Upute za podnošenje prijedloga za upis

Upute za podnošenje prijedloga za upis

Prijedlog za upis podnosi se elektronički, putem javnog bilježnika i odvjetnika, kao ovlaštenih korisnika informacijskog sustava u primjeni u poslovanju suda, ili putem sustava e-Građani, u pisanom obliku neposredno ili putem ovlaštenog pružatelja poštanskih usluga, s time da je zemljišnoknjižni sud dužan zaprimiti svaki prijedlog bez obzira na to je li prikladan da se po njemu provede upis (čl. 105. st. 1. Zakona o zemljišnim knjigama, Narodne novine, broj 63/2019).

Sukladno odredbi čl. 7. Zakona o sudskim pristojbama (Narodne novine, broj 118/2018) za zemljišnoknjižne upise za koje je podnesak podnesen u elektroničkom obliku sukladno posebnim propisima putem informacijskog sustava u primjeni u poslovanju suda, pristojba se plaća u trenutku njihova podnošenja u visini polovice propisanog iznosa pristojbe utvrđene Uredbom o Tarifi sudskih pristojbi.


Prednosti podnošenja e-prijedloga za upis putem ovlaštenih korisnika informacijskog sustava su:

  • nije potrebno odlaziti u zemljišnoknjižne odjele općinskih sudova čime se izbjegava čekanje u redovima;
  • omogućava se brže i jednostavnije poslovanje u zemljišnim knjigama te je sam postupak jeftiniji;
  • takav prijedlog može se podnijeti neovisno o tome na kojem zemljišnoknjižnom sudu se upis provodi;
  • uvođenjem ovlaštenih korisnika u zemljišnoknjižni postupak ostvaren je preduvjet za uvođenje obvezatnosti upisa u zemljišnu knjigu;
  • plombiranje prijedloga u zemljišnoj knjizi je moguće odmah po potpisivanju ugovora o kupoprodaji i drugih sklopljenih pravnih poslova čime se skraćuje vrijeme od trenutka sklapanja pravnog posla do podnošenja prijedloga za upis u zemljišnu knjigu, čime se osigurava pravna sigurnost;
  • smanjuje se broj nepotpunih prijedloga za upis u zemljišnu knjigu, a tim se smanjuje i broj odbijenih i odbačenih prijedloga za uknjižbu;
  • podnošenje prijedloga za upis moguće je u uredovno radno vrijeme javnobilježničkog ili odvjetničkog ureda svaki radni dan od 7-19 sati te subotom od 7-13 sati, dok zemljišnoknjižni odjel općinskog suda zaprima prijedloge za upis samo u uredovno radno vrijeme za primanje stranaka od ponedjeljka do petka.