Predaja pismena i uvidi u spise

Podnesci se predaju u sudskoj pisarnici (1. kat), radnim danom između 09,00 i 11,30 sati te između 12,00 i 13,00 sati. Podnesak se predaje u dovoljnom broju primjeraka, tj. jedan primjerak za sud i po jedan primjerak za svaku od ostalih stranaka u sporu. 

Stranke i osobe koje su ih ovlaštene zastupati imaju pravo razgledati, fotografirati i prepisivati spise predmeta postupaka u kojima sudjeluju, dok se ostalim osobama koje imaju opravdan interes može dopustiti razmatranje i prepisivanje pojedinih spisa (po pribavljenoj dozvoli suca kojem je predmet dodijeljen u rad, odnosno predsjednika suda ako je postupak pravomoćno dovršen). Razgledanje spisa predmeta obavlja se u sudskoj pisarnici na za to određenom mjestu, pod nadzorom službenika sudske pisarnice.

Stranke i osobe koje su ih ovlaštene zastupati o stanju predmeta obavještava službenik sudske pisarnice na osnovi podataka iz upisnika i spisa. Obavijest će se ograničiti na podatke o tome u kojem se stadiju postupak nalazi i o sucu odnosno sudskom savjetniku kojem je predmet dodijeljen u rad. Pri davanju obavijesti zabranjeno je davati izjave o pravilnosti pojedinih sudskih radnji, kao i o vjerojatnom ishodu postupka. Telefonske informacije o stanju predmeta daju se radnim danom od 13,00 do 15,00 sati, na brojeve telefona (051) 499-600 i 499-480.