Ured predsjednika

 • Sutkinja ovlaštena za obavljanje poslova sudske uprave: Marija Karadžole, sutkinja
 • Zamjenik predsjednice suda: Darko Župančić, sudac
 • Upraviteljica Ureda predsjednice suda: Inga Landeka
 • Ravnateljica sudske uprave: Kata Kraljičković
 • Voditeljica Stalne službe u Jastrebarskom: Dragica Sirovica Hranilović, sutkinja
 • Voditelj Stalne službe u Samoboru: Darko Župančić, sudac
 • Voditeljica stalne službe u Zaprešiću: Mirjana Šarac Kočiš, sutkinja
 • Glasnogovornica suda: Marija Orošić Kranjčec, sutkinja
 • Sudac - povjerljivi savjetnik: Jasmina Sabađija, sutkinja
 • Službenik za informiranje: Robert Znamenaček, viši sudski savjetnik
 • Službenica za zaštitu osobnih podataka: Kata Kraljičković
 • Povjerljivi savjetnik: 
  • Anja Vidović, stručni suradnik u sudu, za sjedište Općinskog suda u Novom Zagrebu i Stalnu službu u Jastrebarskom
  • Ljubomir Svalina, sudski ovršitelj, za sjedište Općinskog suda u Novom Zagrebu i Stalnu službu u Jastrebarskom
  • Gordana Balja, ovlašteni ZK referent, za Stalnu službu Zaprešić
  • Josip Brekalo, viši sudski savjetnik, za Stalnu službu Samobor
 • Ovlaštenik zaštite na radu: Ljubomir Svalina
 • Povjerenik za etiku: Ljubomir Svalina
 • Povjerljiva osoba za unutarnje prijavljivanje nepravilnosti: Elvira Pankasz
 • Zamjenik povjerljive osobe: Stjepan Vrančić
 • Ovlaštenik za provođenje zaštite na radu: Ljubomir Svalina, Dino Vlahov, Ante Pavić
 • Osoba zadužena za sustavno gospodarenje energijom: Stjepan Vrančić
Ustrojstvene jedinice ureda predsjednika suda
 • Ravnateljica sudske uprave: Kata Kraljičković
 • Voditeljica Pododsjeka za ljudske potencijale: Mirjana Korak
 • Voditeljica Odjeljka za materijalno - financijske poslove: Vlasta Vraneković
 • Voditelj Odsjeka za informatičku podršku i obradu statističkih podataka: Stjepan Vrančić
 • Voditelj Odjeljka za pomoćno tehničke poslove: Ante Pavić