Radni odjel

  • Predsjednica Radnog odjela: Jerka Kovačić Garac
  • Zamjenica predsjednice odjela: Katica Bojčić Vidović

 

  • Sutkinje Radnog odjela:

Snježana Cvitanović

Ivana Erceg Ćurić

Jelena Kvarantan Karuza

Eneja Stejskal Kanazir

 

  • Sutkinje izmiritelji:

 Katica Bojčić Vidović

Jerka Kovačić Garac

Jelena Kvarantan Karuza

 

  • Povjerenik za mirenje: Ivana Papić Jurić
  • Voditelj radne pisarnice i upisničar: Ivana Jugović