Apostille

APOSTILLE
OVJERE ISPRAVA NAMIJENJENIH UPORABI U INOZEMSTVUDa bi se proveo postupak ovjere potrebno je:
 

1. Ispuniti molbu za ovjeru kojoj ćete priložiti izvornik i fotokopiju isprave za koju tražite ovjeru,

2. Za svaki izvornik isprave priložiti 50,00 kn državnih biljega, a za svaki prijevod izvornika 60,00 kn državnih biljega.Pristojba se naplaćuje u državnim biljezima.


Molbe za provedbu postupka ovjere zaprimaju se:

Ponedjeljkom, utorkom, četvrtkom i petkom od 8:15 do 10:15 i od 11:15 do 13:30 sati.


Sve molbe zaprimljene tijekom radnog dana obradit će se tijekom istog, a preuzeti se mogu tijekom slijedećeg radnog dana u radnom vremenu za prijem stranaka.
 

OVDJE možete preuzeti Molbu za ovjeru dokumenta.

VAŽNA OBAVIJEST

 

Informacije Europske komisije i država članica Europske unije o sadržaju Uredbe o javnim ispravama (članak 21.) – zajednički tekst

 

 

Informacije o optjecaju određenih javnih isprava među državama članicama

 

U skladu s Uredbom EU-a kojom se promiče slobodno kretanje građana, od 16. veljače 2019. unutar EU-a određene se javne isprave i njihove ovjerene preslike izuzimaju od legalizacije i formalnosti u pogledu apostilla. Za određene isprave (vidjeti podebljano u nastavku) možete zatražiti višejezični standardni obrazac kako ih ne biste morali prevoditi, a ovjereni prijevod iz bilo koje države članice EU-a u svakom se slučaju mora prihvatiti.

Izuzeće od legalizacije i formalnosti u pogledu apostilla primjenjuje se samo na isprave i njihove ovjerene preslike koje su izdala javna tijela države članice i koje su podnesene javnim tijelima druge države članice.

Također, izuzeće se primjenjuje samo na isprave kojima se potvrđuje jedna ili više činjenica navedenih u nastavku. Podebljanim slovima naznačene su isprave za koje postoji višejezični standardni obrazac. Uzmite u obzir da se svi obrasci ne izdaju u svim državama članicama.

rođenje

smrt

činjenica da je osoba živa

ime

sklapanje braka, sposobnost za sklapanje braka i bračno stanje

razvod, zakonska rastava ili poništenje braka

registrirano partnerstvo, sposobnost za sklapanje registriranog partnerstva i status registriranog partnerstva

razvrgnuće registriranog partnerstva, zakonska rastava ili poništenje registriranog partnerstva

roditeljstvo ili posvojenje

prebivalište i/ili boravište

državljanstvo

nepostojanje kaznene evidencije

kandidiranje ili glasanje na izborima za Europski parlament ili na lokalnim izborima u drugoj državi članici

 

Republika Hrvatska primjenjuje Uredbu o javnim ispravama na sljedeće isprave:

1. rodni list

2. smrtni list

3. vjenčani list

4. potvrda o slobodnom bračnom stanju

5. potvrda o životnom partnerstvu

6. uvjerenje o prebivalištu i/ili boravištu

7. potvrda o nepostojanju kaznene evidencije

8. potvrda za kandidiranje ili glasanje na izborima za Europski parlament ili na lokalnim izborima u drugoj državi članici

Isprave broj 1-5 izdaju matični uredi, ispravu broj 6 izdaju policijske postaje, ispravu broj 7 izdaje Ministarstvo pravosuđa, a ispravu broj 8 izdaje Ministarstvo uprave.

Naime, središnja tijela za primjenu Uredbe o javnim ispravama na području Republike Hrvatske u okviru propisanih djelokruga, odnosno za javne isprave iz svoje nadležnosti, jesu Ministarstvo pravosuđa, Ministarstvo uprave i Ministarstvo unutarnjih poslova.

Nadalje, na području Europske unije riječ je o:

–             ispravama koje je izdao sud ili službenik suda

–             upravnim ispravama

–             javnobilježničkim ispravama

–             službenim potvrdama koje su stavljene na privatne isprave

–             diplomatskim i konzularnim ispravama.

