Nadležnost

Zakon o područjima i sjedištima sudova

Narodne novine 67/2018

 

Članak 2.

(1) Sjedišta i područja nadležnosti županijskih i općinskih sudova su:

 

Općinski sud u Rijeci za područje općina: Brod Moravice, Čavle, Fužine, Jelenje, Klana, Kostrena, Lokve, Lovran, Matulji, Mrkopalj, Mošćenička Draga, Ravna Gora, Skrad i Viškovo te gradova: Bakar, Cres, Čabar, Delnice, Kastav, Kraljevica, Mali Lošinj, Opatija, Rijeka i Vrbovsko.