp-3787/2021

Tužitelj: Postaja prometne policije Bjelovar

Okrivljeni:  INES ŠARIĆ

Sudnica broj 6.

Radi prekršaja iz članka 199. stavka 7. Zakona o sigurnosti prometa na cestama

 

 

Općinski sud u Sisku

Ostavina iza pok. Bože Alića

Općinski sud u Vinkovcima

M5 Pr 251/22, sudska savjetnica Mia Mišić

Općinski sud u Slavonskom Brodu

pripremno ročište

Sudac: Gordana Mahovac

Tužitelj: Jelena Filipović Suričević

Tuženik: Opća bolnica dr J.Benčević Slavonski Brod

Općinski sud u Zlataru

Pp-2806/2021

Sudac: Jasna Pleško Grahovac
Soba broj 1 - Stalna služba u Donjoj Stubici, Matenačka 3

Općinski sud u Požegi

Povrv-31/2022

Tužitelj: Vodovod zapadne Slavonije d.o.o.

Tuženik: Milenko Divjak

Radi: prigovor protiv rj. o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave

Općinski sud u Sesvetama

SS Vrbovec

16 P-346/2021

Tužitelj: ĐĐ

Tuženik: SG

Radi: isplate

Soba broj: 5

Općinski sud u Osijeku

I-okr. Silvester Korodi i dr., čl 229. st. 1. i dr. KZ/11, sudac D. Vukušić

Općinski sud u Vinkovcima

Ročište Pr-52/22, soba br. 9

Sudac Ivana Božić Pišćak

Općinski sud u Bjelovaru

Predlagatelj: Sanela Martinčević

Radi: vraćanja roditeljske skrbi

Sudnica broj 5

 

Općinski sud u Požegi

Pn-164/2022

Tužitelj: Darko Vukojević 

Tuženik: Republika Hrvatska 

Radi: naknada štete 

Općinski sud u Zadru

Stalna služba u Benkovcu soba br. 6

Ročište

Sudac Igor Berghaus

Općinski sud u Bjelovaru

Stalna služba u Garešnici

Soba: 16, sudac: Ivan Poljak

Glavna rasprava

Predlagatelj: Mato Grašić

Protustranka: Zlatko Pražetina

Radi: uređenja suvlasničkih odnosa, međa i nužnih prilaza

Općinski sud u Zlataru

datum i vrijeme održavanja ročišta 24.1.2023. u 10 h

Poslovni broj predmeta: Pn-363/2022

Sutkinja Jasmina Božić

Soba br. 26, Stalna služba u Krapini

Općinski sud u Zadru

sutkinja Katarina Dragičević 

Općinski sud u Vinkovcima

P-938/19 Tužitelj Majer - Tuženik Raiffeisenbank Austria d.d - glavna rasprava sudnica 17

Općinski sud u Vinkovcima

4 Pn-67/2021 Soldo- Adriatic osiguranje - sudnica 15 

Općinski sud u Slavonskom Brodu

Pripremno ročište

Općinski sud u Vinkovcima

Pp J-469/2020, glavna rasprava, soba broj 6, sudac Ida Jurić

Općinski sud u Sisku

Pn-87/2022

Soba 14, 0. kat

Tužitelj: Julienne Bušić

Tuženik: Hrvoje Klasić

Općinski sud u Bjelovaru

P-465/2021

PRAVNA STVAR:

Tužitelj: Zdenka Žličar

Tuženi: OTP banka d.d.

Radi: ništetnosti i dr.

soba br. 11/I kat.

Općinski sud u Požegi

kazneni postupak protiv I. okrivljenika Denisa Jonathana Baketarića i dr.

zbog kazn. djela iz članka  325. stavak 1. KZ/11

Općinski sud u Vinkovcima

Pp-539/2022, glavna rasprava, Vladimira Nazora 4, 1. kat, sudski savjetnik Ivana Dujmić Živković

Općinski sud u Gospiću
 • Pr-47/2022-SS Otočac
 • Tužitelj: Katarina Barišić
 • Tuženik: Dom za starije osobe Ličko-senjske županije
 • isplata 
 • Glavna rasprava
Općinski sud u Novom Zagrebu

16 Povrv-755/2021

Ovrhovoditelj (tužitelj): VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.

