Uplate na depozitni račun suda

Žiro račun sudskog depozita

Broj žiro računa sudskog depozita

HR37 23900011300029968

- Uplata za sudsko vještačenje, očevidi, sudska dostava, jamčevina

OBAVEZNO UPISATI POZIV NA BROJ: primjer P-1200/15

  • 301 - šifra predmeta
  • 1200 - broj spisa
  • 15 - godina spisa

00 : model

301-1200-15 : poziv na broj

Tablica sa oznakama predmeta i njihovim šiframa
OZNAKA PREDMETA ŠIFRA OZNAKA PREDMETA ŠIFRA OZNAKA PREDMETA ŠIFRA OZNAKA PREDMETA ŠIFRA
P 301 O 201 K 401 Z 501
P Ob 311 R1 211 Km 411 Zs 511
Pl 321 R1-eu 221 Kmp 421 Rz 521
Pn 331 R1-Ob 231 Kr 431 Su 601
Psp 341 PuR 241 Kv 441 Ov-I 651
Pr 351 R2 251 Kov 451 Mir 701
Ps 361 Ovr 101 PuK 471 Pom 801
Povrv 371 Ovrv 111 Pom-eu 811
PuP 381 PuOVR 121
P-eu 391 Ovr-eu 131
OvrOb 141
Sp 151
Uplate predujma - depozita iz inozemstva

Na doznaci se za model obavezno upisuje broj 00 ( HR00), stranka treba navesti poziv na broj predmeta prema šiframa predmeta u gore navedenoj tablici, a uplatu izvršiti na Hrvatsku poštansku banku: HPB - Jurišićeva 4, Zagreb

SWIFT CODE: HPB ZHR 2X

IBAN CODE: 37 23900011300029968

Uplate na Državni proračun RH

Broj računa : HR12 10010051863000160

Kod uplate u državni proračun, također se koriste šifre u gore navedenoj tablici

Primjeri za uplatu na državni proračun

Primjer: sudska pristojba za Ovr-588/15

  • HR64 5045-48769-10358815

DRŽAVNE SUDSKE PRISTOJBE

  • model: HR64
  • poziv na broj: 5045-48769-šifra, spis i godina bez razmaka

NOVČANE KAZNE ZA KAŽNJIVA DJELA, ODUZETA IMOVINSKA KORIST I TROŠKOVI POSTUPKA

  • model: HR64
  • poziv na broj: 6084-48769-šifra, spis i godina bez razmaka

OSTALI DRŽAVNI PRIHODI

  • model: HR64
  • poziv na broj: 7129-48769-šifra, spis i godina bez razmaka

Ovdje možete preuzeti pdf o uplatama pristojbi