Parnična pisarnica

PRIMANJE STRANAKA (čl. 42. st.1. Sudskog poslovnika)

Stranke, njihovi punomoćnici i zastupnici i druge osobe koje dolaze nepozvane u sud radi traženja obavijesti, razgledavanja, fotografiranja, preslikavanja i prijepisa spisa, dobivanja službenih potvrda i slično primaju se u vrijeme utvrđeno rasporedom poslova.

OBAVJEŠTAVANJE STRANAKA O PREDMETU

(čl. 43. st.1.- 4.Sudskog poslovnika)


Stranke, njihove punomoćnike i zastupnike o stanju predmeta obavještava službenik sudske pisarnice na osnovi podataka iz upisnika i spisa.

Obavijest će se ograničiti na podatke o stadiju postupka i sucima pojedincima, predsjednicima vijeća, članovima vijeća i sudskim savjetnicima kojima je predmet dodijeljen u rad.

Pri davanju obavijesti zabranjeno je davati izjave o pravilnosti pojedinih sudskih radnji, kao i o vjerojatnom ishodu postupka.

Obavijesti se mogu davati telefonom, elektroničkom poštom i u pisanom obliku.

Stranke mogu i same putem interneta obaviti uvid u podatke o predmetu putem aplikacije e-Predmet

 

 Redovno radno vrijeme za prijem stranaka

  •  ponedjeljak, srijeda i petak od 08,30 do 11,00 sati u sobi 1c

 

          

  Parnična pisarnica Općinskog suda u Puli - Pola izdaje potvrde da nije

pokrenuta brakorazvodna parnica a koja služi građanima u svrhu ostvarivanja svojih

prava u  zemlji i inozemstvu (npr. pravo na talijansku i porodičnu mirovinu, prijave

boravka u stranoj državi i ostalo).

            

             Za izdavanje potvrde potrebno je ispuniti zamolbu. Ako je brak sklopljen prije

 1978., zamolba ide na provjeru u građansku pisarnicu Županijskog suda u Puli - Pola, a zatim

 se u parničnoj pisarnici Općinskog suda u Puli - Pola, nakon provjere, izdaje potvrda.

 

             Za zamolbu kojom se traži izdavanje uvjerenja plaća se 10,00 kn pristojbe u

 državnim biljezima.

             Za uvjerenje plaća se pristojba od 20,00 kn u državnim biljezima.

 

             Napomena:

             Za zamolbu kojom se traži uvjerenja radi ostvarivanja prava na dodatak za djecu

 ili radi ostvarivanja prava iz zdravstvenog, invalidskog ili mirovinskog osiguranja, ili radi

 socijalne zaštite i za samo uvjerenje, ne plaća se pristojba.

 

E-mail : parnicna.pisarnica@ospu.pravosudje.hr