Ovršenik (tuženik): Krešimir Vrdoljak

Radi: ovrhe

Općinski sud u Vinkovcima

Pp-2646/2021, glavna rasprava, Stalna služba u Županji, 1. kat, soba broj 1, sudac Dražen Goda

Općinski sud u Požegi

Pravna stvar:

Tužitelj: Adriatic osiguranje d.d.

Tuženik: Ivan Budeš

Radi: isplate

Općinski sud u Slavonskom Brodu

žurni postupak

Županijski sud u Šibeniku

sudac Dijana Jakoliš, K-19/21, opt. Ivana Domić i dr., čl.337 st. 1,3 i 4  KZ/11

 

10:05
10:10
10:15
Općinski sud u Zlataru

K-33/2021

Sutkinja mr. sc. Aleksandra Leljak

Općinski sud u Zlataru, soba 204/II

Općinski sud u Bjelovaru

Predlagatelj: CZSS Križevci

Protustranka: Stjepan Kalamiza

Radi: vraćanja poslovne sposobnosti

Sudnica broj 5

Općinski sud u Zlataru

datum i vrijeme održavanja ročišta Pn-393/2022 u 10:15 h

Poslovni broj predmeta: Pn-393/2022

Sutkinja Jasmina Božić

Soba br. 26, Stalna služba u Krapini

Općinski sud u Zadru

44 Psp-64/2020

1) Dragutin Mandić i dr. c/a Marijan Ljutić i dr. 

Radi smetanja posjeda

Sudac Nediljka Dereta

Općinski sud u Slavonskom Brodu

Pripremno ročište

Općinski sud u Vinkovcima

Pp-1484/2022, glavna rasprava, soba br. 3, sudac Nada Mišić

10:20
Općinski sud u Bjelovaru

Predlagatelj: Centar za socijalnu skrb Križevci

Protustranka. Lovro Pribanić

Radi: lišenje poslovne sposobnosti

Sudnica broj 5

Općinski sud u Slavonskom Brodu

žurni postupak

10:25
10:30
Općinski sud u Sisku

Ostavina iza pok. Dušana Čizmića

Općinski sud u Vinkovcima

M5 Pr 263/22, sudska savjetnica Mia Mišić

Općinski sud u Zlataru

24.01.2023. pripremno ročište u 10,30 sati

broj predmeta Pn-427/2022

Nataša Večković Jurman

sudnica br. 18, SS u Krapini

Općinski sud u Zlataru

Pp-2031/2022

Sudac: Jasna Pleško Grahovac
Soba broj 1 - Stalna služba u Donjoj Stubici, Matenačka 3

Općinski sud u Bjelovaru

Predlagatelj: Tatjana Kos

Radi: odobrenja raspolaganja

Sudnica broj 5

Općinski sud u Dubrovniku

14K-246/2022, sudac Domagoj Raguž, sudnica br. 4

Općinski sud u Vinkovcima

2 P-749/21, sudac Snježana Kozina, soba broj 17

Općinski sud u Zlataru

datum i vrijeme održavanja ročišta 24.1.2023. u 10:30 h

Poslovni broj predmeta: Pn-426/2022

Sutkinja Jasmina Božić

Soba br. 26, Stalna služba u Krapini

Općinski sud u Zadru

17 Pn-14/21, naknada štete

Stalna služba u Pagu

Viša sudska savjetnica

Maja Nevešćanin

Općinski sud u Požegi

P-27/2021

Tužitelj: Tekija d.o.o.

Tuženik: Gordana Zubović i dr.

