Nadležnost Općinskog suda u Splitu

Općinski sud u Splitu nadležan je za područje općina: Bol, Dicmo, Dugi Rat, Dugopolje, Hrvace, Jelsa, Klis, Lećevica, Marina, Milna, Muć, Nerežišća, Okrug, Otok, Podstrana, Postira, Prgomet, Primorski Dolac, Pučišća, Seget, Selca, Sućuraj, Sutivan, Šestanovac, Šolta i Zadvarje te gradova: Hvar, Kaštela, Komiža, Omiš, Sinj, Solin, Split, Supetar, Stari Grad, Trilj, Trogir, Vis i Vrlika.

Stalna služba u Sinju nadležna je za područje općina: Dicmo, Hrvace, Otok, Sinj te gradova Sinj, Trilj i Vrlika

Stalna služba u Supetru nadležna je za područje općina: Bol, Milna, Nerežišća, Postira, Pučišća, Selca, Sutivan,  te grada Supetra.

Stalna služba Starom Gradu nadležna je za područje općina: Jelsa, Sućuraj te gradova Hvar i Stari Grad,

Stalna služba u Trogiru nadležna je za područje općina: Marina, Seget, Okrug te grada Trogira.