Parnični odjel

  • Predsjednica parničnog odjela:  Zrinka Tironi
  • Zamjenica predsjednice parničnog odjela: Željko Gusić

 

  • Suci i sutkinje Parničnog odjela:

  Maja Anušić

  Sanja Bikić

  Željko Borić

  Anto Božinović 

  Nana Čatipović

  Irma Dujić

  Jelena Lončar

  Tihana Lovrić

  Dunja Ljubičić

  Branko Malenica

  Miro Maslać

  Josip Mrkonjić

  Ljiljana Mustapić

  Sandi Petričić

  Julijana Ponoš

  Joso Puljić

  Dragan Ramljak

  Vica Roščić

  Živomir Topić

  Maja Vukmir