Arhiva priopćenja i obavijesti

Arhiva 2019.-2022.

Odluka o određivanju dana izbora za članove DSV-a

24.11.2022.

 

Odluka o određivanju dana izbora za članove DSV-a.pdf

Odluka o biračkim mjestima - 2022_13.pdf

Odluka o imenovanju izbornog odbora_0.pdf

Lista kandidata za izbor članova DSV-a_0.pdf

goran-goluza-zivotopis_7.pdf

silvija-suncana-stubicar-zivotopis_7.pdf

______________________________________________________________________________________________

Javna dražba - službeno vozilo

24.10.2022.

41-Su-265-2022-1_odluka_o_prodaji_auta.pdf

______________________________________________________________________________________________

Postupak jednostavne nabave službenog vozila

06.10.2022.

https://sudovi.hr/hr/usri/javna-nabava/objavljeni-postupci-javne-nabave

______________________________________________________________________________________________

Mogućnost dostave sudskih akata elektroničkim putem, na zahtjev ili uz pristanak stranke

______________________________________________________________________________________________

 

Uputa o sigurnosnoj mjeri obveznog testiranja

16.11.2021.

OBAVIJEST O PRIMJENI


Odluke Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske o uvođenju posebne sigurnosne mjere obveznog testiranja dužnosnika, državnih službenika i namještenika, službenika i namještenika u javnim službama, službenika i namještenika u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi te zaposlenika trgovačkih društava i ustanova od 12. studenoga 2021.

(COVID POTVRDE)

Sukladno Odluci Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske o uvođenju posebne sigurnosne mjere obveznog testiranja dužnosnika, državnih službenika i namještenika, službenika i namještenika u javnim službama, službenika i namještenika u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi te zaposlenika trgovačkih društava i ustanova od 12. studenoga 2021. (dalje: Odluka) sve osobe koje pristupaju Sudu dužne su službeniku pravosudne policije na ulazu u zgradu predočiti EU digitalnu COVID potvrdu ili drugi odgovarajući dokaz o cijepljenju, preboljenju ili testiranju naveden u točki VII. Odluke.

Osobama koje nemaju odgovarajući  dokaz o cijepljenju, preboljenju ili testiranju ulaz u zgradu Suda neće biti dopušten.

Navedena mjera ne odnosi se na osobe koje pristupaju Sudu po pozivu za ročište, neovisno u kojem svojstvu pristupaju: stranke, opunomoćenike stranaka, svjedoke i vještake.
 

Odluka - obvezno testiranje.pdf

___________________________________________________________________________________________

Imenovan idući predsjednik Upravnog suda u Rijeci 

Idući predsjednik Upravnog suda u Rijeci bit će Antun Žagar. To je, nakon provedenog oglasa, danas odlučilo Državno sudbeno vijeće. Dužnost će preuzeti 1. srpnja, kada drugi – time i završni – predsjednički mandat završava sucu Alenu Rajku.

Antun Žagar sudac je Upravnog suda u Rijeci od 2013., otad sudi u imovinsko-graditeljsko-komunalnoj grupi predmeta. Prije imenovanja na sudačku dužnost bio je sudski vježbenik i savjetnik u Općinskom sudu u Puli, a potom voditelj Službe pravnih i općih poslova u riječkom odjelu Hrvatskih voda, zaduženom za slivove Sjevernog Jadrana.

Natprosječno bodovani program rada s kojim se kandidirao za ovo imenovanje započeo je citatom iz mišljenja Savjetodavnog vijeća europskih sudaca (tijela Vijeća Europe): „Glavna je zadaća predsjednika suda da u svakom trenutku nastupa kao čuvar neovisnosti i nepristranosti sudaca i suda u cjelini“.

Sudac Žagar apsolvent je doktorskog studija na Pravnom fakultetu u Zagrebu. Završio je više domaćih i međunarodnih sudačkih edukacija. Autor je znanstvenih i stručnih radova te izlagač na profesionalnim skupovima, baveći se najviše temama na područjima vodnoga, koncesijskog, graditeljskog i komunalnog prava.
 

Rijeka, 23. travnja 2020.

Christina Sinčić, dipl. iur.
viša sudska savjetnica i glasnogovornica Upravnog suda u Rijeci

_________________________________________________________________________________________

Godišnji skup upravnog prava zemalja Sjevernog Jadrana

Europska Direktiva o uslugama na unutarnjem tržištu (tzv. Direktiva Bolkestein) i ograničenja slobode gospodarske inicijative u Europskoj uniji tema je ovogodišnjeg skupa sveučilišnih nastavnika i upravnih sudaca Italije, Slovenije i Hrvatske. Unutar šire teme ograničenja slobode gospodarske inicijative u Europskoj uniji, naglasak je bio na odnosu između (izostanka) komercijalnog planiranja i zaštite povijesnih gradskih jezgri.
 
Ključna s time povezana pitanja navedena su u uvodu programa: „Europska unija utemeljena je na slobodi gospodarske inicijative i slobodnome tržišnom natjecanju. Primjenjuju se mnoge direktive, uključujući tzv. Direktivu Bolkestein o liberalizaciji uslužnih djelatnosti. Istodobno, Unija promovira i zaštitu kulturne baštine, krajobraza i povijesnih središta kao identitetskog nasljeđa lokalnih zajednica. U potrazi za ravnotežom između ovih suprotstavljenih potreba, konferencija objedinjava iskustva različitih pravnih sustava na području Sjevernog Jadrana. Svaki od njih ima umjetničku i kulturnu baštinu koju treba očuvati, svaki ima i širok krug potrošača kojima treba udovoljiti.“
 
Za razliku od tradicionalnih ožujskih okupljanja u Trstu, ovogodišnji kolokvij održan je na daljinu. Hrvatsku akademsku zajednicu svojim izlaganjem predstavljale su izv. prof. dr. sc. Ana Pošćić i doc. dr. sc. Adrijana Martinović, s Katedre za europsko javno pravo Pravnog fakulteta u Rijeci. Iskustva hrvatskoga upravnog sudstva, u kontekstu europske regulacije spomenutog pitanja, predstavio je Hrvoje Miladin, sudac Upravnog suda u Zagrebu, donedavno na dugoročnoj razmjeni na Sudu Europske unije u Luxembourgu.
 
Ovogodišnji susret bio je sedmi po redu. Na njegovoj podlozi razvijaju se i novi oblici suradnje, koja je pretprošle godine institucionalizirana osnivanjem Udruženja za proučavanje upravnog prava Hrvatske, Italije i Slovenije, sa sjedištem u Trstu.

Christina Sinčić, dipl. iur.
viša sudska savjetnica i glasnogovornica Upravnog suda u Rijeci

Rijeka, 19. ožujka 2021.

_________________________________________________________________________________________

Prvostupanjska presuda u predmetu okolišne dozvole za TE Plomin 1

Upravni sud u Rijeci odbio je danas tužbeni zahtjev tužitelja Zelene akcije i Zelene Istre radi poništenja rješenja Ministarstva zaštite okoliša i energetike (danas: Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja), tzv. okolišne dozvole za TE Plomin 1. 

Pri objavi presude ukratko je obrazloženo da se u ovome upravnom sporu ne odlučuje o tome je li planirani rad TE Plomin 1 u neskladu sa strategijama i planovima HEP-a i Vlade Republike Hrvatske. Ta pitanja, naime, nisu predmet razmatranja prilikom utvrđivanja uvjeta za izdavanje okolišne dozvole. Sud je utvrdio da je osporavano rješenje doneseno u skladu s važećim propisima, kojima je regulirano izdavanje okolišne dozvole za već postojeća postrojenja. Pritom je utvrdio i da je tuženik u upravnom postupku pravilno i potpuno utvrdio odlučne činjenice, uz valjanu primjenu materijalnog prava.

Cjeloviti razlozi za presudu bit će sadržani u njenome pisanom otpravku, koji će strankama biti upućen u roku od 15 dana. Presuda je nepravomoćna, te stranke imaju pravo žalbe Visokome upravnom sudu Republike Hrvatske.

