Ured predsjednika

 • Predsjednica suda: Marija Karadžole, sutkinja
 • Zamjenik predsjednice suda: Darko Župančić, sudac
 • Upraviteljica Ureda predsjednice suda: Inga Landeka
 • Ravnateljica sudske uprave: Kata Kraljičković
 • Voditeljica Stalne službe u Jastrebarskom: Dragica Sirovica Hranilović, sutkinja
 • Voditelj Stalne službe u Samoboru: Darko Župančić, sudac
 • Voditelj stalne službe u Zaprešiću: Siniša Radanović, sudac
 • Glasnogovornica suda: Marija Orošić Kranjčec, sutkinja
 • Službenik za informiranje: Robert Znamenaček, viši sudski savjetnik
 • Službenica za zaštitu osobnih podataka: Mirjana Korak
 • Povjerljivi savjetnik: Ljubomir Svalina
 • Ovlaštenik zaštite na radu: Ljubomir Svalina
 • Povjerenik za etiku: Ljubomir Svalina
 • Povjerljiva osoba za unutarnje prijavljivanje nepravilnosti: Elvira Pankasz
 • Zamjenik povjerljive osobe: Stjepan Vrančić
 • Osoba zadužena za sustavno gospodarenje energijom: Stjepan Vrančić
Ustrojstvene jedinice ureda predsjednika suda
 • Ravnateljica sudske uprave: Kata Kraljičković
 • Voditeljica Pododsjeka za ljudske potencijale: Mirjana Korak
 • Voditeljica Odjeljka za materijalno - financijske poslove: Vlasta Vraneković
 • Voditelj Odsjeka za informatičku podršku i obradu statističkih podataka: Stjepan Vrančić
 • Voditeljica pisarnice za izvršenje kazni: Štefanija Akmačić
 • Voditelj Odjeljka za pomoćno tehničke poslove: Ante Pavić
 • Upraviteljica sudske pisarnice: Zdravka Ciglec