Radi: isplate

Općinski sud u Slavonskom Brodu

P Ob-121/2022

Petrović - Petrović

Radi: roditeljske skrbi

Ročište za glavnu raspravu

Općinski sud u Slavonskom Brodu

Glavna rasprava

Općinski sud u Virovitici

Općinski sud u Virovitici, Stalna služba u Slatini, Ref. 17, sudac Zoran Šljivac, sudnica broj 2

Pn-86/2021

Parnični postupak:

Tužitelj: Zvonko Majstorović

Tuženik: Općina Špišić Bukovica

Radi: naknade štete

Općinski sud u Vinkovcima

Pp J-564/2020, glavna rasprava, soba broj 6, sudac Ida Jurić

Općinski sud u Sisku

Pp G-94/2020, soba 6 -prizemlje, svj. Ninoslav Davorija

Općinski sud u Vinkovcima

Pp-1516/2022, glavna rasprava, soba br. 3, sudac Nada Mišić

Općinski sud u Slavonskom Brodu

žurni postupak

10:35
10:40
Općinski sud u Vinkovcima

Pp-330/2022, žurni postupak, Vladimira Nazora 4, 1. kat, sudski savjetnik Ivana Dujmić Živković

Općinski sud u Slavonskom Brodu

žurni postupak

10:45
Općinski sud u Slavonskom Brodu

pripremno ročište

Općinski sud u Slavonskom Brodu

glavna rasprava

Općinski sud u Novom Zagrebu

70 Pp-4686/2022

Okrivljenik: Karlo Vincelj, soba 110, ročište,

radi prekršaja iz članka 229. Zakona o sigurnosti prometa na cestama

10:50
Općinski sud u Zlataru

datum i vrijeme održavanja ročišta 24.1.2023. u 10:50 h

Poslovni broj predmeta: Pn-445/2022

Sutkinja Jasmina Božić

Soba br. 26, Stalna služba u Krapini

Općinski sud u Slavonskom Brodu

žurni postupak

10:55
11:00
Općinski sud u Sisku

Ostavina iza pok. Jove Novalića

Općinski sud u Slavonskom Brodu

Pn-93/2017, ročište za glavnu raspravu

Domorad - Vučković

Radi: naknade štete

Općinski sud u Koprivnici

Prekršajni odjel, broj predmeta 22. Pp-580/2022

Tužitelj: Postaja prometne policije Koprivnica

Okrivljenik: Benjamin Markovinović

Prekršaj iz čl.282. st. 4. Zakona o sigurnosti prometa na cestama i čl. 54. st. 3. Zakona o suzbijanju zlouporabe droga

Glavna rasprava dana 24. siječnja 2023. godine u 11:00 sati

Hrvatske državnosti 5a, II kat soba broj 17,

Sutkinja: Dubravka Končar-Brodarić

Općinski sud u Vinkovcima

M5 Pr 260/22, sudska savjetnica Mia Mišić

Općinski sud u Dubrovniku

P.1883/2015, Ivo Kalačić - Luko Kalačić, utvrđenja, soba broj 5

Općinski sud u Bjelovaru

Predlagatelj: Sanja Palm

Radi: odobravanja prava za raspolaganje

Sudnica broj 5

Općinski sud u Vinkovcima

6 Pr-245/2022, sudac Hrvoje Smital, soba broj 21

Općinski sud u Slavonskom Brodu

Glavna rasprava

Općinski sud u Vinkovcima

Pp-318/2021, žurni postupak, soba broj 6, sudac Ida Jurić

Općinski sud u Vinkovcima

Pp-1026/2022, žurni postupak, soba br. 3, sudac Nada Mišić

11:05
11:10
11:15
Općinski sud u Slavonskom Brodu

pripremno ročište

Općinski sud u Slavonskom Brodu

Glavna rasprava

11:20
11:25
11:30
Općinski sud u Bjelovaru

Općinski sud u Bjelovaru, Prekršajni odjel

Broj predmeta: Pp-3924/2021

Tužitelj: Postaja prometne policije Bjelovar

Okrivljeni:  DARKO PAVIČIĆ

Sudnica broj 6.

Radi prekršaja iz članka 289. stavka 4. Zakona o sigurnosti prometa na cestama

 

 

Općinski sud u Sisku

Ostavina iza pok. Tome Ercegovac

Općinski sud u Bjelovaru

Tužitelj: Alis Kazda i dr.

Tuženik: Alen Kazda

Radi: povećanja uzdržavanja

Sudnica broj 5

Općinski sud u Virovitici

Općinski sud u VIrovitici

Sudnica - 11/I

TUžitelj: ODO u Virovitici

Okr. TOmislav Šimara

Zbog kaznenog djela izč l. 229. st. 1. toč. 1. u svezi čl. 228. st. 1. i čl. 34. st. 1. KZ/11.