Uzevši u obzir prošlotjedne javne istupe dijela stranaka u sporu, Upravni sud u Rijeci dodatno napominje da se u ovome upravnom sporu odlučuje isključivo o zakonitosti konkretne okolišne dozvole za spomenuti zahvat, a ne o tome treba li Hrvatska i dalje koristiti ugljen pri proizvodnji električne energije, niti o pravilnosti ili promašenosti hrvatske energetske politike. Ova pitanja ne ulaze u domenu sudbene vlasti, niti se o njima odlučuje u sudskim postupcima.

Rijeka, 5. ožujka 2021.

Christina Sinčić, dipl. iur.
viša sudska savjetnica i glasnogovornica Upravnog suda u Rijeci
____________________________________________________________________________________________________________________________________

Dovršen upravni spor u predmetu osporavanja državne mature u gospićkoj gimnaziji

Upravni sud u Rijeci odbio je danas tužbeni zahtjev učenika gospićke gimnazije R. S. i I. S. za poništenje ispita državne mature. Pri objavi presude ukratko je obrazloženo da je dokazana opravdana sumnja na prepisivanje prilikom polaganja ispita državne mature iz predmeta matematika na osnovnoj i višoj razini. Cjeloviti razlozi bit će izneseni u pisanom otpravku presude, koji će strankama biti upućen u roku od 15 dana. 

Upravni spor, koji su gospićki maturanti pokrenuli protiv Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja, izazvao je veliki medijski interes, zbog čega o ishodu spora ovim putem obavješćujemo javnost.

Prvo ročište u sporu je održano 28. siječnja. Na današnjem ročištu stranke nisu iznijele bitno nove navode ni prijedloge, pa je rasprava zaključena, uz objavu presude. 

Presuda zasad nije pravomoćna, uzevši u obzir da stranke imaju pravo žalbe Visokome upravnom sudu Republike Hrvatske.

Rijeka, 25. veljače 2021.

Christina Sinčić, dipl. iur.
viša sudska savjetnica i glasnogovornica Upravnog suda u Rijeci

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Objavljene imovinske kartice sudaca

Na internetskoj stranici Državnoga sudbenog vijeća objavljene su imovinske kartice sudaca (http://www.dsv.pravosudje.hr/index.php/dsv/imovinske_kartice_sudaca/mrezna_aplikacija_iks_sustav). Sudačke imovinske kartice uređene su odredbama čl. 87.-88.b Zakona o Državnom sudbenom vijeću (NN 116/10, 57/11, 130/11, 13/13, 28/13, 82/15, 67/18 i 126/19) i Pravilima o sadržaju obrasca izvješća o imovini suca i načinu njegova podnošenja (NN 22/19 i 96/20).

Podaci o novčanoj štednji ulaze u podatke o imovini suca ako štednja premašuje jednogodišnji iznos neto plaće suca.

Podaci o nekretninama prijavljuju se po kriteriju vlasništva, a ne korištenja (stanovanja). Prijavljuju se podaci o nekretninama u vlasništvu suca, njegova partnera i maloljetnog djeteta. Ne prijavljuju se podaci o, primjerice, nekretninama u vlasništvu roditelja, partnerovih roditelja, punoljetne djece i dr.

Promjene u imovini do kojih je došlo tijekom 2020. suci su dužni prijaviti (tj. ažurirati imovinsku karticu) do 1. ožujka 2021. godine.

Imovinske kartice sudaca sadržavaju i dodatne podatke, koji nisu javno dostupni radi zaštite osobnih podataka, ali omogućuju Državnome sudbenom vijeću kontrolu podataka o imovini sudaca.

Rijeka, 15. siječnja 2020.

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Sudski sporovi vezani uz bolest COVID-19 - europske aktivnosti

Predsjednik Upravnog suda u Rijeci dr. Alen Rajko uključen je u radnu skupinu europskog projekta COVID-19 Litigation, te je određen kontakt-osobom za Hrvatsku. Projektom se nastoji formirati usporednu bazu sudske prakse članica Europske unije u sporovima vezanima uz COVID-19, prije svega radi pregleda na koji način članice uravnotežuju protuepidemijska ograničenja sa zaštitom temeljnih prava. Zasad su to uglavnom odluke ustavnih sudova i najviših upravnih sudova. Međutim, s vremenom se u tom pogledu očekuje sve više vrsta sporova – upravnih, radnih, odštetnih i drugih, u raznim granama sudovanja.
 
Riječ je o dijelu šireg projekta FRICoRe (Fundamental Rights In Courts and Regulation  - Temeljna prava u sudstvu i regulaciji), financiranog od strane Justice Programme of the EU. Koordinator projekta je Sveučilište u Trentu. 

Ostali partneri su Sveučilište Versailles Saint Quentin-en-Yvelines (Francuska), Institut za pravne studije Poljske akademije znanosti, Sveučilište u Groningenu (Nizozemska), Sveučilište Pompeu Fabra (Španjolska), Sveučilište Coimbra (Portugal), talijanska Visoka škola za pravosuđe, te Zaklada Bruno Kessler iz Trenta.
 
Spomenuto uravnoteživanje epidemioloških mjera i zaštite temeljnih prava prije svega je u sferi političkih odluka, potpomognutih savjetima medicinske struke. Međutim, primjena zakonodavstva u konkretnim spornim situacijama u prvom je redu na sudovima. Često će se raditi o pravnim pitanjima s kojima se sudovi članica EU dosad nisu susretali. Analiza odgovora na ta pitanja bit će u fokusu projekta. 

Rijeka, 12. studenog 2020.

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Oglas, broj: 7-Su-64/2020-13 od 5. listopada 2020., Poziv na testiranje

Obavijest kandidatima o vremenu i mjestu održavanja testiranja

Rijeka, 16. listopada 2020.

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Oglas, broj: 7-Su-64/2020-13 od 5. listopada 2020., OBAVIJEST


Administrativni referent - upisničar, 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme,
radi zamjene duže vrijeme odsutne službenice 


VRIJEME I MJESTO ODRŽAVANJA TESTIRANJA BIT ĆE OBJAVLJENO NAKNADNO NA 
WEB STRANICI UPRAVNOG SUDA U RIJECI, NAJMANJE PET DANA PRIJE DANA ODREĐENOG ZA TESTIRANJE. 

 

Rijeka, 13. listopada 2020.

__________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Posjet latvijske kolegice

Latvijska sutkinja Dace Ruško posjetila je danas Upravni sud u Rijeci, u okviru programa dvotjedne međunarodne razmjene pravosudnih dužnosnika. Predsjednik Suda dr. Alen Rajko upoznao ju je s posebnostima hrvatskoga upravnog sudovanja, te s organizacijom i pokazateljima rada Upravnog suda u Rijeci. Ujedno su uspoređena iskustva u funkcioniranju dvaju sudskih sustava, uključujući rad u epidemijskim okolnostima. 
Među povoljnijim solucijama na latvijskoj strani istaknuta je bolja ekipiranost sudačkih referada (svakom sucu, pored administrativnog suradnika, pomaže i pravni suradnik), dok Hrvatska, putem Državnog sudbenog vijeća, ima model donošenja kadrovskih odluka u sudstvu koji u većoj mjeri jamči neovisnost i samostalnost sudaca.

Razmjenu organiziraju Europska mreža za usavršavanje u pravosuđu i hrvatska Pravosudna akademija. Obuhvaća upoznavanje s radom pravosudnih i drugih javnih tijela na području Zagreba, Rijeke i Velike Gorice.

Rijeka, 30. rujna 2020.

____________________________________________________________________________________________________________________________________

PRIOPĆENJE UPRAVNOG SUDA U RIJECI

Povodom upita dijela medija, potvrđujemo da je pred ovim Sudom nepravomoćno dovršen upravni spor tužitelja Dalibora Pausa, općinskog načelnika Općine Barban, protiv tuženika Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa. Navedena presuda dostupna je na poveznici internetske stranice Povjerenstva: https://www.sukobinteresa.hr/sites/default/files/akti/2020/dalibor_paus_p-302-17_presuda_upravnog_suda_u_rijeci.pdf .

