Građanski odjel

Građanski odjel

Predsjednik građanskog odjela:

Ana Brgles Keser

e-mail: Ana.Brgles@ospu.pravosudje.hr

 

Zamjenik predsjednika građanskog odjela:

Helena Božović Sladaković

e-mail: Helena.Bozovic@ospu.pravosudje.hr

 

Suci građanskog odjela:

Mirna Mačešić - Biscuoli

Andrijana Modrušan

Mirjana Sinčić Kocijančić

Tamara Došen

Saša Javoran

Helena Božović Sladaković

Nataša Horvat

Daniela Subotić Biondić

Milena Blagonić

Roberto Uggeri

Alessandra Gržinić Matika

Ana Brgles Keser

Izabela Barbić

Tamara Dagostin Mušković

Elena Vukotić

 

Viši sudski savjetnici specijalisti građanskog odjela:

Zrinka Rudan

Goran Lipljan

 

Viši sudski savjetnici građanskog odjela:

Tina Aflić

 

Sudski savjetnici:

Sanja Vukojević Kučerka

Ana Marija Bartolić

Samantha Janko

Ksenija Bistre

 

Stručni suradnik u sudu :

 Sabina Morosini Turčinović