Nadležnost

  • Člankom 8. Zakona o područjima i sjedištima sudova (Narodne novine, broj 67/18) propisano je sjedište i područje nadležnosti Upravnog suda u Rijeci za područje Istarske, Karlovačke, Ličko-senjske i Primorsko-goranske županije.

 

  • Člankom 22. Zakona o sudovima (Narodne novine, broj 28/13, 33/15, 82/15, 82/16, 67/18, 126/19, 130/20, 21/22, 60/22, 16/23, 155/23 i 36/24) propisana je nadležnost upravnih sudova:

1. odlučuju o tužbama protiv pojedinačnih odluka javnopravnih tijela,
2. odlučuju o tužbama protiv postupanja javnopravnih tijela,
3. odlučuju o tužbama zbog propuštanja donošenja pojedinačne odluke ili postupanja javnopravnog tijela u zakonom propisanom roku,
4. odlučuju o tužbama protiv upravnih ugovora i izvršavanja upravnih ugovora,
5. odlučuju u drugim zakonom propisanim slučajevima.