Osim odluke u konkretnom predmetu, u pogledu odgovora na pravno pitanje je li Povjerenstvo ovlašteno utvrđivati povredu načela u djelovanju dužnosnika (čl. 5. Zakona o sprječavanju sukoba interesa), ovom presudom zauzeti su pravni stavovi različiti od stajališta iznesenih u novijim presudama Upravnog suda u Zagrebu, npr. u predmetima Plenković
( https://www.sukobinteresa.hr/sites/default/files/akti/2020/andrej_plenkovic_p-382-17_presuda_upravni_sud_u_zagrebu_0.pdf ) odnosno Bernardić
( https://www.sukobinteresa.hr/sites/default/files/akti/2020/davor_bernardic_p-434-17_presuda_upravnog_suda_u_zagrebu.pdf ). U tom pogledu predstoji ujednačavanje sudske prakse od strane Visokog upravnog suda Republike Hrvatske.

Važnost članka 5. Zakona o sprječavanju sukoba interesa naglašena je i u ovogodišnjem Evaluacijskom izvješću GRECO-a za Republiku Hrvatsku ( https://www.sukobinteresa.hr/hr/suradnja/objavljeno-izvjesce-greco-za-republiku-hrvatsku-u-petom-evaluacijskom-krugu-greco-podrzao ).

U ovom sporu Upravni sud u Rijeci poništio je odluku Povjerenstva, ali ne zato što smatra da Povjerenstvo nema navedenu ovlast, već zbog pogrešne primjene ovlasti u odnosu na načelnika Pausa u konkretnom slučaju. Poništena odluka Povjerenstva dostupna je na poveznici: https://www.sukobinteresa.hr/hr/odluke/dalibor-paus-p-302-17-konacna-odluka .

S poštovanjem,

Christina Sinčić
viša sudska savjetnica i glasnogovornica
Upravnog suda u Rijeci

Rijeka, 3. srpnja 2020.


Europska razmjena sudaca - posjet litavskih kolega

U jednotjednom posjetu Upravnom sudu u Rijeci boravilo je izaslanstvo Regionalnoga upravnog suda u Vilniusu (Litva). Radi se je o jednom od oblika razmjena što ih organizira Europska mreža za usavršavanje sudaca (EJTN - European Judicial Training Network). Uz predsjednicu suda Jolantu Malijauskienė, posjetili su nas suci Beata Martišienė, Rūta Miliuvienė, Gediminas Užubalis i Eglė Žulytė-Janulionienė.

Posjet litavskih sudaca

suci Danica Vučinić i Antun Žagar s litavskim kolegama

Putem razmjene informacija, prezentacija i prisustvovanja raspravama, litavski kolege imali su se priliku u Upravnom sudu u Rijeci upoznati s hrvatskim upravnim sporom, organizacijom hrvatskoga upravnog sudstva, te načinom rada ovog suda. Pored toga, posjetili su Trgovački sud u Rijeci i Probacijski ured Rijeka. O hrvatskome upravnom postupku, iz perspektive javnopravnog tijela, te o sustavu lokalne i područne (regionalne) samouprave bilo je riječi prilikom boravka u Gradu Opatiji. Posjet Pravnom fakultetu u Rijeci pružio im je uvid u posebnosti pravnog studija u Hrvatskoj, s naglaskom na izučavanje upravnog prava.

Posjet litavskih sudaca

predsjednik Suda Alen Rajko s upravnim sucima iz Vilniusa

Rijeka, 8. studenog 2019.
 Dani otvorenih vrata 2019.

DAN OTVORENIH VRATA UPRAVNOG SUDA U RIJECI 2019.


Razmjena europskih pravosudnih dužnosnika

Devetero inozemnih sudaca i državnih odvjetnika posjetilo je danas Upravni sud u Rijeci, u okviru programa razmjene pravosudnih dužnosnika. Polaznici rade u različitim granama pravosuđa, a dolaze iz šest zemalja članica Europske unije (Francuske, Grčke, Nizozemske, Portugala, Rumunjske i Španjolske). Razmjenu organiziraju Europska mreža za usavršavanje u pravosuđu i hrvatska Pravosudna akademija.

Strani kolege dobili su osnovne informacije o načinu i pokazateljima rada Suda i odgovore na svoja s time povezana pitanja. Usto, prisustvovali su dvjema raspravama, u predmetima komunalnog doprinosa i suspenzije policijskog službenika.

Osim posjeta riječkim sudovima, polaznici se u okviru dvotjedne razmjene upoznaju s radom pravosudnih i upravnih tijela na području Zagreba i Velike Gorice.

Rijeka, 5. lipnja 2019.
 


Međunarodna konferencija o upravnom sporu u Opatiji

Upravni spor u državama srednje i istočne Europe naziv je međunarodne konferencije koja danas i sutra traje u Opatiji. Iskustva vezana uz načine rješavanja pojedinih dvojbi regulacije i prakse upravnih sporova razmjenjuju upravni suci, sveučilišni profesori i drugi eksperti iz Albanije, Austrije, Bosne i Hercegovine, Češke, Njemačke, Mađarske, Crne Gore, Sjeverne Makedonije, Poljske, Srbije, Slovačke, Slovenije, Hrvatske i Općeg suda Europske unije.

Polaznike su uvodno pozdravili i predsjednik Vrhovnog suda Republike Hrvatske Đuro Sessa te ministar pravosuđa Dražen Bošnjaković.

Riječ je o prvom skupu takve vrste u Hrvatskoj, koji suorganiziraju Visoki upravni sud Republike Hrvatske, Pravni fakultet u Rijeci i njemačka zaklada Hanns Seidel, u suradnji s njemačkim Saveznim upravnim sudom i Međusveučilišnim centrom izvrsnosti Jean Monnet iz Opatije.


(objavljeno: 3. lipnja 2019.)

____________________________________________________________________________________________________________________________________


Upravni sud u Rijeci danas je poništio rješenje o okolišnoj dozvoli za novo postrojenje Županijskog centra za gospodarenje otpadom Primorsko-goranske županije „Marišćina“. Poništeno rješenje odnosi se na zbrinjavanje neopasnog otpada kapaciteta većeg od 50 tona na dan (biološka i fizikalno-kemijska obrada otpada) i na odlagalište otpada na koje se odlaže više od 10 tona otpada na dan ili imaju ukupni kapacitet preko 25.000 tona.

Na objavi presude ukratko je izneseno da je nezakonitost utvrđena u dijelu rješenja što se odnosi na potrebu izrade Temeljnog izvješća kao dijela sadržaja Stručne podloge zahtjeva za ishođenje okolišne dozvole, obzirom na to da sud nije našao utemeljenim argumente tuženika (Ministarstva zaštite okoliša i energetike) da izrada Temeljnog izvješća nije potrebna iz razloga jer se radi o novom postrojenju, budući da takav zaključak nije utemeljen u odredbama propisa kojima je regulirano predmetno upravno područje (Zakon o zaštiti okoliša, „Narodne novine“, broj 80/13 i 153/13, te Uredba o okolišnoj dozvoli, „Narodne novine“, broj 8/14). U preostalom dijelu dozvole sud nije našao nezakonitosti. Detaljnije obrazloženje presude uslijedit će u pisanom otpravku presude u roku od 15 dana.

Ishod je to upravnog spora koji je pokrenula udruga Krizni Eko stožer Marišćina, uz nekoliko građana Viškova, protiv Ministarstva zaštite okoliša i energetike. Kao zainteresirana osoba u sporu je sudjelovao i nositelj zahvata Ekoplus. Sud je predmet vratio Ministarstvu na ponovni postupak. Riječ je o prvom vraćanju na ponovni postupak, pa protiv današnje presude nije dopuštena žalba.

U ovome sporu nije odlučivano o drugim elementima cjeline zahvata, niti o ostalim spornim pitanjima vezanima uz zahvat. Stoga na ta pitanja današnja presuda ne utječe. Nije odlučivano ni o postupanju Ekoplusa u praksi (što podliježe nadzoru nadležnih upravnih tijela u zasebnim postupcima), već isključivo o zakonitosti spomenute okolišne dozvole, u tekstu u kojem je izdana.

Osporavano rješenje dostupno je na internetskoj stranici tuženika (Ministarstva):
https://mzoip.hr/doc/zupanijski_centar_za_gospodarenje_otpadom_primorsko-goranske_zupanije_mariscina.pdf

Rijeka, 23. svibnja 2019.