Županijski sud u Vukovaru

Rasprava protiv optuženog  T. O. i dr., zbog kaznenog djela iz čl. 337. st. 1., 3. i 4. i dr. KZ-a, predsjednik vijeća sudac Nikola Bešenski.

Općinski sud u Gospiću
 • K-73/2018
 • opt. Josip Žuvela
 • Članak 331. stavak 1. KZ/11 
 • Glavna rasprava
Općinski sud u Virovitici

Tužitelj; Vlado Ciraki, Tuženik; Raiffeisenbank Austria d.d. radi; isplate, Sudac: Zoran Mandić, Sudnica: 10/I

Općinski sud u Vinkovcima

Pp-1752/2021, glavna rasprava, Stalna služba u Županji, 1. kat, soba broj 1, sudac Dražen Goda

Trgovački sud u Osijeku

Pripremno ročište.

TS OS, soba br. 34/II

11:35
11:40
11:45
Općinski sud u Slavonskom Brodu

pripremno ročište

11:50
Općinski sud u Bjelovaru

Općinski sud u Bjelovaru, Prekršajni odjel

Broj predmeta: Pp-3812/2021

Tužitelj: Policijska postaja Čazma

Okrivljeni:  MARIJO PETROVIĆ

Sudnica broj 6.

Radi prekršaja iz članka 199 stavka 8. Zakona o sigurnosti prometa na cestama

 

 

11:55
12:00
Općinski sud u Sesvetama

Tužitelj: Dragutin Nuli i dr. 

Tuženik: Dinko Budić 

Radi: utvrđenja prava vlasništva nekretnine

Općinski sud u Zlataru

K-343/2020

Sutkinja mr. sc. Aleksandra Leljak

Općinski sud u Zlataru, soba 204/II

Općinski sud u Sisku

Ostavina iza pok. Milana Mrđenovića

Općinski sud u Novom Zagrebu

Tužitelj: mlt. E.D. i dr.

Tuženik: S.D.

Radi: uzdržavanja djeteta

Općinski sud u Zlataru

sutkinja Snježana Fotivec

soba broj 201, sudnica 1/II. kat

Općinski sud u Osijeku

K-825/2020, okr. Nedeljko Jurković, čl. 236. st. 1. KZ/11., sudac Predrag Bertić

Općinski sud u Bjelovaru

Stalna služba u Garešnici

Soba: 16, sudac: Ivan Poljak

Glavna rasprava

Tužitelj: Igor Đuričić

Tuženik: Hrvatske šume d.o.o. i dr.

Radi: radno - naknada štete

Općinski sud u Sesvetama

SS Vrbovec

16 R1-237/2019

Predlagatelj: IO

Protustranke: VO i dr.

Radi: razvrgnuća suvlasničke zajednice nekretnina

Soba broj: 5

Općinski sud u Bjelovaru

Stalna služba u Garešnici

soba broj 18

P-1059/2019

tužitelj: Petar Predojević

tuženik: Raiffeisenbank Ausria d.d.

radi: obvezno isplata do 50.000,00 kuna

Općinski sud u Virovitici

Općinski sud u Virovitici

Stalna služba u Slatini,

ref. 15, Sutkinja Bićanić, soba br. 6.

 

 

Pn-70/2022

 

Tužitelj: HŽ Infrastruktura

Tuženik: Franjo Brnjas

Radi: naknade štete

Općinski sud u Virovitici

Općinski sud u Virovitici

Sudnica - 14/I

Tužitelj: ODO u Virovitici

Okr. Toni Vonić

Zbog kaznenog djela iz čl. 236. st. 1. KZ/11.

