Prekršajni odjel

Prekršajni odjel

Predsjednik prekršajnog odjela:

Damir Šurina

e-mail: Damir.Surina@psro.pravosudje.hr

 

Zamjenik Predsjednika prekršajnog  odjela:
Tatjana Japundžić Prović
e-mail: Tatjana.JapundzicProvic@pspu.pravosudje.hr

 

Suci prekršajnog odjela:

Tatjana Japundžić Prović

Ljiljana Božina

Sanja Dittrich Glumac

Damir Šurina

Ana Cvečić Hoxha