Višejezični standardni obrazac može se upotrijebiti samo u drugoj državi članici te se mora podnijeti zajedno s javnom ispravom kojoj je priložen.

Ako država članica dopušta predočenje ovjerene preslike javne isprave umjesto izvornika, tijela te države članice moraju prihvatiti ovjerenu presliku iz države članice u kojoj je javna isprava izdana.

Više informacija o Uredbi s višejezičnim standardnim obrascima možete pronaći na Europskom portalu e-pravosuđe: https://beta.e-justice.europa.eu/551/EN/public_documents

 

 PREUZMI OBAVIJEST MPRH.PDF

 

VAŽNA OBAVIJEST!!!
 

Informacije Europske komisije i država članica Europske unije o sadržaju Uredbe o javnim ispravama (članak 21.) – zajednički tekst

 

 

Informacije o optjecaju određenih javnih isprava među državama članicama

 

U skladu s Uredbom EU-a kojom se promiče slobodno kretanje građana, od 16. veljače 2019. unutar EU-a određene se javne isprave i njihove ovjerene preslike izuzimaju od legalizacije i formalnosti u pogledu apostilla. Za određene isprave (vidjeti podebljano u nastavku) možete zatražiti višejezični standardni obrazac kako ih ne biste morali prevoditi, a ovjereni prijevod iz bilo koje države članice EU-a u svakom se slučaju mora prihvatiti.

Izuzeće od legalizacije i formalnosti u pogledu apostilla primjenjuje se samo na isprave i njihove ovjerene preslike koje su izdala javna tijela države članice i koje su podnesene javnim tijelima druge države članice.

Također, izuzeće se primjenjuje samo na isprave kojima se potvrđuje jedna ili više činjenica navedenih u nastavku. Podebljanim slovima naznačene su isprave za koje postoji višejezični standardni obrazac. Uzmite u obzir da se svi obrasci ne izdaju u svim državama članicama.

rođenje

smrt

činjenica da je osoba živa

ime

sklapanje braka, sposobnost za sklapanje braka i bračno stanje

razvod, zakonska rastava ili poništenje braka

registrirano partnerstvo, sposobnost za sklapanje registriranog partnerstva i status registriranog partnerstva

razvrgnuće registriranog partnerstva, zakonska rastava ili poništenje registriranog partnerstva

roditeljstvo ili posvojenje

prebivalište i/ili boravište

državljanstvo

nepostojanje kaznene evidencije

kandidiranje ili glasanje na izborima za Europski parlament ili na lokalnim izborima u drugoj državi članici

 

Republika Hrvatska primjenjuje Uredbu o javnim ispravama na sljedeće isprave:

1. rodni list

2. smrtni list

3. vjenčani list

4. potvrda o slobodnom bračnom stanju

5. potvrda o životnom partnerstvu

6. uvjerenje o prebivalištu i/ili boravištu

7. potvrda o nepostojanju kaznene evidencije

8. potvrda za kandidiranje ili glasanje na izborima za Europski parlament ili na lokalnim izborima u drugoj državi članici

Isprave od 1-5 izdaju matični uredi, ispravu pod 6 izdaju policijske postaje, a isprave od 7-8 izdaje Ministarstvo pravosuđa. Naime, središnja tijela za primjenu Uredbe o javnim ispravama na području Republike Hrvatske su Ministarstvo pravosuđa, Ministarstvo uprave i Ministarstvo unutarnjih poslova.

Nadalje, na području Europske unije riječ je o:

–             ispravama koje je izdao sud ili službenik suda

–             upravnim ispravama

–             javnobilježničkim ispravama

–             službenim potvrdama koje su stavljene na privatne isprave

–             diplomatskim i konzularnim ispravama.

Višejezični standardni obrazac može se upotrijebiti samo u drugoj državi članici te se mora podnijeti zajedno s javnom ispravom kojoj je priložen.

Ako država članica dopušta predočenje ovjerene preslike javne isprave umjesto izvornika, tijela te države članice moraju prihvatiti ovjerenu presliku iz države članice u kojoj je javna isprava izdana.

Više informacija o Uredbi s višejezičnim standardnim obrascima možete pronaći na Europskom portalu e-pravosuđe: https://beta.e-justice.europa.eu/551/EN/public_documents

 

 

PREUZMI OBAVIJEST MPRH.PDF