Općinski sud u Slavonskom Brodu

Glavna rasprava

Općinski sud u Osijeku

okr. Ž.M., čl. 172. KZ/11, sudac M. Grgić

Općinski sud u Virovitici

Tužitelj; Jovo Žarković, tuženik; Raiffeisenbank Austria d.d., radi; isplate, Sudac: Zoran Mandić, sudnica: 10/I

Županijski sud u Karlovcu

Opt. Ivica Vučetić, kazneno djelo iz čl. 272.stavak 1. i 3. KZ/11

Općinski sud u Slavonskom Brodu

postupak mirenje

Općinski sud u Bjelovaru

OPĆINSKI SUD U BJELOVARU Stalna služba u Križevcima

Predlagatelj: Vladimir Žnidarić

Radi: pohrana oporuke

Soba br. 11/I kat

Općinski sud u Gospiću
 • K-81/2017
 • Darko Jelica
 • kazneni, čl. 229. st. 1. toč. 1. KZ/11
 • Glavna rasprava
Općinski sud u Slavonskom Brodu

žurni postupak

12:05
12:10
Općinski sud u Bjelovaru

Općinski sud u Bjelovaru, Prekršajni odjel

Broj predmeta: Pp-3936/2021

Tužitelj: Policijska postaja Čazmar

Okrivljeni: NIKOLINA ZAJČEK 

Sudnica broj 6.

Radi prekršaja iz članka 52. stavka 4. Zakona o sigurnosti prometa na cestama

 

 

Općinski sud u Slavonskom Brodu

žurni postupak

12:15
Općinski sud u Slavonskom Brodu

pripremno ročište

Općinski sud u Vinkovcima

M5 Pr 328/22, sudska savjetnica Mia Mišić

Općinski sud u Slavonskom Brodu

Povrv-447/2016

ročište za gl. rspravu - isplate

Općinski sud u Vinkovcima

Povrv-108/2022., sudac Ivan Katičić, soba broj 3

Općinski sud u Sisku

Pp-568/2022, soba 6 - prizemlje, okr. Mario Blažević

Općinski sud u Slavonskom Brodu

Ročište za objavu odluke

12:20
Općinski sud u Slavonskom Brodu

Ročište za objavu odluke

Općinski sud u Slavonskom Brodu

žurni postupak

12:25
12:30
Općinski sud u Zadru

3 P-2263/2020 Stalna služba u Benkovcu, Soba br. 13/I

Općinski sud u Bjelovaru

Općinski sud u Bjelovaru, Stalna služba u Križevcima

Predlagatelj: P. D.

Protustranka: P. R.

Radi: djelomičnog lišenja poslovne sposobnosti

soba 6/II

Općinski sud u Zlataru

24.01.2023. pripremno ročište u 12,30 sati

broj predmeta P-951/2022

Nataša Večković Jurman

sudnica br. 18, SS u Krapini

Općinski sud u Požegi

P-53/2022

Tužitelj: FENIX-PVC-ALU d.o.o.

Tuženik: Ivanka Dodiković

Radi: isplate

Općinski sud u Osijeku

Opt. Vlado Sabolić, čl. 278. st. 1. KZ/11, sudac Ivan Sajter 

Općinski sud u Vinkovcima

Ročište Pn-32/22, soba br.9

Sudac Ivana Božić Pišćak

Općinski sud u Bjelovaru

GLAVNA RASPRAVA

Općinski sud u Bjelovaru, Stalna služba u Garešnici, sudnica broj 18

Poslovni broj: 25 P-811/2019

PARNIČNI PREDMET:

Tužitelj: Kristijan Hude

Tuženik: Raiffeisenbank Austria d.d.

Radi: utvrđenja ništetnosti i dr.

Općinski sud u Vinkovcima

6 Pr-1245/2021, sudac Hrvoje Smital, soba broj 21

Općinski sud u Požegi

Pn-148/2022

Tužitelj: Mišel Paprić

Tuženik: Tomislav Lašak

Radi: naknade štete

Općinski sud u Požegi

Pn-148/2022

Tužitelj: Mišel Paprić

Tuženik: Tomislav Lašak

Radi: naknade štete

Općinski sud u Požegi

Pn-148/2022

Tužitelj: Mišel Paprić

Tuženik: Tomislav Lašak

Radi: naknade štete

Općinski sud u Sisku

Pp-602/2022, soba 6- prizemlje, okr. Mario Marjanović

Općinski sud u Vinkovcima

Pp J-474/2020, glavna rasprava, Stalna služba u Županji, 1. kat soba broj 3, viša sudska savjetnica Sanja Bušić

