Parnični odjel

Predsjednica Parničnog odjela: Marija Orošić Kranjčec, sutkinja

Zamjenik predsjednice Parničnog odjela: Berislav Zaninović, sudac

 

Sjedište Suda:

 • Berislav Zaninović, sudac
 • Ivana Šeparović Bradvica, sutkinja
 • Ivo Đuratović, sudac
 • Marija Orošić Kranjčec, sutkinja
 • Marina Nikolić, sutkinja
 • Martina Klanac, sutkinja
 • Morena Šporčić Beti, sutkinja
 • Nives Grubišić Đogić, sutkinja

 

 • Ivona Elez, viša sudska savjetnica - specijalist

 

Stalna služba u Jastrebarskom:

 • Dragica Sirovica Hranilović, sutkinja
 • Silvana Godrijan, sutkinja

 

Stalna služba u Samoboru:

 • Ines Golešić Plašić, sutkinja
 • Mirela Crnjak, sutkinja
 • Gordana Mirosavljević, sutkinja

 

Stalna služba u Zaprešiću:

 • mr. sc. Zvonimir Dodig, sudac