Kontakti

Upravni sud u Rijeci
Erazma Barčića 5
51000 Rijeka

 

Centrala: (051) 499-600, 499-480
Telefaks: (051) 499-601

 

Ured predsjednika Suda: (051) 499-606

Adrese za elektroničku komunikaciju: 

- sa sudskom pisarnicom (provjera stanja predmeta, pravomoćnosti i sl.):
  info@usri.pravosudje.hr

 

- sa službenicom za informiranje:
  ppi@usri.pravosudje.hr

 

- s Uredom predsjednika Suda: 
  kontakt@usri.pravosudje.hr

 

- vezanu uz zaprimanje eRačuna: 
  e-racun@usri.pravosudje.hr