Općinski sud u Vinkovcima

Pp-1265/2022, glavna rasprava, soba br. 3, sudac Nada Mišić

Općinski sud u Virovitici

Tužitelj; Čedo Marković, tuženik; Privredna baka Zagreb, radi; isplate,

Sudac: Zoran Mandić, sudnica: 10/1

12:35
12:40
Općinski sud u Slavonskom Brodu

žurni postupak

12:45
Općinski sud u Dubrovniku

Kv-112/2022, sutkinja Ilka Markić, raspravna dvorana br. 75

Općinski sud u Sisku

Pp-647/2022, soba 6 -prizemlje, okr. Đuro Ivković

12:50
12:55
13:00
Općinski sud u Sisku

37. P-375/2021

Stalna služba u Petrinji, soba 2

Tužitelj: Mira Marović

Tuženik: Zagrebačka banka d.d.

radi: isplate

Općinski sud u Novom Zagrebu

Tužitelj: V.K.

Tuženik: A.K.

Radi: razvoda braka s mlt. djecom

Općinski sud u Vinkovcima

M5 Pr 262/22, sudska savjetnica Mia Mišić

Općinski sud u Sisku

Pn-74/2022

110 soba, 1. kat 

Tužitelj - Goran Bošnjak

Tuženik - HRVATSKA OSIGURAVAJUĆA KUĆA - dioničko društvo za osiguranje

Općinski sud u Sisku

Pn-7/2022

Stalna služba u Glini

Tužitelj: Milan Đurić

Tuženik: Drvni centar Glina d.o.o.

Radi: naknada štete

Općinski sud u Virovitici

Općinski sud u Virovitici

Sudnica - 11/I

Tužitelj: ODO u Virovitici

Okr. Davor Sokač

Zbog kaznenog djela iz č. 236. st. 2. i 1. KZ/11 i čl. 52. KZ/11.

Općinski sud u Bjelovaru

OPĆINSKI SUD U BJELOVARU, Stalna služba u Čazmi

Tužitelj: Ljiljana Kelek

Tuženik: Centar za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Križevci

Radi: isplate

objava presude

Soba broj: 4

Općinski sud u Dubrovniku

14K-202/2017, sudac Domagoj Raguž, sudnica br. 4

Općinski sud u Sisku

Pp-711/2022, soba 6 -prizemlje, okr. Silvijo Babić

Općinski sud u Bjelovaru

Prekršajni postupak - glavna rasprava s koje je javnost isključena

Općinski sud u Bjelovaru, Stalna služba u Garešnici, Prekršajni odjel

Sud. referada 45. Ranka Mikelić, Garešnica, V. Nazora 22, soba br. 42

Predmet: 45. Pp-2021/2022

Tužitelj: Policijska postaja Garešnica

Okrivljenik: Željko Gilišek

Branitelj: Eugen Duk

Svjedok: Joco Prodanić

zbog prekršaja iz čl. 10. st. 1. t. 3. kažnjivo po čl. 22. st. 1. i 3. Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji

Općinski sud u Vinkovcima

Pp-25/2023, glavna rasprava, Stalna služba u Županji, 1. kat soba broj 3, viša sudska savjetnica Sanja Bušić

Općinski sud u Zlataru

sutkinja Snježana Fotivec

soba 201, sudnica 1/II. kat 

Županijski sud u Osijeku

K-Us-8/2021, opt. Tomislav Bogdanović i dr., čl. 291. KZ/11 i dr., sutkinja Zdenka Leko, objava odluke 

