Radni odjel

PREDSJEDNICA RADNOG ODJELA
Lana Hess Vukoša, sudac

ZAMJENICA PREDSJEDNICE RADNOG ODJELA
Majda Felker, sudac

 

SUCI RADNOG ODJELA:
Lana Hess Vukoša
Marija Predovan Matoković
Majda Felker
Ana Zaborac
Denis Putić
Božana Eržić
Senka Kirša
Milena Ivančević
Adriana Puž
Robert Mihelj
Ana Župić

 

SUDSKI SAVJETNICI:
 
Viši sudski savjetnici-specijalisti
Karolina Peloza

Sudski savjetnici
Karolina Dragojević
Ivana Tomić

 

Kontakti