Christina Sinčić, dipl. iur.
viša sudska savjetnica i glasnogovornica Upravnog suda u Rijeci
 


Zamjenica predsjednika Suda na konferenciji o suzbijanju diskriminacije

Zamjenica predsjednika Upravnog suda u Rijeci Snježana Horvat-Paliska sudjelovala je 25. travnja 2019. u zagrebačkoj Kući Europe na konferenciji posvećenoj desetogodišnjici primjene Zakona o suzbijanju diskriminacije u Hrvatskoj. Sutkinja Horvat-Paliska bila je jedna od panelistica u dijelu skupa posvećenom primjeni ovog Zakona na sudovima, uz predstavnike Ustavnog suda i Vrhovnog suda Republike Hrvatske, te odvjetništva.

Konferenciju je organizirala pučka pravobraniteljica Republike Hrvatske, u suradnji s posebnim pravobraniteljicama i Europskom mrežom tijela za jednakost (Equinet). Pored hrvatskih pravobraniteljskih institucija, sudova, odvjetnika, uprave, novinara i nevladinih aktivista, na konferenciji su izlagali i predstavnici srodnih tijela iz Austrije, te drugi inozemni eksperti.

Dodatne informacije o konferenciji dostupne su na internetskoj stranici Ureda pučkog pravobranitelja: http://ombudsman.hr/hr/naslovna/novost/1565-konferencija-10-godina-primjene-zakona-o-suzbijanju-diskriminacije-u-hrvatskoj-odrzava-se-25-travnja-u-kuci-europe .

Upućujemo i na objavu Upravnog suda u Rijeci u pogledu izvješća pučke pravobraniteljice za 2018.: http://sudovi.pravosudje.hr/upsri/index.php?linkID=69

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Osnivanje sjevernojadranske upravnopravne udruge

Višegodišnja uspješna suradnja upravnih sudaca i eksperata upravnog prava triju zemalja Sjevernog Jadrana formalizirana je osnivanjem Udruženja za proučavanje upravnog prava Hrvatske, Italije i Slovenije (Associazione per lo studio del diritto amministrativo di Croazia, Italia e Slovenia / Društvo za preučevanje upravnega prava na Hrvaškem, v Italiji in v Sloveniji). Udruženje bi trebalo doprinijeti daljnjem jačanju sudbenoga i akademskog dijaloga na području upravnog prava među uključenim državama, u duhu europskih integracija.

Osnivačke akte potpisali su sudac talijanskoga Kasacijskog suda, Marcello Maria Fracanzani, predsjednik Upravnog suda u Rijeci Alen Rajko, predsjednica Upravnog suda Slovenije Jasna Šegan i umirovljeni predsjednik Regionalnoga upravnog suda za Furlaniju Julijsku krajinu Umberto Zuballi (ujedno inicijator ove suradnje i nositelj Reda hrvatskog pletera). Odmah po osnivanju, Udruženju su pristupili predstavnici tršćanskog Sveučilišta i Regionalnoga upravnog suda. Članstvo je otvoreno sucima upravnih sudova, te sveučilišnim nastavnicima i drugim stručnjacima upravnog prava iz Hrvatske, Italije i Slovenije.

Udruženje ima sjedište u Trstu, pri Regionalnome upravnom sudu. Zbog administrativnih razloga, osnivanje i registracija udruge obavljeni su u Udinu, gdje je održana i prva sjednica Upravnog vijeća Udruženja.


Rijeka, 17. travnja 2019.
Christina Sinčić, dipl. iur.
viša sudska savjetnica i glasnogovornica Upravnog suda u Rijeci


Upućivanje na praksu Upravnog suda u Rijeci u izvješću pučke pravobraniteljice
za 2018. godinuVećina pozitivnih zapažanja u pogledu upravnih sporova, iznesenih u nedavno objavljenom izvješću pučke pravobraniteljice za 2018., odnosi se na prošlogodišnju praksu Upravnog suda u Rijeci. Pravobraniteljica tako bilježi presudu ovog suda što se odnosi na potrebu da se o zaštiti od diskriminacije odlučuje već u fazi upravnog postupka (od strane upravnih tijela), a ne tek u stadiju upravnog spora, pred upravnim sudom. Upućuje i na analizu suda po kojoj se odbijanje upisa necijepljene djece u vrtić ne može smatrati diskriminacijom.

Značajnim smatra stav upravnog suda, iznesen na primjeru diskriminacije prilikom raspoređivanja državne službenice na temelju spola, društvenog položaja i političkog uvjerenja, kako prilikom utvrđivanja vjerojatnosti diskriminacije u upravnom postupku mogu poslužiti i podaci o ishodima ispitnih postupaka pravobraniteljskih institucija. Ovakvom uputom suda jača se učinkovitost postupanja upravnih tijela i potiče njihova suradnja s pravobraniteljskim institucijama.

Izvješće pravobraniteljice naglašava stajalište Upravnog suda u Rijeci kojim je korigirana praksa Ministarstva unutarnjih poslova kod utvrđivanja prebivališta beskućnicima. Spomenute su i odluke upravnih sudova, uključujući riječki, kojima se jača procesni položaj stranaka u predmetima pred tijelima uprave što se rješavaju na temelju klasificiranih podataka iz sigurnosnih provjera, primjerice kod primitka u državljanstvo i statusa stranaca.

Odluke upravnih sudova ujedno su podloga za više preporuka koje je pravobraniteljica izdala u izvješću za prošlu godinu. U izvješću je registrirano i da se hrvatsko upravno sudstvo, prema trajanju postupaka, nalazi približno u sredini među članicama Europske unije.


DODATNE NAPOMENE

Prethodno izneseno sadržano je na stranicama 14., 24., 30.-31., 63. i 68. Izvješća

Poveznica na Izvješće

Nije riječ o prvom izvješću pučke pravobraniteljice koji upućuje na praksu Upravnog suda u Rijeci, to je učinjeno i u izvješću za 2016. godinu (http://ombudsman.hr/hr/component/jdownloads/send/76-izvjesca-2016/854-izvjesce-pucke-pravobraniteljice-za-2016 )


Rijeka, 31. ožujka 2019.

Christina Sinčić, dipl. iur.
viša sudska savjetnica i glasnogovornica Upravnog suda u Rijeci


Prvostupanjska presuda u predmetu okolišne dozvole za plutajući LNG terminal – priopćenje Upravnog suda u Rijeci

Vezano uz upite dijela medija, potvrđujemo da je danas na Upravnom sudu u Rijeci objavljena presuda kojom je odbijen tužbeni zahtjev radi poništenja rješenja Ministarstva zaštite okoliša i energetike (tzv. okolišna dozvola) za zahvat uvođenja faze plutajućeg terminala na području Omišlja. Pisani otpravak presude strankama će biti upućen u roku od 15 dana. Presuda je nepravomoćna, stranke imaju pravo žalbe Visokome upravnom sudu Republike Hrvatske.

U ovome upravnom sporu ne odlučuje se o drugim elementima cjeline zahvata, niti o ostalim spornim pitanjima vezanima uz zahvat, već samo o zakonitosti okolišne dozvole, tj. rješenja tuženika od 11. travnja 2018. u odnosu na plutajući dio terminala, kojim je naloženo ukupno 97 mjera zaštite okoliša i 20 mjera praćenja stanja okoliša. To je jedna od više dozvola koje se izdaju za ovakve zahvate. Iduća je po redu – mada ne i posljednja – lokacijska dozvola, protiv koje je upravni spor pred ovim Sudom pokrenut u prosincu 2018. godine. Ovdje osporavano rješenje (okolišna dozvola) nije neposredni temelj za realizaciju zahvata, niti ishod ovog spora prejudicira ishod u ostalim, zasebnim upravnim postupcima u kojima se donose druge vrste dozvola.

