Kontakti

Sjedište suda

Općinski sud u Rijeci
Žrtava fašizma 7
51000 Rijeka


Telefon suda:
051 355-555

Telefaks suda:
051 213-110


E-mail suda:
Opcinskisud.Rijeka@osri.pravosudje.hr

Ured predsjednika suda:
T: 051 355-540

Sudska uprava:
T: 051 355-618
F: 051 213-110
E: Pisarnica.sudske.uprave@osri.pravosudje.hr

Odjel za materijalno-financijsko poslovanje:
T: 051 355-632
F: 051 213-411
E: Racunovodstvo@osri.pravosudje.hr

Kaznena pisarnica:
T: 051 355-643
F: 051 215-171
E: Kaznena.pisarnica@osri.pravosudje.hr

Parnično-radna pisarnica -
parnične referade i pisarnica:

T: 051 355-641
T: 051 355-642
T: 051 355-669
F: 051 501-739
E: Parnicna.pisarnica@osri.pravosudje.hr

Izdvojeni objekti

Prekršajni odjel:

Užarska 3
51000 Rijeka

Odjel: 051 358-100
Pisarnica: 051 358-111
Telefaks: 051 315-858

E-mail: Prekrsajna.pisarnica@osri.pravosudje.hr

Parnični i izvanparnični odjel
- izvanparnične referade i pisarnica
:

Užarska 3
51000 Rijeka

Pisarnica: 051 358-121
Telefaks: 051 315-858
Telefaks: 051 321-716

E-mail: Ovrsno-izvanparnicna.pisarnica@osri.pravosudje.hr

Radni odjel:

Užarska 3
51000 Rijeka

Pisarnica: 051 358-112
Telefaks: 051 315-858
Telefaks: 051 501-739

E-mail: Parnicna.pisarnica@osri.pravosudje.hr

Ovršni odjel:

Frane Kurelca 3 / V. kat
51000 Rijeka

Pisarnica: 051 323-423
Pisarnica: 051 323-425
Sudski ovršitelji: 051 211-100
Telefaks: 051 321-716

E-mail: Ovrsno-izvanparnicna.pisarnica@osri.pravosudje.hr

Zemljišnoknjižni odjel:

Zadarska 1 / II.kat
51000 Rijeka

Telefoni:
051 660-254
051 660-257
051 215-472

Telefaks: 051 215-330

E-mail: Zemljisnoknjizni.odjel@osri.pravosudje.hr

Obnove zemljišnih knjiga:

Obnova zemljišne knjige k.o. Škalnica-nova:
Studena 4
51217 Klana

T: 051 424-905
F: 051 424-905

 

Obnova zemljišne knjige k.o. Trsat-Sušak:
Slavka Krautzeka 83
51000 Rijeka
(zgrada Likovne akademije)

T: 051 403-340
F: 051 455-622

 

Obnova zemljišne knjige k.o. Volosko:
Stubište Lipovica 3
51410 Opatija

T: 051 680-170

Stalne službe

Stalna služba u Delnicama
Tina Ujevića 1
51300 Delnice

T: 051 814-460
F: 051 814-430

E-mail: Pisarnica.Delnice@osde.pravosudje.hr

Stalna služba u Malom Lošinju
Riva Lošinjskih kapetana 14
51550 Mali Lošinj

T: 051 661-000
F: 051 661-038

E-mail: Pisarnica.MaliLosinj@osml.pravosudje.hr

Stalna služba u Opatiji
Maršala Tita 4
51410 Opatija

T: 051 741-040
F: 051 701-263

E-mail: Pisarnica.Opatija@osop.pravosudje.hr