Ovršni i izvanparnični odjel

Predsjednik Ovršnog i Izvanparničnog odjela: Boris Ljubić, sudac

Zamjenik predsjednika Ovršnog i Izvanparničnog odjela: Petar Matić, sudac

 

Sjedište Suda:

 • Berislav Zaninović, sudac
 • Boris Ljubić, sudac
 • Branko Holzer, sudac
 • Marija Karadžole, sutkinja
 • Matko Jasprica, sudac
 • Petar Matić, sudac
 • Zorka Ćaćić-Zagrajski, sutkinja

 

 • Darja Volarević, viša sudska savjetnica
 • Lana Radišić Kolak, sudska savjetnica
 • Luka Bućan, sudski savjetnik
 • Marko Marinkić, sudski savjetnik
 • Nives Tkalec Jokić, viša sudska savjetnica
 • Robert Znamenaček, viši sudski savjetnik - specijalist
 • Sandra Reškov, viša sudska savjetnica

 

Stalna služba u Samoboru:

 • Darko Župančić, sudac
 • Dijana Vrkljan, sutkinja
 • Dubravko Facko, sudac

 

 • Almir Travljanin, viši sudski savjetnik - specijalist
 • Josip Brekalo, viši sudski savjetnik

 

Stalna služba u Zaprešiću:

 • Maja Sarić, sutkinja
 • Mirjana Šarac Kočiš, sutkinja