Ovršni i izvanparnični odjel

Predsjednik Ovršnog i Izvanparničnog odjela: Boris Ljubić, sudac

Zamjenik predsjednika Ovršnog i Izvanparničnog odjela: Petar Matić, sudac

 

Sjedište Suda:

Zorka Ćaćić-Zagrajski, sutkinja

Branko Holzer, sudac

Petar Matić, sudac

Matko Jasprica, sudac

Marija Karadžole, sutkinja

Boris Ljubić, sudac

Berislav Zaninović, sudac

Ana Bulatović, viša sudska savjetnica

Robert Znamenaček, viši sudski savjetnik - specijalist

Sandra Reškov, viša sudska savjetnica

Nives Tkalec Jokić, viša sudska savjetnica

Darja Volarević, viša sudska savjetnica

Luka Bućan, sudski savjetnik

Lana Radišić - sudska savjetnica

 

Stalna služba u Samoboru:

Mirela Crnjak, sutkinja

Dubravko Facko, sudac

Dijana Vrkljan, sutkinja

Darko Župančić, sudac

Josip Brekalo, viši sudski savjetnik

Almir Travljanin, viši sudski savjetnik - specijalist

 

Stalna služba u Zaprešiću:

Maja Sarić, sutkinja

Mirjana Šarac Kočiš, sutkinja