Specijalizacija referada

Sudske referade djeluju u okviru triju specijalizacija, koje obuhvaćaju pojedine skupine upravnih područja: financijske, imovinsko-graditeljsko-komunalne, te socijalno-radno-azilne specijalizacije. Sadržaj s time povezanog dijela godišnjeg rasporeda poslova predstavljen je u nastavku uz potrebne prilagodbe kako bi bio razumljiviji općoj javnosti. 

Predmeti iz kategorija opće uprave i ostalih predmeta dodjeljuju se sucima u svim specijalizacijama (primjerice: policijsko upravno pravo – osim azila, gospodarski predmeti, sprječavanje sukoba interesa, zaštita osobnih podataka, obrazovanje, regulirane profesije, zaštita potrošača i dr.). 

Napomena: dio predmeta rješava se u referadama izvan matične specijalizacije (riječ je o predmetima dodijeljenima u razdoblju drukčije podjele specijalizacija, odnosno predodijeljenima u okviru periodičnog uravnoteženja radne opterećenosti sudaca, te u drugim slučajevima predviđenima Sudskim poslovnikom).
 


•    Financijska-imovinska specijalizacija

- financijski predmeti (porezi, carine, trošarine i ostala javna davanja) 
- izvlaštenje, naknada za oduzetu imovinu, utvrđivanje prava vlasništva i druga upravnopravna utvrđenja u odnosu na nekretnine, katastarski predmeti, akti gradnje, uklanjanje i legalizacija građevina, komunalno gospodarstvo (komunalna naknada, komunalni doprinos, komunalni red), zaštita okoliša, koncesije 

suci Vedran Juričić, Daria Pugel, Danica Vučinić, Dubravka Zec i Antun Žagar
viša sudska savjetnica Maja Pećar Kopajtić 
sudska savjetnica Zlata Delić


 
•    Socijalno-radno specijalizacija i opća
- socijalna prava (mirovinsko i zdravstveno osiguranje, socijalna skrb, braniteljski predmeti, prava nezaposlenih), službenički i drugi radni odnosi u nadležnosti upravnog sudstva, te međunarodna zaštita 

suci Vesna Perić, Alen Rajko i Marija Renner Jakovljević

 

•    Međunarodna zaštita
suci Vedran Juričić, Vesna Perić, Daria Pugel, Alen Rajko, Marija Renner Jakovljević, Danica Vučinić, Dubravka Zec i Antun Žagar