Cjeloviti razlozi za presudu bit će sadržani u njenome pisanom otpravku. Pri objavi presude ukratko je obrazloženo da predmet ovog spora nije usklađenost planiranog zahvata s prostornim planovima (spisu prileži potvrda Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja iz koje proizlazi da je izmjena zahvata u skladu sa prostornim planovima i Primorsko-goranske županije i Općine Omišalj, što je u ovoj vrsti predmeta dovoljno), već će se o tome odlučivati u postupku izdavanje lokacijske dozvole. Sud je ujedno utvrdio da je osporavano rješenje doneseno u skladu sa važećim zakonskim i podzakonskim propisima, kojima su također propisane mjere zaštite okoliša, s programom praćenja okoliša.

U razdoblju od prvog ročišta za raspravu (26. studenog 2018.), ni na današnjem ročištu, stranke nisu iznosile suštinski nove navode ni prijedloge, dokazni prijedlozi stranaka nisu ocijenjeni relevantnima za rješavanje spora, pa je Sud odlučio danas zaključiti raspravu.

Dodajmo da je dosadašnjom praksom (npr. rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske od 15. travnja 2014. u tzv. predmetu Plomin) potvrđeno da ocjena usklađenosti s prostornim planom ne čini sastavni dio ocjene zakonitosti okolišne dozvole, već se ta usklađenost utvrđuje u drugim postupcima.

U nastavku donosimo osnove podatke o ovome sudskom predmetu, za slučaj da Vam budu od koristi pri obradi ove teme.

TUŽITELJI:
Primorsko-goranska županija
Općina Omišalj
udruge Zelena akcija i Zelena Istra
tri tužbe (četiriju tužitelja), kojima se osporava isto rješenje tuženika, spojene su u jedan predmet

TUŽENIK: Ministarstvo zaštite okoliša i energetike

ZAINTERESIRANA OSOBA: LNG Hrvatska d. o. o. Zagreb (nositelj zahvata)

Sutkinja: Danica Vučinić

PREDMET SPORA: ocjena zakonitosti rješenja tuženika od 11. travnja 2018., kojim je, na temelju procjene utjecaja na okoliš, ocijenjeno da je namjeravana izmjena zahvata prihvatljiva za okoliš, uz primjenu određenih mjera zaštite okoliša i provedbu programa praćenja stanja okoliša (tuženik je svojim rješenjem naložio nositelju zahvata provedbu ukupno 97 mjera zaštite okoliša i 20 mjera praćenja stanja okoliša).

ZAHVAT KOJI ČINI PREDMET SPORA: uvođenje faze plutajućeg terminala za prihvat, skladištenje i uplinjavanje ukapljenoga prirodnog plina (UPP – engl. = LNG) na području Općine Omišalj.

Osporavano rješenje dostupno je na internetskoj stranici tuženika:
https://mzoe.hr/doc/11042018_-_rjesenje_ministarstva_od_11_travnja_2018_godine.pdf

uz ostale materijale: https://puo.mzoip.hr/hr/puo/puo-postupci-2017.html


TERMINOLOŠKE NAPOMENE:
- upravni postupak = postupak koji provodi uprava (javnopravna tijela), u ovom slučaju postupak koji je vodio tuženik - Ministarstvo te ga dovršio donošenjem rješenja od 11. travnja 2018.
- upravni spor = sudski postupak kontrole zakonitosti rješenja uprave donesenog u upravnom postupku, vodi se pred upravnim sudom (nakon dovršetka upravnog postupka)

Upravni postupak pred Ministarstvom pokrenut je 5. rujna 2017., zahtjevom nositelja zahvata tuženiku (Ministarstvu) za procjenu utjecaja na okoliš vezano za navedenu izmjenu zahvata. Planirane su dvije faze prihvatnog terminala. U prvoj se fazi radi o plutajućem terminalu putem tzv. FSRU tipa, koji se sastoji od FSRU broda, pristana, pomoćnih objekata i postrojenja, plinovoda od FSRU broda do linije uklapanja s početnom točkom trase priključnog plinovoda za kopneni terminal. Prema zahtjevu, nije predviđen istovremeni rad plutajućeg i kopnenog terminala, tako da bi prva faza bila u funkciji do završetka izgradnje i puštanja u rad kopnenog terminala (druga faza). Dok se brod ne ukloni, nema početka rada na kopnu.

Upravni spor pokrenut je tužbama zaprimljenima u svibnju 2018. U međuvremenu sud je dostavio tužbe na odgovor, omogućio strankama izjašnjenje o navodima protustranaka, te zakazao raspravu (vodeći računa o propisanome vremenskom razmaku između dostave poziva i održavanja rasprave). Prvo ročište za raspravu održano je 26. studenog 2018. godine. Prigovori tužiteljâ se odnose na: (ne)usklađenost s prostornim planovima; prigovore vezane za ekološku, energetsku i estetsku komponentu; mjere za smanjenje rizika na moru; sudjelovanje zainteresirane javnosti; da se radi o novom projektu i zahvatu, a ne o izmjeni prvotnog zahvata prihvatnog terminala za UPP; (ne)cjelovitost studije utjecaja na okoliš; varijantna rješenja; utjecaj kloriranja na more i stvaranje pjene; utjecaj na more, zrak, klimatske promjene, prekogranični utjecaj, i dr. Pokretanje upravnog spora pred upravnim sudom po Zakonu o upravnim sporovima ne odgađa izvršenje rješenja donesenog u upravnom postupku. U predmetima u kojima osporavani akt ne čini neposredni temelj za izvršenje, poput ovog, ustaljena je praksa da sud svojom odlukom ne odobrava odgodni učinak tužbe.


Rijeka, 25. veljače 2019.

Christina Sinčić, dipl. iur.
viša sudska savjetnica i glasnogovornica Upravnog suda u Rijeci 


Nastava riječkog Prava u Upravnom sudu u Rijeci

Devetero studenata završne godine Pravnog fakulteta u Rijeci, u okviru nastave na Klinici za javno pravo, boravilo je jučer i danas u Upravnom sudu u Rijeci. Pritom su upoznati s tijekom upravnog spora i posebnostima ove vrste sudskog postupka, prisustvovali su sudskim raspravama, te dobili osnovne informacije o sudskom poslovanju i sudskoj upravi.

Uz to, Upravni sud u Rijeci je, u izvođenju nastave na Klinici za javno pravo, ranije na Fakultetu sudjelovao u pripremi i provedbi simulacije rasprave u upravnom sporu.

Prije posjeta Upravnom sudu u Rijeci, polaznici Klinike su se s praktičnim aspektima prvostupanjskoga i drugostupanjskog upravnog postupka imali priliku upoznati u Gradu Opatiji i Primorsko-goranskoj županiji. Upravni spor slijedi nakon upravnog postupka, pa je praktični uvid u upravni spor u Upravnom sudu u Rijeci činio logični završetak ove vrste osposobljavanja, čiji su nositelji Katedra za upravno pravo i Katedra za financijsko pravo riječkoga Pravnog fakulteta.


Rijeka, 18. siječnja 2019.

Arhiva 2015.-2018.

Posjet ureda hrvatskog povjerenika za informiranje i crnogorskih kolega 

Predsjednik Upravnog suda u Rijeci doc. dr. sc. Alen Rajko primio je danas izaslanstvo Ureda povjerenika za informiranje Republike Hrvatske, na čelu s voditeljicom službe mr. sc. Dubravkom Bevandić, i čelnike crnogorske Agencije za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama - predsjednika Savjeta Muhameda Gjokaja i direktora Čedomira Mitrovića, sa suradnicima. Do susreta je došlo tijekom studijskog posjeta Agencije Republici Hrvatskoj, u provedbi twinning projekta Delegacije Europske unije u Crnoj Gori, posvećenog jačanju kapaciteta Agencije. Osim diskusije o zakonodavstvu i pravnoj praksi na području pristupa informacijama, sastanak je poslužio dogovaranju buduće suradnje između nadležnih tijela dviju zemalja, u okviru crnogorskih pretpristupnih pregovora za članstvo u Europskoj uniji. 

Rijeka, 13. prosinca 2018. 

