Korisne informacije / stranice / obavijesti

Obavijesti
Pravilnik o elektroničkoj komunikaciji

Dana 23. siječnja 2020. stupio je na snagu Pravilnik o elektroničkoj komunikaciji (NN 5/20, dalje: Pravilnik).

Članak 18. Pravilnika:
„(1) Ministar nadležan za poslove pravosuđa donijet će odluku o ispunjavanju tehničkih uvjeta za primjenu ovog Pravilnika na općinskim sudovima, županijskim sudovima, Visokom trgovačkom sudu Republike Hrvatske i Vrhovnom sudu Republike Hrvatske kada se za to ispune uvjeti.


(2) Do donošenja odluka iz stavka 1. ovoga članka vanjski korisnici nisu dužni podnositi podneske sudovima iz stavka 1. ovog članka u elektroničkom obliku u skladu s odredbama ovog Pravilnika i Zakona o parničnom postupku.


(3) Ministar nadležan za poslove pravosuđa donijet će odluku o ispunjavanju tehničkih uvjeta za izravno povezivanje sustava sa web servisom Sudskog registra, a kojom odlukom će biti definirano za koje pravne osobe će se dodjela prava pristupa sustavu, početak prava korištenja sustava i prestanak prava korištenja sustava vršiti temeljem podataka kojima raspolaže Sudski registar.


(4) Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o elektroničkoj komunikaciji u postupcima pred trgovačkim sudovima (»Narodne novine«, broj 12/18.)“

Reorganizacija Općinskog i Prekršajnog suda u Rijeci spajanjem i razdvajanjem postojećih sudova

Dana 1. siječnja 2019. godine stupio je na snagu novi Zakon o područjima i sjedištima sudova (NN 67/18) prema kojem dolazi do reorganizacije Općinskog i Prekršajnog suda u Rijeci spajanjem i razdvajanjem postojećih sudova.

Osniva se Općinski sud u Crikvenici (spojen s Prekršajnim sudom) koji obuhvaća Stalnu službu u Krku, Rabu te sjedište suda u Crikvenici .

Općinski sud u Rijeci (spojen s prekršajnim sudom) obuhvaća Stalne službe u Delnicama, Malom Lošinju i Opatiji te sjedište suda u Rijeci. 

Uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak

Od dana 19. lipnja 2017. moguće je dobiti uvjerenje o nekažnjavanju preko aplikacije e-Građani.

Više informacija možete pronaći na mrežnoj stranici sustava e-Građani