Prijemna pisarnica

Stranke, njihovi punomoćnici i zastupnici i druge osobe koje dolaze nepozvane u sud radi traženja obavijesti, razgledavanja, fotografiranja, preslikavanja i prijepisa spisa, dobivanja službenih potvrda i slično primaju se u vrijeme utvrđeno rasporedom poslova.

Stranke, njihove punomoćnike i zastupnike o stanju predmeta obavještava službenik sudske pisarnice na osnovi podataka iz upisnika i spisa. Obavijest će se ograničiti na podatke o stadiju postupka i sucima pojedincima, predsjednicima vijeća, članovima vijeća i sudskim savjetnicima kojima je predmet dodijeljen u rad. Obavijesti se mogu davati telefonom, elektroničkom poštom i u pisanom obliku. Pri davanju obavijesti zabranjeno je davati izjave o pravilnosti pojedinih sudskih radnji, kao i o vjerojatnom ishodu postupka.

Stranke mogu same putem interneta obaviti uvid u podatke o predmetu putem aplikacije e-Predmet. 

 

Prijemne pisarnice primaju stranke i zaprimaju pismena svakim radnim danom od

08,00 do 10,00 i od 11:30 do 15 sati u SOBI 1/B.

 

Prijemne pisarnice primaju odvjetnike i zaprimaju njihova pismena svakim radim danom od

08,00 do 15,00 sati.

Dnevni odmor koristi se od 10,30 - 11,00 sati.