Uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak

Uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak dokazuje da:

 • nije doneseno pravomoćno rješenje o provođenju istrage
 • ne postoji potvrđena optužnica
 • nije donesena presuda o izdavanju kaznenog naloga
 • nije donesena nepravomoćna presuda.

Uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak možete dobiti:

 • preko sustava e-Građani
 • u općinskom sudu. 

Zahtjev za izdavanje uvjerenja možete podnijeti osobno ili, u slučaju vaše spriječenosti, može ga podnijeti druga osoba kojoj ste dali punomoć, a na kojoj potpis mora biti ovjeren kod javnog bilježnika ili hrvatskog veleposlanstva ili konzularnog ureda RH u zemlji u kojoj se osoba nalazi.   

Uvjerenja izdaju svi općinski sudovi i njihove stalne službe neovisno o mjestu vašeg prebivališta, odnosno sjedišta.

Iznimno, za uporabu ovog uvjerenja u inozemstvu u sudu možete zatražiti izdavanje uvjerenja potpisanog od ovlaštenog službenika s pečatom suda.
  

 

Uvjerenja se izdaju u prizemlju zgrade suda u vremenu:

 

 Radnim danom:   08.00 - 10.15 i 11.15 - 13.30
 • Za ostala pitanja, molimo kontaktirajte sud na telefon (+385 21) 755-622.
Potrebna dokumentacija

Za izdavanje uvjerenja da se protiv vas ne vodi kazneni postupak potrebno je:

 • ispuniti jedan primjerak obrasca zahtjeva za izdavanje uvjerenja (Obrazac br. 9 - možete ga preuzeti u rubrici Dokumenti)
 • priložiti punomoć ako se uvjerenje traži za drugu osobu
 • predočiti osobnu iskaznicu ili ovjerenu presliku osobne iskaznice osobe za koju se traži uvjerenje i osobe kojoj je dana punomoć
 • platiti sudsku pristojbu u iznosu od 30 kuna u državnim biljezima ili priložiti potvrdu o uplati putem internet bankarstva, ako niste oslobođeni od plaćanja sudskih pristojbi. Ako plaćate putem Internet bankarstva, podatke potrebne za uplatu možete pronaći na mrežnoj stranici e-Oglasna ploča sudova
 • zahtjev pravne osobe predaje, potpisuje i ovjerava pečatom osoba ovlaštena za zastupanje pravne osobe