Izvanparnična i ostavinska pisarnica

PRIMANJE STRANAKA (čl. 42. st.1. Sudskog poslovnika)

Stranke, njihovi punomoćnici i zastupnici i druge osobe koje dolaze nepozvane u sud radi traženja obavijesti, razgledavanja, fotografiranja, preslikavanja i prijepisa spisa, dobivanja službenih potvrda i slično primaju se u vrijeme utvrđeno rasporedom poslova.
 

OBAVJEŠTAVANJE STRANAKA O PREDMETU

(čl. 43. st.1.- 4.Sudskog poslovnika)
Stranke, njihove punomoćnike i zastupnike o stanju predmeta obavještava službenik sudske pisarnice na osnovi podataka iz upisnika i spisa. Obavijest će se ograničiti na podatke o stadiju postupka i sucima pojedincima, predsjednicima vijeća, članovima vijeća i sudskim savjetnicima kojima je predmet dodijeljen u rad. Pri davanju obavijesti zabranjeno je davati izjave o pravilnosti pojedinih sudskih radnji, kao i o vjerojatnom ishodu postupka. Obavijesti se mogu davati telefonom, elektroničkom poštom i u pisanom obliku.

Stranke mogu i same putem interneta obaviti uvid u podatke o predmetu putem aplikacije e-Predmet


Radno vrijeme za primanje stranaka:


     -      PONEDJELJAK , SRIJEDA I PETAK od 08,30 – 11,00 sati

E- mail : ostavinska.izvanparnicna.pisarnica@ospu.pravosudje.hr