Christina Sinčić, dipl. iur. 
viša sudska savjetnica i glasnogovornica Upravnog suda u Rijeci 
 
____________________________________________________________________________________________________________________________________
Suradnja sa Crnom Gorom 

Predsjednik Upravnog suda u Rijeci dr. sc. Alen Rajko u Podgorici je kao vanjski ekspert sudjelovao u provedbi europskoga twinning projekta jačanja kapaciteta crnogorske Agencije za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama. Pored predavanja na dvije radionice posvećene lokalnim korisnicima projekta, sudjelovao je na okruglom stolu koji su Upravni sud Crne Gore, OECD i Europska unija organizirali radi rješavanja problema koji se javljaju u crnogorskoj praksi upravnog postupka i upravnog spora. Nositelji projektnih aktivnosti s hrvatske su strane bili Središnja agencija za fianciranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije te Ured Povjerenika za informiranje. Sudac Rajko posjetio je i Upravni sud Crne Gore, gdje su razmijenjena mišljenja o problemima koji se javljaju u upravnom sudovanju obiju zemalja, te je dogovorena buduća suradnja između upravnih sudova Crne Gore i Hrvatske. 

Rijeka, 9. studenog 2018. 

Christina Sinčić, dipl. iur., 
viša sudska savjetnica i glasnogovornica Upravnog suda u Rijeci 
 
____________________________________________________________________________________________________________________________________
 
 
Dani otvorenih vrata 2018.


DAN OTVORENIH VRATA UPRAVNOG SUDA U RIJECI 2018. 


____________________________________________________________________________________________________________________________________
Posjet njemačkog kolege Upravnom sudu u Rijeci 


Hendrik Buck, zamjenik predsjednice berlinskoga Regionalnog suda (Amtsgericht Mitte), posjetio je danas Upravni sud u Rijeci. Posjet je organiziran u okviru međunarodne sudačke razmjene, uz posredovanje hrvatske Pravosudne akademije. 

Suca Bucka primio je predsjednik Suda dr. sc. Alen Rajko, upoznavši ga s osnovnim podacima o Sudu, posebnostima djelatnosti prvostupanjskoga upravnog suda u Hrvatskoj, pokazateljima rada te međunarodnoj suradnji i suradnji Suda s akademskom zajednicom. Razmijenjena su iskustva vezana uz donošenje kadrovskih odluka u pravosuđu i osiguranje sudačke autonomije, kvantitativno normiranje sudačkog posla, primjenu informacijske tehnologije u sudstvu i drugim aktualnostima. 

Gost iz Berlina ujedno je obišao prostor Suda, te je prisustvovao raspravi u upravnom sporu u geodetskoj upravnoj stvari, u predmetu koji vodi sudac Vedran Juričić. 

Rijeka, 18. listopada 2018. 

Upravni sud u Rijeci 
Ured predsjednika Suda 
 
____________________________________________________________________________________________________________________________________
Sudjelovanje na međunarodnoj konferenciji o privremenoj zaštiti u upravnom sporu - Trst, 16. listopada 2018. 

Kada je u upravnom sporu opravdano donijeti mjere privremene zaštite do okončanja ocjene zakonitosti akta uprave, kako kasnije donesena presuda upravnog suda ne bi bila beskorisna, te kako spriječiti zlouporabu takvih mjera? Odgovorom na ta pitanja danas se u Trstu bavi međunarodna stručna konferencija, na kojoj je, kao hrvatski predstavnik, predavanje održao predsjednik Upravnog suda u Rijeci dr. sc. Alen Rajko. Njegovo izlaganje obuhvatilo je hrvatsko zakonodavstvo i sudsku praksu na ovome području, razvijenu od početka provedbe reforme hrvatskoga upravnog spora 2012. godine. Pored talijanskih i hrvatskih iskustava, pravne sustave svojih zemalja predstavili su upravni suci iz Latvije, Njemačke, Slovenije i Španjolske. Među organizatorima konferencije je i Europska mreža za usavršavanje sudaca (EJTN - European Judicial Training Network). 


PROGRAM SKUPA 


Rijeka, 16. listopada 2018. 

Christina Sinčić, dipl. iur. 
viša sudska savjetnica i glasnogovornica Upravnog suda u Rijeci 

____________________________________________________________________________________________________________________________________
Posjet ministra pravosuđa sa suradnicima 


U okviru današnjeg boravka na Riječkome pravosudnom području, ministar pravosuđa Dražen Bošnjaković posjetio je i Upravni sud u Rijeci. 

U ministrovoj pratnji bili su državni tajnik mr. sc. Josip Salapić, pomoćnica ministra Sanda Kulić Makar i tajnica Kabineta ministra Sedina Dubravčić. 

Obilasku riječkih sudova prethodio je zajednički sastanak ministra i njegovih suradnika sa čelnicima pravosudnih tijela sa sjedištem u Rijeci. 


Rijeka, 15. prosinca 2017. 

____________________________________________________________________________________________________________________________________
 
Dani otvorenih vrata 2017.

 

DAN OTVORENIH VRATA UPRAVNOG SUDA U RIJECI 2017. 

____________________________________________________________________________________________________________________________________
 

Tijekom ovog tjedna Upravni sud u Rijeci preselit će s postojeće lokacije u Rijeci, Korzo 13, na novu adresu u Rijeci, Erazma Barčića 5 (zgrada u kojoj se nalazi šalter-sala Hrvatskog Telekoma). 

Preseljenje te informacijsko-komunikacijsko povezivanje suda trajat će nekoliko dana, pa stranke i njihove opunomoćenike molimo za razumijevanje u prijelaznom razdoblju, u kojem preporučujemo kontaktiranje suda predajom podnesaka pošti. Preseljenje se provodi potkraj ljetnog razdoblja, u kojem je manji intenzitet obraćanja stranaka sudu. Za neposrednu predaju podnesaka te u dijelu poslovanja koji ne ovisi o funkcioniranju informacijsko-komunikacijskog sustava, ni o dostupnosti postojećih spisa, sudska pisarnica bit će otvorena na dosadašnjoj lokaciji (Korzo 13) u redovnom terminu primanja stranaka (od 9,00 do 11,30 te od 12,00 do 13,00 sati), do petka, 25. kolovoza. 

Rijeka, 23. kolovoza 2017. 

Upravni sud u Rijeci 
Ured predsjednika Suda 

____________________________________________________________________________________________________________________________________
 

Danas su Upravni sud u Rijeci posjetile su tri sutkinje s međunarodne razmjene u organizaciji EJTN-a i Pravosudne akademije u Zagrebu i to: 


Ana Fariňas, sutkinja iz Španjolske, 
Lidiya Tomova, sutkinja iz Bugarske, 
Tânia Sofia Pena Rodrugues Meireles da Cunha, sutkinja iz Portugala. 


Primila ih je zamjenica predsjednika Suda Snježana Horvat-Paliska, a tijekom posjete pozdravio ih je Predsjednik Upravnog suda u Rijeci Alen Rajko. Vedran Juričić sudac Upravnog suda u Rijeci posjetiteljicama je ukratko pojasnio vrste predmeta te pristup Upravnom sudu u financijskoj oblasti (porezno i carinsko pravo). Posjetiteljice su prisustvovale javnoj raspravi u referadi sutkinje Danice Vučinić. 


Rijeka, 3. srpnja 2017. 


Upravni sud u Rijeci 
Ured predsjednika Suda 

____________________________________________________________________________________________________________________________________
 

Dr. sc. Alen Rajko i u sljedeće će četiri godine voditi Upravni sud u Rijeci. Odlučilo je to Državno sudbeno vijeće na današnjoj sjednici, nakon provedenoga natječajnog postupka, koji uključuje pribavljanje mišljenja Sudačkog vijeća Visokoga upravnog suda Republike Hrvatske, predsjednika viših sudova i Ministarstva pravosuđa, te vrednovanje rezultata rada kandidata, njegova programa rada i strukturiranog razgovora. 

Drugi - time ujedno i završni - mandat suca Rajka na dužnosti predsjednika Upravnog suda u Rijeci započinje 1. srpnja. 

Rijeka, 25. svibnja 2017. 

