Javni bilježnici

Javni bilježnici

VIROVITICA

Dubravka Filipović-Kovačić, javna bilježnica
Andrije Kačića Miošića kbr. 2
33000 Virovitica

Tel: (+385 33) 726-850
e-mail: notar-filipovic@hi.t-com.hr

Ema Nađ Bajsar, javna bilježnica
Antuna Mihanovića br. 26
33000 VIROVITICA

Tel: (+385 33) 800-635
e-mail: nadj.ema.javni.biljeznik@vt.t-com.hr


 

PITOMAČA

Brigita Anđal-Mlinarić, javna bilježnica
Trg Kralja Tomislava bb
33405 PITOMAČA

Tel: (+385 33) 801-561
e-mail: jburedbam@net.hr