Priopćenja i obavijesti

Raspored dežurstava službenika ovlaštenih za izdavanje potvrde ili posebnog uvjerenja Ministarstva pravosuđa i uprave u svrhu izbora zastupnika u Hrvatski sabor 2024. U prilogu ...   
21.03.2024.
Općinski sud u Požegi
Prekršajni odjel suda je od 8. siječnja 2024. godine na adresi Osječka 79 (pokraj bolnice). Centrala prekršajnog odjela: 034/273-313
07.02.2024.
Općinski sud u Požegi
Javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme: Administrativni referent - sudski zapisničar Više: Administrativni referent - sudski zapisničar (neodređeno vrijeme) | Sudovi Republike Hrvatske
24.11.2023.
Općinski sud u Požegi
O B A V I J E S T o početku predočavanja elaborata katastarske izmjere sa sastavljanjem popisnih listova za potrebe osnivanja zemljišnoknjižnih uložaka za k.o. Zagrađe    Predočavanje započinje dana 4.9.2023. i održat će se u terenskom uredu u prostorijama NK "Graničar" Zagrađe, na adresi Zagrađe BB.   Detaljnije u prilozima.
26.07.2023.
Općinski sud u Požegi
Više informacija: Zemljišnoknjižni referent (neodređeno) | Sudovi Republike Hrvatske
25.05.2023.
Općinski sud u Požegi
Oglas o otvaranju zemljišne knjige za katastarsku općinu Zakorenje nalazi se u priloženoj  .pdf datoteci.
31.01.2023.
Općinski sud u Požegi
Odluka o otvaranju zemljišne knjige za katastarsku općinu Zakorenje nalazi se u priloženoj  .pdf datoteci.
31.01.2023.
Općinski sud u Požegi
Od 10. veljače 2023.
27.01.2023.
Općinski sud u Požegi
Testiranje će se održati 27. svibnja 2022. u 9:00 sati. Detaljnije u prilogu.
19.05.2022.
Općinski sud u Požegi
Obavještavaju se građani, stranke, pružatelji usluga, sudionici sudskih postupaka i druge osobe koje dolaze u Općinski sud u Požegi po bilo kojoj drugoj osnovi, da prilikom ulaska u SVE prostorije suda (u sjedištu suda u Požegi, Svetog Florijana 2 te u prostorijama Prekršajnog odjela Općinskog suda u Požegi, Požega, Matije Gupca 6) nisu dužni predočiti Covid-1
11.04.2022.
Općinski sud u Požegi
Obavijest o pokretanju postupka obnove zemljišne knjige za katastarsku općinu Zakorenje nalazi se u priloženoj  .pdf datoteci.
21.12.2021.
Općinski sud u Požegi
Oglas o otvaranju zemljišne knjige za katastarsku općinu Daranovci nalazi se u priloženoj  .pdf datoteci.
19.10.2021.
Općinski sud u Požegi
Obavijest o izdavanju potvrda u svrhu kandidiranja na dopunskim izborima nalazi se u priloženoj  .pdf datoteci.
03.09.2021.
Općinski sud u Požegi
Zbog nastale situacije u vezi elementarne nepogode, određuju se dani i vrijeme primanja stranaka u zemljišnoknjižnom odjelu Općinskog suda u Požegi, kako slijedi:
28.06.2021.
Općinski sud u Požegi
Sudski savjetnik u Općinskom sudu u Požegi, Mihovil Budimir, broj tel. 034/290 505; 290 500, e-mail adresa: mihovil.budimir@ospz.pravosudje.hr, imenuje se ovlaštenom osobom za primanje i rješavanje pritužbi vezanih za zaštitu dostojanstva državnih službenika i namještenika Općinskog suda u Požegi.
28.06.2021.
Općinski sud u Požegi
Sudski savjetnik u Općinskom sudu u Požegi, Mihovil Budimir, broj tel. 034/290 505; 290 500, e-mail adresa: mihovil.budimir@ospz.pravosudje.hr, imenuje se povjerenikom za etiku u Općinskom sudu u Požegi.
28.06.2021.
Općinski sud u Požegi
Viša sudska savjetnica Irena Papoušek, broj tel. 034/290 516, e-mail adresa: irena.papousek@ospz.pravosudje.hr, imenuje se službenikom za zaštitu osobnih podataka u Općinskom sudu u Požegi.
28.06.2021.
Općinski sud u Požegi
Imenuje se koordinator za zaštitu od bolesti COVID-19: Tanja Last, telefon 034/290 500, e-mail: tanja.last@ospz.pravosudje.hr
28.06.2021.
Općinski sud u Požegi
Općinski sud u Požegi
Općinski sud u Požegi
      Nadležnost:
     1. rješavaju parnične, izvanparnične i ovršne predmete,
     2. rješavaju ostavinske predmete, zemljišnoknjižne predmete i
     vode zemljišne knjige,
     3. rješavaju kaznene predmete, osim onih za koje je zakonom
     propisana stvarna nadležnost drugog suda,
     4. rješavaju prekršajne predmete, osim onih za koje je zakonom
     propisana stvarna nadležnost drugog tijela,
     5. odlučuju o priznanju i ovrsi stranih sudskih odluka i odluka drugih
     tijela koje su u državi u kojoj su donesene izjednačene sa sudskim
     odlukama,
     6. obavljaju poslove međunarodne pravne pomoći u postupcima iz
     svoje nadležnosti,
     7. obavljaju poslove pravosudne suradnje s državama članicama
     Europske unije u postupcima iz svoje nadležnosti,
     8. obavljaju i druge poslove određene zakonom.
 
Općinski sud u Požegi nadležan je za područje općina: Brestovac, Čaglin, Jakšić, Kaptol i Velika te za područje gradova: Kutjevo, Pleternica i Požega.