Christina Sinčić, dipl. iur. 
viša sudska savjetnica i glasnogovornica Suda 
 
____________________________________________________________________________________________________________________________________
 

U Izvješću Pučke pravobraniteljice za 2016. godinu, izdanome 31. ožujka 2017., u okviru rubrike Pravosudni predmeti vezani uz diskriminaciju - Upravnosudski predmeti, izneseno je više pozitivnih zapažanja vezano uz rad Upravnog suda u Rijeci u predmetima u kojima se tužitelji pozivaju na diskriminaciju. Navedena zapažanja odnose se na očitovanja Suda na navode stranaka o diskriminaciji, edukacijsku ulogu Suda, te poznavanje relevantne materije od strane Suda. 

U nastavku prenosimo navedeni dio Izvješća: 

"Za razliku od prakse prethodnih godina, u 2016. je osim Upravnog suda u Rijeci i Visoki upravni sud postupao u predmetima u kojima se tužitelji, između ostalog, pozivaju na diskriminaciju. U gotovo svim takvim upravnim sporovima, riječ je o paušalnim navodima pri čemu tužitelji slabo elaboriraju argumente o diskriminaciji. Vrlo često izostaje identifikacija diskriminacijske osnove ili se ističe ona koja nije regulirana ZSD-om te gotovo redovito izostaju ikakvi dokazi o diskriminatornom postupanju tuženika. Time se stječe dojam da su navodi o diskriminaciji istaknuti tek kao usputan i manje relevantan argument. 

Unatoč činjenici što je u 2016. u većem broju upravnih sporova isticana diskriminacija, s obzirom na opsežnost pravnih stvari u kojima upravni sudovi postupaju, kao i čestu paušalnost navoda o diskriminaciji, tužitelji i dalje propuštaju adekvatno koristiti kapacitete i stručnost upravnih sudova. Pozitivno je što se upravni sud, bez obzira na kvalitetu tužiteljeve argumentacije, o diskriminaciji očituje i strankama daje razloge njezine (ne)osnovanosti, provodeći tako i edukaciju o uvjetima utvrđenja diskriminacije." 

Cjelovito Izvješće dostupno je pod: http://ombudsman.hr/hr/component/jdownloads/send/76-izvjesca-2016/854-izvjesce-pucke-pravobraniteljice-za-2016

 
Rijeka, 11. travnja 2017. 


Glasnogovornica Suda i viša sudska savjetnica 
Christina Sinčić, dipl. iur. 
 
____________________________________________________________________________________________________________________________________
Priopćenje za medije Upravnog suda u Rijeci - upravni spor Jurešić protiv Primorsko-goranske županije 

Vezano uz upite dijela medija o prostornoj mogućnosti prisustvovanja raspravi koja je za 5. travnja 2017. bila zakazana u upravnom sporu tužitelja Valerija Jurešića protiv tuženika Primorsko-goranske županije, župana, radi prestanka službe, sve medije koje redovito kontaktiramo obavješćujemo kako slijedi. 

Navedeni spor dovršen je pred ovim Sudom donošenjem presude bez rasprave, koja je jučer otpremljena strankama. Do povrata dokaza o dostavi presude strankama Upravni sud u Rijeci nije u mogućnosti javno iznositi sadržaj presude, ali su stranke po primitku presude slobodne u javnom raspolaganju njenim sadržajem. Napominjemo da presuda ovog Suda zasad nije pravomoćna, jer je protiv nje dopuštena žalba Visokome upravnom sudu Republike Hrvatske. Napominjemo i da je riječ o sporu u kojem tužitelj osporava rješenje tuženika o ukidanju imenovanja na pročelničko mjesto i o prestanku službe, doneseno slijedom uputa Upravne inspekcije, a ne o sporu o zakonitosti provedbe natječaja za imenovanje pročelnika. 

Sud je prethodno tijekom spora pozvao stranke na izjašnjenje jesu li suglasne s rješavanjem ovog spora bez rasprave, s obzirom na to da su u ovome predmetu ključna sporna pitanja pravne, a ne činjenične naravi. Suglasnost tuženika na rješavanje spora bez rasprave pribavljena je ranije, dok se tužitelj – koji je u tužbi najprije predložio dokaze koji se izvode na raspravi - s bezraspravnim rješenjem spora suglasio tek prošlog tjedna. Po pribavi suglasnosti obiju strana, presuda je donesena bez rasprave, pa je ujedno otkazano ročište koje je bilo zakazano za 5. travnja. 

Ukaže li se potreba za time, tj. ako mediji ne uspiju od stranaka doći do informacije o sadržaju presude, Sud će, po povratu dostavnica o uručenju presude strankama, anonimiziranu verziju presude objaviti na svojoj internetskoj stranici (http://sudovi.pravosudje.hr/upsRI/index.php?linkID=1 ), na kojoj će od danas biti dostupno i ovo priopćenje. 


Rijeka, 4. travnja 2017. 

Viša sudska savjetnica i glasnogovornica Suda 
Christina Sinčić, dipl. iur. 


------------------------------------------ POVEZANI SADRŽAJ ---------------------------------------------------


PRIOPĆENJE ZA MEDIJE UPRAVNOG SUDA U RIJECI 
Rijeka, 11. rujna 2015. 

Vezano uz upravni spor koji se pred ovim Sudom vodi između tužitelja Valerija Jurešića i tuženika Primorsko-goranske županije, dio medija obratio nam se upitom o razlozima usvajanja tužiteljeva prijedloga za određivanje odgodnog učinka tužbe. 

Kako je navedeno rješenje već dostavljeno strankama, radi cjelovitijeg informiranja javnosti i ravnopravnog tretmana medija u obradi ove teme, u prilogu dostavljamo tekst rješenja o određivanju odgodnog učinka tužbe, s anonimiziranim podacima. 


Christina Sinčić, dipl. iur. 
sudska savjetnica i glasnogovornica Upravnog suda u Rijeci 


                                                                               Poslovni broj: 4 UsI-1064/15-6 


                                                    R E P U B L I K A   H R V A T S K A 
                                                                   R J E Š E N J E 

Upravni sud u Rijeci, po sutkinji Snježani Horvat-Paliska, dipl. iur, uz sudjelovanje zapisničarke G. F., u upravnom sporu tužitelja V. J. (…), kojeg zastupa opunomoćenik D. R., odvjetnik u R., protiv tuženika župana Primorsko-goranske županije, Rijeka, Adamićeva 10, radi prestanka službe, 03. rujna 2015., 

                                                                      r i j e š i o j e 

Određuje se odgodni učinak tužbe u ovome sporu te se odgađa izvršenje rješenja župana Primorsko-goranske županije KLASA: UP/I-112-02/14-01/1, URBROJ: 2170/1-06-02/5-15-3 od 23. lipnja 2015. do donošenja pravomoćne odluke u ovome sporu. 

                                                                     Obrazloženje 

Kod ovog suda 02. srpnja 2015. zaprimljena je tužba tužitelja pod poslovnim brojem 4 UsI-1064/15. 
Tužitelj je, u okviru tužbe, podnio i prijedlog za određivanje odgodnog učinka tužbe u ovome upravnom sporu, opširno navodeći razloge zbog kojih bi tužitelju bila nanesena teško popravljiva šteta, smatra da odgoda izvršenja navedenih rješenja nije protivna javnom interesu. 
Na spomenuti prijedlog tuženik se očitovao podneskom od 17. srpnja 2015. te iskazao svoju suglasnost za određivanjem odgodnog učinka tužbe iz svih razloga navedenih u prijedlogu. 
U predmetnom slučaju pravni učinak izvršnosti vezan je uz rješenje kojim se u točki 1. izreke ukida rješenje župana Primorsko-goranske županije KLASA: UP/I-112-02/14-01/1, URBROJ: 2170/1-06-02/2-14-1 od 10. lipnja 0214., a u točki 2. izreke tužitelju prestaje služba u Upravnom odjelu za (…) Primorsko-goranske županije, danom izvršnosti rješenja. 
Prijedlog je osnovan. 
Prema članku 26. stavku 2. Zakona o upravnim sporovima („Narodne novine“ 20/10, 143/12 i 152/14, dalje ZUS), sud može odlučiti da tužba ima odgodni učinak ako bi se izvršenjem pojedinačne odluke ili upravnog ugovora tužitelju nanijela šteta koja bi se teško mogla popraviti, ako zakonom nije propisano da žalba ne odgađa izvršenje pojedinačne odluke, a odgoda nije protivna javnom interesu. 
Stranke ovoga upravnog spora suglasne su da su u predmetnom slučaju ispunjene netom navedene pretpostavke za određivanje odgodnog učinka tužbe, a Sud, u okviru svojih oficioznih ovlasti, ne nalazi razloga da unatoč spomenutom suglasju stranaka odbije tužiteljev prijedlog. 
Ovakav stav Sud je već ranije iskazao u svojim rješenjima, tako na primjer u rješenju poslovni broj 5 UsI-290/13 od 15. travnja 2013., 4 UsI-549/13 od 08. srpnja 2013. te 
2 UsI-1515/14 od 05. prosinca 2014. 
To osobito stoga jer tuženik ionako ima ovlast i bez sudske odluke odrediti odgodni učinak svoje odluke osporene u upravnom sporu (čl. 140. st. 1. Zakona o općem upravnom postupku, „Narodne novine“, broj 47/09), a u predmetnom slučaju tuženik se slaže da postoje razlozi za odgodu. 
Pravni učinci ovog rješenja djeluju od dana njegove izvršnosti (čl. 80. st. 2. ZUS-a). 
Slijedom iznijetog odlučeno je kao u izreci ovog rješenja. 

