Ustrojstvene jedinice suda

1. URED PREDSJEDNIKA

     1.1. PODODSJEK ZA LJUDSKE POTENCIJALE
     1.2. PISARNICA SUDSKE UPRAVE

     1.3. ODJELJAK ZA MATERIJALNO FINANCIJSKO POSLOVANJE
     1.4. ODSJEK ZA INFORMATIČKU PODRŠKU I OBRADU STATISTIČKIH PODATAKA
     1.5. ODJELJAK ZA POMOĆNO TEHNIČKE POSLOVE

2. SUDSKA PISARNICA
     2.1. ZAJEDNIČKE SUDSKE PISARNICE

          2.1.1. PRIJEMNO-OTPREMNA PISARNICA
          2.1.2. PISARNICA PRIJEPISA
          2.1.3. PISARNICA ZA IZVRŠENJE KAZNI
          2.1.4. POSEBNA SUDSKA PISARNICA (ARHIVA)

     2.2. POSEBNE SUDSKE PISARNICE

3. SUDSKI ODJELI

     3.1. PARNIČNI ODJEL
     3.2. OVRŠNI I IZVANPARNIČNI ODJEL
     3.3. PREKRŠAJNI ODJEL
     3.4. KAZNENI ODJEL
     3.5. ZEMLJIŠNOKNJIŽNI ODJEL
     3.6. ODJEL ZA PRAĆENJE EUROPSKIH PROPISA I SUDSKE PRAKSE SUDA EUROPSKE UNIJE I EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA TE PRAĆENJE DOMAĆE SUDSKE PRAKSE
     3.7. OBITELJSKI ODJEL

4. SLUŽBA ZA MIRENJE