Ured predsjednika suda

SUTKINJA OVLAŠTENA ZA OBAVLJANJE POSLOVA SUDSKE UPRAVE
Gordana Denona-Kusijanović

ZAMJENIK SUTKINJE OVLAŠTENE ZA OBAVLJANJE POSLOVA SUDSKE UPRAVE
Robert Mihelj

Glasnogovornica suda
Katarina Bajčić Ivančević, sudac

Ravnateljica sudske uprave
Martina Kružić Smokrović

Kontakti

Telefoni:
Pisarnica sudske uprave:
(+385 51) 355-618

Ured predsjednice:
(+385 51) 355-540

Ured ravnateljice:
(+385 51) 355-619

Ured glasnogovornice:
(+385 51) 355-606

Telefaks:
(+385 51) 213-110

E-mail:
Pisarnica.sudske.uprave@osri.pravosudje.hr