Sredstva za rad

Osiguravaju se Državnim proračunom Republike Hrvatske

Na osiguranje sredstava za rad pravosudnih tijela primjenjuju se propisi koji se odnose na osiguranje sredstava za rad državnih tijela.

Sredstva za obavljanje redovne djelatnosti pravosudnih tijela obuhvaćaju:

 • sredstva za rashode za zaposlene,
 • sredstva za materijalne rashode i
 • sredstva za kapitalna ulaganja u zgrade i tehničku opremu.

Sredstva za posebne namjene za rad sudova obuhvaćaju:

 • sredstva za rad vježbenika,
 • sredstva za stručno usavršavanje sudaca, sudskih službenika i namještenika,
 • sredstva za namjenske troškove,
 • naknade i nagradu sucima porotnicima,
 • troškove sudskih postupaka koji se po zakonu isplaćuju iz sredstava suda,
 • troškove dostavljanja sudskih pismena,
 • naknade za obavljanje poslova prethodnoga kaznenog postupka,
 • ostale troškove u svezi s obavljanjem sudbene vlasti.