Podaci o načinu plaćanja sudske pristojbe

Podaci o načinu plaćanja sudske pristojbe

Podaci o načinu plaćanja sudske pristojbe:

PRIMATELJ: Državni proračun Republike Hrvatske

MODEL:        HR64

BROJ RAČUNA PRIMATELJA: HR1210010051863000160

POZIV NA BROJ ODOBRENJA: 5045-4237-OIB (predlagatelja)

 

Podaci o načinu plaćanja sudske pristojbe ukoliko se uplata vrši iz inozemstva:

Hrvatska narodna banka, Zagreb, Trg hrvatskih velikana 3

SWIFT CODE: NBHRHR2X

KORISNIK: Ministarstvo financija Republike Hrvatske – Državni proračun

IBAN CODE: HR1210010051863000160

MODEL: HR64

POZIV NA BROJ: 5045-4237-OIB

 

Napomena:

 

  • U državnim biljezima pristojbe se mogu platiti ako je iznos pristojbi manji od 100,00 kuna (čl. 5. st. 6. Zakona o sudskim pristojbama, Narodne novine, broj 118/2018). 

 

  • Ako se prijedlog za upis prava vlasništva podnese nakon isteka roka od 60 dana od dana stjecanja uvjeta za upis tog prava, plaća se pristojba u peterostrukom iznosu propisane pristojbe (za podnesak i za upis) - Tar. br. 14. st. 3. i Tar. br. 15. st. 5. Uredbe o Tarifi sudskih pristojbi, Narodne novine, broj 53/2019.