Upute za podnošenje zahtjeva za izdavanje zemljišnoknjižnog izvatka (obrazac)

Upute za podnošenje zahtjeva za izdavanje zemljišnoknjižnog izvatka (obrazac)

Zemljišnoknjižni izvadak:

  • na zahtjev stranke može izdati svaki sud neovisno o mjesnoj nadležnosti za vođenje zemljišnih knjiga;
  • na zahtjev stranke mogu izdavati javni bilježnik ili odvjetnik, kao ovlašteni korisnik informacijskom sustava u primjeni u poslovanju suda na način propisan posebnih pravilnikom;
  • elektroničkim putem mogu ishoditi osobe koje imaju ovlaštenje za pristup putem sustava e-Građani (čl. 27. Zakona o zemljišnim knjigama, Narodne novine, broj 63/2019).

Napomena:

 

U Zemljišnoknjižnom odjelu Pula/Rovinj-Rovigno omogućeno je zatražiti putem e-maila zahtjeva (vidi poveznicu Kontakt e-mail): 

  • zemljišnoknjižni izvadak;
  • povijesni zemljišnoknjižni izvadak;
  • potvrdu o vlasništvu nekretnine;
  • ispis i prijepis iz zbirke isprava.