Radno vrijeme / Rad sa strankama / Predaja pismena

RADNO VRIJEME:

• Svaki radni dan od 7,00 – 15,00 sati
• Dnevni odmor koristi se od 10,00 – 10,30 sati


--------------------------------------------------------------------------------

RAD SA STRANKAMA / PREDAJA PISMENA:

SUDSKA PISARNICA

• Primanje stranaka, odvjetnika i dr. osoba:
Svaki radni dan od 8,00 - 13,00 sati a za hitne postupke od 8,00 – 15,00 sati.

• Dostavljanje / zaprimanje podnesaka:
• Neposrednom predajom u sobi br. 5 suda svaki radni dan od 8,00 – 13,00 sati a podneske temeljem kojih Zakoni propisuju HITNO postupanje, svaki radni dan od 8,00 – 15,00 sati
• Pismena dostaviti u dovoljnom broju primjeraka (primjerak za sud te primjerak/primjerci za protivnu stranu u ovisnosti o broju stranaka na protivnoj strani)

 

--------------------------------------------------------------------------------


ZEMLJIŠNOKNJIŽNI ODJEL Ustrojstvene jedinice 1 – sjedište suda    

Uredovno radno vrijeme Zemljišnoknjižnog odjela je od ponedjeljka do četvrtka od 7,00 do 13,00 sati, a za odvjetnike i vanjske suradnike od 13,00 do 15,00 sati.

 

ZEMLJIŠNOKNJIŽNI ODJEL U PITOMAČI – Ustrojstvena jedinica 1

Uredovno radno vrijeme Zemljišnoknjižnog odjela u Pitomači je svaki radni dan od 7,00 do 12,00 sati, a za odvjetnike i vanjske suradnike od 07,00 do 15,00 sati.

 

ZEMLJIŠNOKNJIŽNI ODJEL - Ustrojstvene jedinice 2 Stalne službe u Slatini

Uredovno radno vrijeme Zemljišnoknjižnog odjela Stalne službe u Slatini je svaki radni dan od 7,30  do 12,00 sati.

 

ZEMLJIŠNO-KNJIŽNI ODJEL U ORAHOVICI  Ustrojstvena jedinica 2 Stalne službe u Slatini Uredovno radno vrijeme za primanje stranaka Zemljišnoknjižnog odjela u Orahovici je svaki radni dan od  7,00 do 15,00 sati.