13:05
13:10
Općinski sud u Slavonskom Brodu

pripremno ročište

13:15
Općinski sud u Slavonskom Brodu

popratni izvještaj

Općinski sud u Zadru

3 P-1223/2021 Stalna služba u Benkovcu, Soba br. 13/I

Općinski sud u Vinkovcima

SS Županja

Sudac Anica Pastović

Sudnica 1

P-449/2021

Općinski sud u Sisku

Pp-715/2022, soba 6 - prizemlje, okr. Igor Špoljarić

13:20
13:25
13:30
Općinski sud u Dubrovniku

P-1508/2019, sutkinja Neva Lukin, sudnica broj 21

Općinski sud u Slavonskom Brodu

pripremno ročište

Općinski sud u Vinkovcima

M5 Pr 257/22, sudska savjetnica Mia Mišić

Općinski sud u Bjelovaru

Općinski sud u Bjelovaru, Stalna služba u Križevcima

Tužitelj: Zdenko Jakčin

Tuženik: Općina Sv. I. Žabno

Radi: otklanjanja uzroka štetnih imisija

soba 6/II

Županijski sud u Zagrebu

11 Kov-75/2022, okrivljeni Antonio Smrekar, čl. 110. (ubojstvo), sjednica optužnog vijeća održati će se u zgradi Županijskog suda u Zagrebu, Zrinjevac 5, sudnica 79/II

Općinski sud u Bjelovaru

Stalna služba u Garešnici

Soba: 16, sudac: Ivan Poljak

Glavna rasprava

Tužitelj: Ana Ljubanović i dr.

Tuženik: Republika Hrvatska

Radi: prava vlasništva nekretnine

Općinski sud u Sisku

Pp-717/2022, soba 6 - prizemlje, okr. Miron Mehmeti

Općinski sud u Sesvetama

Općinski sud u Sesvetama, Stalna služba u Dugom Selu
Referada broj 32, sudac Lovro Tomičić, soba broj 10
Broj: R2-7/2023
ročište 
Predlagatelji: Marko Marić i Matej Marić
Radi: ovjere Ugovora o doživotnom uzdržavanju

Općinski sud u Dubrovniku

Kov-8/2023, sutkinja Ilka Markić, raspravna dvorana br. 75

13:35
13:40
13:45
Općinski sud u Slavonskom Brodu

pripremno ročište

Općinski sud u Zadru

3 P-674/2021 Stalna služba u Benkovcu, Soba br. 13/I

Općinski sud u Sisku

Pp-844/2022, soba 6 - prizemlje, okr. Alen Sedić

13:50
13:55
14:00
Općinski sud u Dubrovniku

Psp-55/2021, sutkinja Neva Lukin, sudnica broj 21

Općinski sud u Sesvetama

OS Sesvete, Stalna služba u Dugom Selu

Predlagatelj: Kata-Zrinka Žarak

Protustranka: Ivan Žarak

Radi: razvrgnuća suvlasničke zajednice

Sudac Ranka Memišević

Općinski sud u Zadru

96 Povrv-198/2020, Ročište za objavu presude, Sudnica 103/I

Viša sudska savjetnica Marijana Zelić

Općinski sud u Zadru

soba br. 45

Sudska savjetnica: Božana Mihalj

Općinski sud u Sisku

P-56/2020

soba 14, 0. kat

Tužitelj: Marin Madjer

Tuženik: PRIVREDNA BANKA ZAGREB - DIONIČKO DRUŠTVO

14:05
14:10
Općinski sud u Dubrovniku

K-342/2019, sutkinja Ilka Markić, raspravna dvorana br. 75, objava presud

14:15
14:20
14:25
14:30
Općinski sud u Dubrovniku

P.516/2020, HZMO _ Solana "Ston", isplate, soba broj 5

Općinski sud u Dubrovniku

P.516/2020, HZMO _ Solana "Ston", isplate, soba broj 5

Općinski sud u Zadru

48 Povrv-278/2022, ročište za objavu odluke, sudnica 117/I

Viši sudski savjetnik - specijalist Josip Dušević

Općinski sud u Zadru

soba br. 45

Sudska savjetnica: Božana Mihalj

14:35
14:40
14:45
Općinski sud u Virovitici

Općinski sud u Virovitici

Sudnica - 11/I

TUžitelj: ODO u Virovitici

Okr. Marija Horvat

Zbog kaznenog djela i čl. 278. st. 1. KZ/11.

14:50
14:55
15:00
15:05
15:10
15:15
15:20
15:25
15:30
15:35
15:40
15:45
15:50
15:55
16:00
16:05
16:10
16:15
16:20
16:25
16:30
16:35
16:40
16:45
16:50
16:55
17:00
17:05
17:10
17:15
17:20
17:25
17:30
17:35
17:40
17:45
17:50
17:55
18:00