Kaznena pisarnica

PRIMANJE STRANAKA (čl. 42. st.1. Sudskog poslovnika)

Stranke, njihovi punomoćnici i zastupnici i druge osobe koje dolaze nepozvane u sud radi traženja obavijesti, razgledavanja, fotografiranja, preslikavanja i prijepisa spisa, dobivanja službenih potvrda i slično primaju se u vrijeme utvrđeno rasporedom poslova.
 

OBAVJEŠTAVANJE STRANAKA O PREDMETU

(čl. 43. st.1.- 4.Sudskog poslovnika)
Stranke, njihove punomoćnike i zastupnike o stanju predmeta obavještava službenik sudske pisarnice na osnovi podataka iz upisnika i spisa. Obavijest će se ograničiti na podatke o stadiju postupka i sucima pojedincima, predsjednicima vijeća, članovima vijeća i sudskim savjetnicima kojima je predmet dodijeljen u rad. Pri davanju obavijesti zabranjeno je davati izjave o pravilnosti pojedinih sudskih radnji, kao i o vjerojatnom ishodu postupka. Obavijesti se mogu davati telefonom, elektroničkom poštom i u pisanom obliku.

Stranke mogu i same putem interneta obaviti uvid u podatke o predmetu putem aplikacije e-Predmet
    

Radno vrijeme za primanje stranaka i izdavanje uvjerenja da se ne vodi kazneni postupak :

-           ponedjeljak srijeda i petak od 08,30 do 11,00 sati .

 

Kaznena pisarnica Općinskog suda u Puli - Pola izdaje uvjerenje DA SE NE VODI 

kazneni postupak protiv fizičke ili pravne osobe.

 

Za izdavanje uvjerenja potrebno je ispuniti obrazac.

 

 

Uvjerenje se izdaje uz predočenje original važeće osobne iskaznice.

    

Zahtjev za izdavanje uvjerenja možete podnijeti osobno ili, u slučaju vaše spriječenosti, može ga podnijeti druga osoba kojoj ste dali punomoć, a na kojoj potpis mora biti ovjeren kod javnog bilježnika ili hrvatskog veleposlanstva ili konzularnog ureda RH u zemlji u kojoj se osoba nalazi.  

 

Dakle, druga osoba mora imati :

   1.Original punomoći ovjerenu kod javnog bilježnika ili hrvatskog veleposlanstva ili konzularnog ureda RH u zemlji u kojoj se osoba nalazi

   2.Vašu original osobnu iskaznicu ili Vašu ovjerenu preslik osobne iskaznice kod javnog bilježnika.

 

Osobe koje traže izdavanje uvjerenja plaćaju sudsku pristojbu u državnim biljezima u iznosu od 30,00 kn za svaku izdanu potvrdu.

 

 

 

 

Pristojba se NE NAPLAĆUJE u slučaju kada se potvrda traži za

 

zasnivanje radnog odnosa

ostvarivanja prava na dohodak za djecu

ostvarivanja prava iz zdravstvenog, invalidskog ili mirovinskog osiguranja

ostvarivanja prava na socijalnu zaštitu

 

 

Uvjerenje se može dobiti i putem sustava e-građani.

 

E-mailkaznena.pisarnica@ospu.pravosudje.hr