Uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak

Upute

Zahtjeve ispuniti u 1 primjerku za svako uvjerenje,
 
Uvjerenja se izdaju fizičkim i pravnim osobama neovisno o mjestu njihova prebivališta odnosno sjedišta, da se protiv istih vodi ili ne vodi kazneni postupak za kaznena djela koja se progone po službenoj dužnosti,
 
Zahtjeve pravne osobe predaje, potpisuje i ovjerava pečatom osoba ovlaštena za zastupanje te pravne osobe,

Sudska pristojba od 30,00 kn naplaćuje se u državnim biljezima, osim u slučajevima oslobođenja od plaćanja istih (u svrhu zaposlenja, ostvarivanja prava na dohodak za djecu, prava iz zdravstvenog, invalidskog i mirovinskog osiguranja, socijalnih prava i sl.) ili u slučaju ako je stranka zbog svog statusa oslobođena od plaćanja istih prema Zakonu o sudskim pristojbama,
 
Stranke podnose zahtjev osobnim dolaskom uz predočenje važeće osobne iskaznice ili druge osobe uz ovjerenu punomoć stranke za koju podižu uvjerenje,
 
Odvjetnici podnose zahtjeve uz odvjetničku punomoć i osobnu iskaznicu stranke ili ovjerenu presliku iste,
 
Željeni zahtjev - obrazac preuzmite na svoje računalo pritiskom na dokument te preuzeto ispunite čitko i uredno.

Preuzimanje
e-Građani

Podnošenje zahtjeva putem sustava e-Građani