Stalna služba u Opatiji

Općinski sud u Rijeci
Stalna služba u Opatiji
Maršala Tita 4
51410 Opatija

T: 051 741-040
F: 051 701-263

Prekršajni odjel:
T: 051 499-569

Zemljišnoknjižni odjel:
T: 051 701-081
T: 051 701-529
T: 051 561-240
F: 051 701-529

Sudska uprava

Voditeljica Stalne službe u Opatiji

Renata Slavić, sudac

 

Zamjenica voditeljice Stalne službe

Lori Košak, sudac

Suci i sudski savjetnici

SUCI: 

Milena Ivančević

Vesna Katarinčić

Senka Kirša

Adriana Puž  

Renata Slavić

Lori Košak

Vesna Kišić

Denis Putić

Ana Župić

Tatjana Škorić Radaković

(privremeno upućena na rad na Europski sud pravde u Luxemburgu od 4. rujna 2018. godine do 13. kolovoza 2022. godine)

 

 

SUDSKI SAVJETNICI:

Viši sudski savjetnici-specijalisti:

Valerija Baričević Frković

Karolina Peloza
 
  

Viša sudska savjetnica

Aleksandra Rezg Brown

  

Sudski savjetnici

Karolina Dragojević

Sudska pisarnica

 Voditelj posebne sudske pisarnice Stalne službe u Opatiji

Vladimir Bister

 

Zamjenik voditelja

Arnold Marot

 

E: Pisarnica.Opatija@osop.pravosudje.hr