Prekršajni odjel

Predsjednik Prekršajnog odjela: Edhem Kapetanović, sudac

Zamjenica predsjednika Prekršajnog odjela: Kornelija Adamec, sutkinja

 

Sjedište Suda:

Kornelija Adamec, sutkinja

Bojana Atanasov, sutkinja

Josip Ćorluka, sudac

Nada Jelavić, sutkinja

Edhem Kapetanović, sudac

Damir Romštajn, sudac

 

Stalna služba u Jastrebarskom:

Željko Gugec, sudac

Damir Romštajn. sudac

 

Stalna služba u Samoboru:

Hrvoje Buva, sudac

Vera Matijaščić, sutkinja

 

Stalna služba u Zaprešiću:

Mirjana Šarac Kočiš, sutkinja