Ustrojstvene jedinice suda

1. URED PREDSJEDNIKA

1.1. PODODSJEK ZA LJUDSKE POTENCIJALE

1.2. ODJELJAK ZA MATERIJALNO FINANCIJSKO POSLOVANJE

1.3. ODSJEK ZA INFORMATIČKU PODRŠKU I OBRADU STATISTIČKIH PODATAKA

1.4. ODJELJAK ZA POMOĆNO TEHNIČKE POSLOVE

 

2. SUDSKA PISARNICA

2.1. ZAJEDNIČKE SUDSKE PISARNICE

    2.1.1. PRIJEMNO-OTPREMNA PISARNICA

    2.1.2. PISARNICA PRIJEPISA

2.2. POSEBNE SUDSKE PISARNICE

 

3. SUDSKI ODJELI

3.1. PARNIČNI ODJEL

3.2. OVRŠNI I IZVANPARNIČNI ODJEL

3.3. PREKRŠAJNI ODJEL

3.4. KAZNENI ODJEL

3.5. ZEMLJIŠNOKNJIŽNI ODJEL

3.6. ODJEL ZA PRAĆENJE EUROPSKIH PROPISA I SUDSKE PRAKSE SUDA EUROPSKE UNIJE I EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA TE PRAĆENJE DOMAĆE SUDSKE PRAKSE

3.7. OBITELJSKI ODJEL

 

4. SLUŽBA ZA MIRENJE