Pružanje podrške žrtvama i svjedocima

O Odjelu za podršku žrtvama i svjedocima

Na Županijskom sudu u Rijeci 3. siječnja 2011. godine započeo je s radom Odjel za podršku žrtvama i svjedocima kao rezultat zajedničkog projekta Ministarstva pravosuđa i Programa Ujedinjenih naroda za razvoj (UNDP).

U Odjelu, osim djelatnica, podršku žrtvama i svjedocima pružaju i volonteri.

Podrška se pruža pri Županijskom i Općinskom sudu u Rijeci te pri Županijskom i Općinskom državnom odvjetništvu.

Zadaće Odjela su: 
I. Osiguravanje praktičnih informacija svjedocima, žrtvama i članovima obitelji
II. Pružanje emotivne podrške svjedocima i žrtvama prije, tijekom i nakon postupka
III. Standardizacija postupanja sa žrtvama i svjedocima
IV. Odabir, edukacija i koordinacija rada volontera koji će pružati podršku

Važno je istaknuti kako djelatnice i volonteri ne daju pravne savjete, ne provode psihološko savjetovanje ili psihoterapiju. Također, ne razgovaraju o sadržaju iskaza, a sva saznanja do kojih u svom radu dođu strogo su povjerljiva.

Podrška se pruža žrtvama i svjedocima, kao i članovima njihovih obitelji prije dolaska na sud, tijekom i nakon postupka. Već od trenutka primanja sudskog poziva stranke se mogu obratiti djelatnicama Odjela putem telefona ili osobno. Po njihovu dolasku, djelatnice Odjela/ volonteri dočekat će ih na ulazu i smjestiti u čekaonicu gdje će im u opuštenoj atmosferi dati odgovore na sva pitanja vezana uz osnove sudskog postupka te objasniti što mogu očekivati u sudnici. U slučaju da svjedok ili žrtva izrazi potrebu, djelatnik/ volonter može u sudnici biti u njihovoj pratnji. Također, djelatnice Odjela/ volonteri po potrebi će informirati žrtve/ svjedoke gdje se mogu obratiti za stručnu pomoć - psihološko savjetovanje, besplatnu pravnu pomoć i slično.

Već od trenutka primanja poziva žrtve, oštećenici i svjedoci mogu se obratiti djelatnicima Odjela putem telefona, e-maila ili osobno na adresi:

Odjel za podršku žrtvama i svjedocima
Županijski sud u Rijeci
Žrtava fašizma 7
51000 Rijeka
Soba 18/II 

Telefon: (+385 51) 355-645
Telefaks: (+385 51) 425-240
E-mail: podrska-svjedocima-ri@pravosudje.hr

Obrazac za prijavu volontera

Odjeli za podršku žrtvama i svjedocima