                                                         U Rijeci, 03. rujna 2015. 


                                                                                                       S u t k i nj a 
                                                                             Snježana Horvat- Paliska, dipl. iur. 

 

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU: 
Protiv ovog rješenja žalba nije dopuštena (čl. 67. st. 1., vezano za čl. 26. ZUS-a). 
 
____________________________________________________________________________________________________________________________________
 

Umberto Zuballi, predsjednik Regionalnoga upravnog suda za Furlaniju – Julijsku krajinu (Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia), sa sjedištem u Trstu, odlukom Predsjednice Republike Hrvatske odlikovan je Redom hrvatskog pletera. Odlikovanje mu je danas uručila Predsjedničina izaslanica, generalna konzulica Republike Hrvatske u Trstu Nevenka Grdinić. Svečanost uručenja održana je u sklopu Petoga međunarodnog kolokvija Sjevernoadranske euroregije, koji u Trstu svakog ožujka okuplja suce upravnih sudova i eksperte s područja upravnog prava iz Italije, Slovenije i Hrvatske. 

Predsjednik Zuballi, inicijator održavanja ovog skupa, odlikovan je na prijedlog Upravnog suda u Rijeci, za zasluge u promicanju odnosa između Republike Hrvatske i Talijanske Republike te u prekograničnoj suradnji sudaca i drugih pravnih profesionalaca. 

Idućeg tjedna predsjednik Zuballi odlazi u mirovinu, a dužnost predsjednice tršćanskoga Upravnog suda preuzet će sutkinja Oria Settesoldi. 

Rijeka, 3. ožujka 2017. 


Viša sudska savjetnica i glasnogovornica Suda 
Christina Sinčić, dipl. iur. 
 
____________________________________________________________________________________________________________________________________
 

Dani otvorenih vrata 2016


EUROPSKI DAN PRAVOSUĐA 2016. 
– DAN OTVORENIH VRATA 

Povodom obilježavanja Europskog dana pravosuđa (25. listopada), Upravni sud u Rijeci organizira Dan otvorenih vrata u srijedu, 26. listopada 2016., u vremenu od 09,00 do 14,00 sati. 

U navedenom vremenu zainteresirani građani mogu razgledati prostor Suda, te dobiti odgovore na pitanja o njegovu funkcioniranju. Pritom osoblje Suda posjetiteljima ne smije davati pravne savjete, niti informacije o konkretnim predmetima koji se rješavaju na Sudu. 

Molimo da grupne dolaske unaprijed najavite putem elektroničke pošte, na adresu: kontakt@usri.pravosudje.hr . Pojedinačni posjetitelji bit će okupljeni u grupe, kada to bude bilo moguće. U okviru provedbe manifestacije vrijede uobičajeni standardi sigurnosnog pregleda na ulazu u Sud. 
 
____________________________________________________________________________________________________________________________________
 

ODGODNI UČINAK TUŽBE 


                                                                                              Poslovni broj: 4 UsI-1064/15-6 


                                                R E P U B L I K A   H R V A T S K A 
                                                                 R J E Š E N J E 

Upravni sud u Rijeci, po sutkinji Snježani Horvat-Paliska, dipl. iur, uz sudjelovanje zapisničarke G. F., u upravnom sporu tužitelja V. J. (…), kojeg zastupa opunomoćenik D. R., odvjetnik u R., protiv tuženika župana Primorsko-goranske županije, Rijeka, Adamićeva 10, radi prestanka službe, 03. rujna 2015., 

                                                                     r i j e š i o j e 

Određuje se odgodni učinak tužbe u ovome sporu te se odgađa izvršenje rješenja župana Primorsko-goranske županije KLASA: UP/I-112-02/14-01/1, URBROJ: 2170/1-06-02/5-15-3 od 23. lipnja 2015. do donošenja pravomoćne odluke u ovome sporu. 

                                                                    Obrazloženje 

Kod ovog suda 02. srpnja 2015. zaprimljena je tužba tužitelja pod poslovnim brojem 4 UsI-1064/15. 
Tužitelj je, u okviru tužbe, podnio i prijedlog za određivanje odgodnog učinka tužbe u ovome upravnom sporu, opširno navodeći razloge zbog kojih bi tužitelju bila nanesena teško popravljiva šteta, smatra da odgoda izvršenja navedenih rješenja nije protivna javnom interesu. 
Na spomenuti prijedlog tuženik se očitovao podneskom od 17. srpnja 2015. te iskazao svoju suglasnost za određivanjem odgodnog učinka tužbe iz svih razloga navedenih u prijedlogu. 
U predmetnom slučaju pravni učinak izvršnosti vezan je uz rješenje kojim se u točki 1. izreke ukida rješenje župana Primorsko-goranske županije KLASA: UP/I-112-02/14-01/1, URBROJ: 2170/1-06-02/2-14-1 od 10. lipnja 0214., a u točki 2. izreke tužitelju prestaje služba u Upravnom odjelu za (…) Primorsko-goranske županije, danom izvršnosti rješenja. 
Prijedlog je osnovan. 
Prema članku 26. stavku 2. Zakona o upravnim sporovima („Narodne novine“ 20/10, 143/12 i 152/14, dalje ZUS), sud može odlučiti da tužba ima odgodni učinak ako bi se izvršenjem pojedinačne odluke ili upravnog ugovora tužitelju nanijela šteta koja bi se teško mogla popraviti, ako zakonom nije propisano da žalba ne odgađa izvršenje pojedinačne odluke, a odgoda nije protivna javnom interesu. 
Stranke ovoga upravnog spora suglasne su da su u predmetnom slučaju ispunjene netom navedene pretpostavke za određivanje odgodnog učinka tužbe, a Sud, u okviru svojih oficioznih ovlasti, ne nalazi razloga da unatoč spomenutom suglasju stranaka odbije tužiteljev prijedlog. 
Ovakav stav Sud je već ranije iskazao u svojim rješenjima, tako na primjer u rješenju poslovni broj 5 UsI-290/13 od 15. travnja 2013., 4 UsI-549/13 od 08. srpnja 2013. te 
2 UsI-1515/14 od 05. prosinca 2014. 
To osobito stoga jer tuženik ionako ima ovlast i bez sudske odluke odrediti odgodni učinak svoje odluke osporene u upravnom sporu (čl. 140. st. 1. Zakona o općem upravnom postupku, „Narodne novine“, broj 47/09), a u predmetnom slučaju tuženik se slaže da postoje razlozi za odgodu. 
Pravni učinci ovog rješenja djeluju od dana njegove izvršnosti (čl. 80. st. 2. ZUS-a). 
Slijedom iznijetog odlučeno je kao u izreci ovog rješenja. 

                                                                U Rijeci 03. rujna 2015. 


                                                                                                        S u t k i nj a 
                                                                                         Snježana Horvat-Paliska, dipl. iur. 

 

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU: 
Protiv ovog rješenja žalba nije dopuštena (čl. 67. st. 1., vezano za čl. 26. ZUS-a).