Stalna služba u Malom Lošinju

Općinski sud u Rijeci
Stalna služba u Malom Lošinju
Riva Lošinjskih kapetana 14
51550 Mali Lošinj

T: 051 661-000
F: 051 661-038

Sudska uprava

Voditeljica Stalne službe u Malom Lošinju

Gordana Holer, sudac

 

Zamjenik voditeljice Stalne službe

Tomislav Stopar, sudac

Suci i sudski savjetnici

SUCI:

Gordana Holer

Tomislav Stopar

Vlado Pleše

 

 

 SUDSKI SAVJETNICI:

Viša sudska savjetnica-specijalist

Karolina Peloza

 

Viša sudska savjetnica

  Patricia Sablić Havić

Sudska pisarnica

Voditeljica zajedničke sudske pisarnice Stalne službe u Malom Lošinju

Ida Saganić 

 

Zamjenica voditeljice

Vida Komin

 

E: Pisarnica.MaliLosinj@osml.pravosudje.hr

Radno vrijeme

07:00 - 15:00

Uredovno radno vrijeme za prijam stranaka:

zajednička sudska pisarnica:
ponedjeljak, srijeda, četvrtak, petak: od 9:00 do 13:00 sati
utorak: od 10:30 do 14:30 sati

Zemljišnoknjižni odjel:
ponedjeljak, utorak, četvrtak, petak: od 9:00 do 14:00 sati
srijeda: od 9:00 do 11:00 sati